Alternativy nalezeny, co dál?

Práce na návrhu alternativ k Myslivně byly dokončeny. Celkem bylo posuzováno 54 lokalit na území Ostravy, z nichž pracovní skupina podrobila podrobnějšímu zkoumání 14 lokalit, z toho 7 v Porubě. Následně byly vybrány 3, u kterých nyní v režii Magistrátu provádí studie proveditelnosti. Zhruba v polovině prázdnin bychom měli vědět, do jaké míry splňují podmínky pro výstavbu VTP.

Od první debaty ve Slunečnici, kde Magistrát žádnou alternativu ani nepřipouštěl, tak došlo k výraznému posunu. Oceňujeme, že po sedmi letech od spuštění projektu město konečně naslouchá lidem i porubským zastupitelům a hledá řešení. I přesto je potřeba mít neustále na mysli, že Myslivna je stále ve hře. Proto je nezbytné zůstat ve střehu a nepolevit. Jaká je tedy v tuto chvíli situace, přesněji jak ji vnímáme my, zástupci petice?

Předně je potřeba říct, že studie vypracovaná týmem architektky Evy Špačkové předčila naše očekávání. Práce přehledným způsobem mapuje situaci v alternativních lokalitách, poukazuje na problémy a nastiňuje jejich možná řešení. Podstatné je pro nás také zjištění, že při porovnávání se tak protěžovaná Myslivna ukázala jako méně vhodná pro stavbu VTP nežli řada dalších lokalit. V případě, že by nastaly problémy u těch tří nyní zkoumaných lokalit, je kde brát.

Zcela zásadní je pro nás také myšlenka decentralizovaného VTP, která umožňuje ohromnou flexibilitu. Je logické, že nalézt několik menších lokalit je mnohem snazší, nežli jednu velkou. Decentralizované VTP má také tu výhodu, že se nemusí využít beze zbytku celá plocha v alternativní lokalitě, ale jen její část. Díky tomu tam může zůstat nedotčena např. zahrádkářská kolonie na Opavské.

Vzhledem k těmto skutečnostem vůbec nepochybujeme o tom, že alternativy reálně existují. Buďme proto na chvíli optimisty a předpokládejme, že ke stejnému stanovisku dojde i Magistrát. Co dále? V takovém případě by mělo co nejdříve zaujmout k věci stanovisko zastupitelstvo města Ostravy a Myslivnu definitivně vyškrtnout z projektu VTP. Spolu s tím by mělo změnit územní plán, tak aby na Myslivně byla zachována klidová zóna bez možnosti výstavby. Jen tak bude možné do budoucna zabránit např. tomu, aby zde nevznikl developerský projekt milionářské čtvrti luxusních domečků pro pár vyvolených.

Náš požadavek je jasný – zachování klidové Myslivny pro všechny.
Přijďte jej podpořit do Slunečnice 26. května!

jarni_myslivna


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/110320/virtual/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress