Stav podpisů petice

Papírová petice: 7 953 podpisů
E-petice:  2 506 podpisů

Celkem máme  10 459 podpisů, děkujeme.

Tyto stránky vznikly na podporu Porubského lesoparku u Myslivny, který je ohrožen plánem na rozšíření Vědecko-technologického Parku. Jsme přesvědčeni, že pro rozšiřování VTP je v Ostravě mnoho jiných míst a není třeba kvůli tomu zničit poslední kus lesa a přírody, které jsou nejen Porubany využívány k relaxaci a odpočinku.

Chceme vás zde informovat o projektu Rozšíření VTP v souvislosti s touto lokalitou, jednáních se zastupiteli a o akcích, které pořádáme.

Aktuální informace pravidelně zveřejňujeme také na našem Facebooku.

Oficiální web Magistrátu

k rozšíření VTP

vtp.ostrava.cz

Články, pozvánky, akce:

ano_ptejte_se

Vyjádření politiků k rozšíření VTP v porubském lese před volbami 2014

By | Názory politiků | No Comments

Program ČSSD:Mimořádnou pozornost věnujeme oblasti Myslivna, která je pro nás všechny symbolem městské relaxace a jako takovou ji budeme chránit.
Program ANO: S rozšířením vědeckotechnologického parku (VTP) na úkor porubského lesa nesouhlasíme. Není možné neustále zastavovat volné zelené plochy průmyslovými zónami, nákupními komplexy apod. Pokud by rozhodování bylo na nás, pro výstavbu VTP bychom využili brownfieldy, kterých je v Ostravě dostatek. Odmítnutí záboru zemědělské půdy z důvodu výstavby průmyslových zón či nákupních center má hnutí ANO ve volebním programu, a pokud ve volbách uspějeme, striktně jej budeme prosazovat.

Read More

Vaše vzkazy z e-petice

By | Blog | No Comments

Nechci a nesouhlasím s rozšířením VTP.Kde budeme nabírat nové síly když všude budou jen šedé budovy??Ostrava-Poruba se pyšní krásnou zelení proč jí musíme ničit??To chcete aby to tu vypadalo jako na Dubině??
Barák na baráku??Žádná zeleň??Vzpamatujte se!!!
Neničte kus přírody, domov zvířat, místo setkávání lidí, pejkařů, psů… !!! Lidé to místo miluji… p
Miluji tento les…to nám nemůžou udělat.
Moc držím palce!!
Chraňme si plíce, bez kyslíku zahyneme!!!
Nemám bohužel možnost podepsat petici na papíře ale snad pomůže podpis i touto cestou.
Díky za to co děláte pro lidi.

Read More
cyklostezka-vtp1

Mýty a obrázky z reality

By | Blog | No Comments

Reportáž České televize kromě publicity přinesla i cennou informaci, jak celou věc vnímá druhá strana. Mluvčí magistrátu města Ostravy k tomu doslova řekla: „Magistrát, který projekt zadal, se ale snaží obyvatele uklidnit a ukázat jim přínosy rozšíření lokality. Součástí toho projektu má být nejen zasíťování dané lokality, a taky napojení a budování nové silnice, ale dojde k obnově běžeckého okruhu, bude tam nová cyklostezka, vysazena další zeleň.“

Dovolím se proto vyjádřit k argumentům, kterými magistrát uklidňuje občany, obávající se o zeleň a klidovou zónu celkově.

Read More

Názor ostravského historika Mgr. Martina Strakoše

By | Blog | No Comments

Ostrava má řadu nevyužitých budov, lidé odtud odcházejí, velká část území města je poškozená průmyslem – exhalacemi, hlukem, znečištěnou vodou, odpady v půdě a podobně. Proto bych očekával, že takové dotacemi nasáklé projekty exemplárně doloží, jak s výše zmíněnými problémy naložit. Regenerace, to není problém jen jednotlivého člověka, nýbrž celého lidstva, což dokládají právě města, jakým je Ostrava.

Read More

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví

By | Blog | No Comments

Vliv na rekreační využití krajiny

Plocha předmětného pozemku není využívána k rekreačním účelům. Okolní lesy určené k rekreačnímu vyžití obyvatelstva nebudou záměrem dotčeny a v tomto kontextu se tedy žádný vliv na rekreační využití krajiny nepředpokládá. Naopak vybudování dopravního napojení lokality paradoxně můţe pro rekreaci okolní území zpřístupnit.

No, tak tahle pasáž mě totálně zvedla ze židle … ne, to se fakt nedá !!!!!!

Jak může tohle někdo napsat? Stále žijeme v době, kdy subjektivní názor jedince ovlivní životy tisíců lidí?

To už tady bylo …

Read More
07.NO2 hod_V1

Proč neukážou celou pravdu o zásahu do lokality?!

By | Blog | No Comments

Nevím jak vás, ale velmi mě vytáčí jedna věc. Když se rozhoduje o umístění nějaké nové stavby či velkého projektu, zastupitelé veřejně ukazují jen to hezké. Všude na netu jsou k vidění obrázky architektonických studií s nádhernými vizualizacemi. Ano, je to hezké, lákavé. Ale proč nikdo nezveřejní také ostatní studie a vizualizace? Podařilo se mi na veřejné internetové stránce sehnat vizualizace a údaje o dopadu realizace projektu Rozšíření VTP Poruba na životní prostředí. Na přiložených obrázcích můžete vidět předpokládané zněčištění celého zasaženého území NO2 a CO v hodinových koncentracích. To už opravdu nebude kam jít dýchat aspoň trochu čerstvý vzduch!

Read More

Otevřený dopis primátorovi Ostravy

By | Akce | 9 222 Comments

Vážený pane primátore,

dovolujeme se na Vás obrátit se znepokojením, které pociťujeme v souvislosti s plánovaným rozšířením Vědecko-technologického parku (dále VTP) do oblasti lesoparku Březí a polí v blízkosti restaurace Myslivna (dále lokalita „Myslivna“) v Ostravě-Porubě.

Read More
Screenshot-2012-08-26_14-08-11-730x539

Disuze o rozšíření VTP v zastupitelstvu

By | Jednání zastupitelstva, Názory politiků | 9 580 Comments

Doc. Ing. Jančík, Ph.D. (dlouholetý občan Poruby, pracuje na VŠB-TU) měl dotaz k „zmatené“ změně územního plánu (povoluje individuální bydlení v dané lokalitě). Upozornil na zvýšení dopravy (předpokládaný počet pracovníků 3500 ). Tedy nárůst o cca 10 000 aut denně, které budou projíždět pod okny dětského pavilonu FN. Dále upozornil na rapidní zvýšení hluku a znečištění. Hlavní dotaz byl ovšem ten, proč nebyla zhodnocena a byla hned zavržena, varianta rozšíření Vědeckotechnologického parku směrem od ulice Krásnopolské (dál podél ulice 1/11) do pozemků, které jsou pro tento účel v územním plánu určeny a proč Vědeckotechnologický park neexpanduje stejným směrem, jakým doposavad.

Read More
prio

Slovo zastupitele – PRIO 11/2014

By | Názory politiků | 10 440 Comments

Vážení spoluobčané, Porubané, již delší dobu sleduji v médiích diskuzi ohledně porubské vozovny, a proto mi dovolte k tomuto tématu napsat několik řádek. Jsem členem porubské- ho zastupitelstva a stál jsem u zrodu myšlenky na přemístění vozovny ze čtvrtého porubského obvodu do prostor DPO v Martinově. Nápad s přemístěním vozovny na okraj obce je reakcí na záměr ostravského magistrátu vybudovat v prostorách areálu Myslivna vědecko-technologický park, čítající několik desítek budov s patřičnou infrastrukturou. Rozšíření vědecko-technologického parku vítám, protože porubským průmyslem má být výroba mozků, avšak ne za tak vysokou cenu.

Read More

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress