All posts by Martin Bobek

Ukliďme Myslivnu, Ukliďme Česko, díl čtvrtý

By | Nezařazené | No Comments

V pořadí již čtvrtý úklid lesa u Myslivny, který pravidelně pořádáme v rámci projektu Ukliďme Česko, jsme tentokrát zorganizovali na poslední chvíli. Po zkušenostech z jara, kdy byl termín známý dlouho dopředu, ale deštivá předpověď nakonec odradila nemálo účastníků, jsme to nechtěli znova riskovat. Raději než na meteorology jsme se rozhodli spolehnout, že se najde dostatek lidí, kteří si dokáží operativně uzpůsobit svůj sobotní program. Náš předpoklad vyšel a došli jsme i k zajímavému genderovému zjištění. Zatímco jarní úklid s hrozbou deště byl do značné míry pánskou záležitostí, podzimní úklid svolaný na poslední chvíli zaujal především dámy. Co z toho vyplývá? V obou případech čistý les!

20171014_090443 20171014_091609 20171014_093134

Začali jsme tradičně na točně autobusů Studentská a vydali se po pěšině směrem ke kolejím. Odpadků nebylo málo ani tentokrát, ale přesto jich bylo méně než při předchozích úklidech. Mohli jsme tak zaměřit i na okraj lesa podél silnice, ke kterému jsme se v předchozích ročnících pořádně nedostali.

20171014_101057 20171014_101201 20171014_101640

Dále jsme vyčistili údolíčko pod kolejemi, kde kromě workoutového hřiště přibyly i odpadkové koše, po kterých jsme dlouho volali. I díky nim jsme měli zase o něco méně práce. Následně jsme se rozdělili. Část šla kolem potoka pod VTP, většina ale vysbírávala les kolem pole směrem k altánu na jeho druhém konci.

20171014_111212 20171014_103115 20171014_110410

Tam jsme se opět rozdělili a zamířili k planetáriu a poprvé i k seizmické štole, která v nepřetržitém provozu sleduje seismickou aktivitu v Česku. Její viditelnou část tvoří jen záhadná vrata vedoucí kamsi do prudkého svahu. Za nimi se nachází citlivá zařízení, jejichž data se přenášejí kabelem do planetária a pak dále na internet.

seismivka stola 20171014_113246 20171014_114101

To jsou však věci, které běžný návštěvník lesa nevidí. Čeho si však až do teď nemohl nevšimnout, byly odpadky, které se před štolou za léta nahromadily. Kromě hromady skleněných a plastových lahví tu byla i sedačka z nějakého auta.

Na místě jsme se dali do řeči s lidmi, kteří tu trávili sobotní dopoledne a požádali je o pomoc s úklidem. Nejenže nám naplnili jeden pytel, ale jeden z nich nám ho i vynesl do kopce.

20171014_123000 20171014_110018 20171014_130603

Organizátoři úklidu na Myslivně se samozřejmě povinně museli zastavit i ve stejnojmenné hospodě. Celý úklid jsme pak definitivně zakončili u kolejí, přičemž jsme cestou k nim nasbírali přes půl pytle na polní cestě.

Výsledkem našeho sobotního úsilí tak bylo přes tři sta kilo sesbíraného odpadu a dobrý pocit, že Myslivna je na zimu připravena.

Martin Bobek

20171014_105638

Druhé výročí petice proti VTP na Myslivně

By | Nezařazené | No Comments

Od září 2015, kdy jsme oficiálně spustili Petici proti výstavbě Vědecko-technologického parku (VTP) v oblasti lesoparku u Myslivny, uplynulo v Porubce hodně vody. Za tu dobu se nám podařilo získat bezprecedentní podporu více než deseti tisíc občanů, stejně jako porubské radnice, která nás v našem úsilí opakovaně podpořila.
Největším hmatatelným úspěchem, kterého bylo ve věci záchrany Lesoparku u Myslivny dosaženo, je bezpochyby nalezení několika reálných alternativních lokalit pro umístění VTP v Ostravě, které následně potvrdily studie proveditelnosti Magistrátu města Ostravy. Důležitou událostí bylo také rozhodnutí zastupitelstva Města Ostravy o přerušení přípravy a realizace projektu VTP z 1. března 2017. Následné vrácení dotace na vybudování infrastruktury pak výrazně zkomplikovalo jakékoliv plány na realizaci VTP na Myslivně.
V březnu tohoto roku město také zadalo vypracování urbanistické studie pro oblast mezi Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovic, kde by mohlo VTP nově vzniknout. Přestože její výsledky měly být známy do tří měsíců, nebyly veřejnosti dosud představeny. Vznesli jsme proto dotaz na Magistrát města Ostravy, na který jsme obdrželi následující odpověď:
 
Urbanistická studie byla zpracovatelem již zpracována a odevzdána a nyní je aktuálně posuzována ve vedení města. Předložená studie definuje mimo jiné i potencionální lokalitu pro budoucí rozšíření vědecko-technologického parku. Tato lokalita je nicméně na pozemcích ve vlastnictví cizích osob a s jejich vlastníky již byla zahájena jednání o možném prodeji. Podstatné teď je i posouzení širších vazeb navrhované studie na územní plán, dopravní cesty, vlastníky sousedních nemovitostí atp.
V mezidobí došlo rovněž k transformaci stávajícího VTPO a. s. na Moravskoslezské inovační centrum a.s. (MSIC), ke změně akcionářské struktury i manažerského vedení společnosti. Nové vedení připravuje střednědobou strategii rozvoje MSIC, s využitím lokality Myslivny se v ní již nepočítá.
 
Opuštění myšlenky na využití Myslivny ve strategii MSIC je jednoznačně krokem správným směrem. Stejně jako skutečnost, že Magistrát podniká kroky k realizaci VTP v jiné lokalitě. Jakkoliv je tedy nulové riziko, že by na Myslivně v nejbližších měsících vyjely bagry, v delším časovém horizontu bohužel stále nelze vyloučit, že lukrativní pozemky na Myslivně někoho zlákají k myšlence na stavbu průmyslové zóny, obchodního centra či milionářské čtvrti.
Žádáme proto Magistrát, aby následně učinil i poslední, nezbytný krok, kterým by kauzu porubské Myslivny dotáhl do zdárného konce. Tím je znovuprojednání a schválení žádosti MO Poruba o změnu územního plánu, která by zaručila zachování Myslivny výhradně jako klidové a rekreační oblasti i pro budoucí generace.

Věříme a budeme dělat vše pro to, aby Magistrát dokončil v dohledné době vše potřebné a následně Myslivnu, tyto zelené plíce Poruby, bez dalších průtahů ochránil změnou územního plánu. Od města, které aktivně usiluje o titul Evropské zelené město, to lze jistě právem očekávat. V opačném případě by se definitivní záchrana Myslivny stala tématem komunálních voleb v příštím roce.

lesopark-pole-crop

Ukliďme Česko, ukliďme les u Myslivny potřetí

By | Nezařazené | No Comments

Kam chcete dát ten kontejner?“ zavolal mi v 6:51 v sobotu ráno řidič OZO a ptal se, jestli tam teď někdo čeká, aby mu řekl, kam ho má složit.
Strčte si ten kontejner někam,“ jsem naštěstí neodpověděl, protože jsem byl už náhodou vzbuzený. Mohl jsem ho tak nejen ujistit, že v sedm ráno tam opravdu nikdo nestepuje, ale především mu jasně vysvětlit, ať kontejner složí na travnatý plácek na točně autobusů Studentská. Hned vedle začátku lesní pěšiny, která tudy vede na koleje, upřesnil jsem ještě, aby nemohlo dojít k mýlce.
V 9:00, kdy úklid oficiálně začínal, jsem pak mohl jen konstatovat, že jsme se nepochopili. U začátku lesní pěšiny nebylo zhola nic, natož kontejner.
Dlužno podotknout, že řidič nebyl zdaleka první, kdo si popletl zastávky Studentská a Studentské koleje…

V pořadí již třetí úklid lesa u Myslivny, který jsme pořádali v rámci projektu Ukliďme Česko, se nesl ve stínu hrozby deště. Naštěstí nakonec nespadla ani kapka, takže jsme stihli uklidit všechno, co jsme měli v plánu. Již tradičně jsme začali v lese pod točnou a následně se vydali směrem ke kolejím. Když jsme tam došli, mohli jsme odpadky, naházet do přistaveného kontejneru. Chyba v komunikaci tak nebyla nijak zásadní a věříme, že kontejner se hodil i našim kolegům ze Zero Waste University, kteří ten samý den uklízeli areál kampusu.

20170408_095558_resized 20170408_094740_resized 20170408_110043_resized_1

Dále jsme vyčistili údolíčko pod kolejemi i potok pod VTP, kde jsme se na nějakou dobu „zasekli“ na sbírce vyřezaných kabelů. Naopak rychle jsme byli hotovi s lesem mezi polem a planetáriem, který byl skoro čistý. Není těžké uhádnout, že je to především díky odpadkovým košům, které jsou zde umístěny a pravidelně vyváženy. S podporou Poruby se proto zasazujeme o instalaci košů několika dalších místech, které by množství odpadků dále redukovaly.

20170408_104911_resized_1 20170408_095600_resized 20170408_133411_resized_1

Prošli jsme ještě cesty mezi altánem na vrchním konci pole a rozcestím pěti cest pod Myslivnou. Čas jsme si našli i na spojnici mezi Porubou a vřesinskou strží. V lese jsme přitom našli velký barel, který jsme se souhlasem jejího majitele nechali v hospodě na strži. Vzhledem k velké rozloze lesa není možné nosit všechen odpad do kontejneru, proto jsme firmě Ostravské městské lesy a zeleň, vděční, že nám dovolila nechat pytle u svých košů. Náš velký dík patří také Městskému obvodu Poruba, který nám kromě kontejneru, poskytl také pytle a rukavice.

Celou akci jsme zakončili stylově na Myslivně. I přes nemalé množství odpadu, které jsme nasbírali, ho bylo méně než při předchozích akcích, kdy jsem více odstraňovali staré zátěže, které se tam roky hromadily. Věříme proto, že další ročníky budou jen snazší a snazší…

IMG_3622

Porubské desatero, ročník druhý

By | Nezařazené | No Comments

V úterý 14. března 2017 se ve Slunečnici konalo setkání zástupců porubské radnice s obyvateli – Porubské desatero. Cílem této sympatické akce je zjistit, co lidi nejvíce trápí, co by chtěli napravit či vylepšit. Pro lepší organizaci byla místa v sále, v němž se shromáždila zhruba stovka lidí, tématicky rozčleněna na devět stolů. Každý stůl měl tzv. garanta, který řídil diskuzi, doplňoval ji svým odborným pohledem a zapisoval vzešlé nápady. Lidé se mohli volně pohybovat mezi jednotlivými stoly a vyjádřit se tak ke všemu, co je zajímá. Následně pak proběhlo hlasování, aby se vybraly dva největší problémy z každé oblasti. Celkově tak vyvstalo osmnáct problémů, nad kterými se znovu hlasovalo.

20170314_190015_resizedProtože se jednalo o druhý ročník, hned v úvodu byli účastníci seznámeni s tím, co radnice podnikla ve věci podnětů z minulého ročníku. Jako zástupci petice jsme byli spokojeni, protože k občany nejpalčivěji vnímanému problému – zachování Myslivny, se zastupitelé Poruby postavili čelem. Svou listopadovou žádostí o změnu územního plánu udělali maximum toho, co je v jejich moci. Říkáme to i přes to, že v březnu Magistrát změnu odmítl s odůvodněním, že čeká na výsledky urbanistické studie pro umístění VTP na Karolinu. Tato studie by však měla být v červnu hotova a my pevně věříme, že pak již dojde k finálnímu rozhodnutí a Myslivna bude konečně zachráněna.

Vzhledem ke skutečnosti, že již nyní existují minimálně dvě prověřené alternativní lokality, vznesli jsme v diskuzi téma, jak dále naložit s Myslivnou. Nemá totiž smysl zabránit stavbě VTP a postavit tam místo něj milionářskou čtvrt. Kromě zopakování našeho požadavku na zachování jejího klidového a rekreačního charakteru jsme navrhovali doplnění vhodného přírodního mobiliáře jako jsou lavičky či sportovní náčiní. Velice se nám také líbí myšlenka vytvořit u Myslivny lesní areál s řadou dřevěných dětských staveb, podobně jak to je na lázních v Klimkovicích. Velice nás potěšilo, že téma Myslivny je mezi lidmi stále živé a v celkovém hlasování lidí v sále skončilo na druhém místě.

Na setkání ve Slunečnici navazuje internetová ANKETA, která až do 31. března dává každému možnost vyjádřit se. Využijte proto své dva hlasy a řekněte, co Vás v Porubě trápí. Pokud Vám leží na srdci zachování Myslivny pro budoucí generace, máte hned dvě možnosti:

1) zvolíte pouze Myslivnu a dáte jí tím dva hlasydesatero-hlasovani-20172) zvolíte Myslivnu a jeden další problém, který vás trápí. Tím Myslivna získá jeden váš hlas.

Prosíme podpořte zachování Myslivny a HLASUJTE V ANKETĚ.

Děkujeme za Vaše hlasy a samozřejmě také porubské radnici za vstřícný a otevřený přístup ke svým občanům.

Přerušení projektu rozšíření VTP a zamítnutí změny územního plánu

By | Nezařazené | No Comments

Ve středu 1. března 2017 zastupitelstvo Města Ostravy rozhodlo o přerušení přípravy a realizace projektu „Rozšíření areálu VTP Ostrava I. etapa“. Zároveň však zamítlo návrh na změnu územního plánu na Myslivně. Co z těchto dvou rozhodnutí vyplývá?

S trochou nadsázky by šlo říct, že k žádnému rozhodnutí nedošlo. Územní plán se nezměnil a realizaci VTP mohou zastupitelé kdykoliv znovu spustit. V praxi se tak jedná o další odsun skutečného rozhodnutí o budoucnosti Myslivny, o které se usilujeme již druhým rokem.

Je potřeba si uvědomit, že platný územní plán na Myslivně je neodmyslitelně spojen s VTP. Jeho součástí je omezení, které striktně určuje, že území zde může být využito jen pro účely vědecko-technologického parku. Jeho tvůrci očividně počítali s tím, že než dojde ke stavbě, budou všechny pozemky v majetku města, a velice přesně stanovili, kde mohou být stavby a zeleň. Řada pozemků je však stále nevykoupená a dochází tak absurdní situaci, kdy na pozemku cca 30×100 metrů má jeho soukromý vlastník přesně určeno, že na dvou třetinách si může postavit vědeckou laboratoř a ve zbytku musí mít zeleň. Jinými slovy, pokud by na Myslivně chtěl kdokoliv stavět, muselo by nevyhnutelně dojít ke změně plánu.

majetek---planZ našeho pohledu je situace poměrně jednoduchá. Doposud byla pro „vyškrtnutí Myslivny ze hry“ stanovena podmínka, že budou nalezeny alternativy. To se stalo a alternativní lokality byly i potvrzeny studiemi proveditelnosti. Později se pak objevila nová lokalita Karolina, která se nyní zkoumá a výsledky studie by měly být k dispozici v červnu.

Na náš dotaz, co brání definitivnímu vyškrtnutí Myslivny, pan primátor uvedl:

  1. 100% jistota, že existuje vhodná alternativní lokalita
  2. zastupitelé budou muset přijmou zodpovědnost, že tím zmaří investici v řádu 100 milionů

K těmto bodům postačí stručný komentář:

  1. byla nalezena řada lokalit, v nichž je VTP realizovatelné. U lokalit Opavská a Svinovské rozhraní to dále potvrdily studie proveditelnosti
  2. výkup pozemků v tak cenné lokalitě do vlastnictví města není z pohledu Porubanů zmařenou investicí, ale naopak zajištěním tohoto zeleného klenotu do budoucna. Výše investice není jistě zanedbatelná, ale jen do Bazalů město plánuje investovat trojnásobnou částku!

V reakci na požadovanou 100% jistotu člen petičního výboru Martin Bobek položil panu primátorovi upřesňující otázku, co by se stalo, kdyby se varianta Karolina ukázala jako nevhodná. Co dále by chtěl Magistrát konkrétně na Svinovském rozhraní zkoumat, když v jeho vlastních studiích proveditelnosti je v hodnocení u Svinovského rozhraní doslova uvedeno: „Z výše uvedené SWOT analýzy vyplývá, že vhodnějším územím pro řešení VTP je lokalita „A“, která je v podstatě bez jakéhokoliv zatížení připravena ke zpracování záměru pro výstavbu VTP.“

Dozvěděl se, že v tuto chvíli má město jedinou jistotu a to, že to jde v lokalitě Myslivna. U Svinova se opět odvolal na to, že bylo potřeba změnit územní plán a existuje zde riziko petice. K obojímu jsme se již vyjadřovali v minulosti, proto raději poukažme na jinou skutečnost – i přes platný územní plán není Myslivna ani zdaleka „papírově“ připravena. Vyřízení všech potřebných povolení by si vyžadovalo možná i několik let. A jak pan primátor dále uvedl v reportáži televize Polar, město plánuje vrátit dotaci ve výši 148 milionů, kterou mělo na VTP. Termín dokončení projektu nezbytný pro její udržení, tedy 21. června 2017, je v tuto chvíli zcela nereálný.

Jaké je tedy riziko, že se na Myslivně bude skutečně stavět? Vzhledem dnes schválenému přerušení projektu není bezprostřední. V nejbližších měsících bagry opravdu nevyjedou. V delším časovém horizontu to však stále nelze vyloučit. Kromě znovuobnovení projektu VTP na Myslivně také nelze vyloučit, že lukrativní pozemky na Myslivně někoho zlákají k myšlence na stavbu vilové čtvrti.

Mírným optimismem nás však naplňuje odpověď pana primátora pro deník Dnes na dotaz, zda někdy dojde k vyjmutí Myslivny z území pro výstavbu: „A i když takovou variantu zřejmě nakonec schválíme, neuděláme to dřív, než najdeme jinou vhodnou lokalitu pro VTP.“ Věřme tedy, že se v červnu dozvíme, že území na Karolině je pro VTP vhodné a nic už pak nebude bránit změně územního plánu, který nejlépe ochrání Myslivnu i pro budoucí generace.

Zastavení územního řízení pro VTP na Myslivně

By | Nezařazené | No Comments

Náš příznivec, který bydlí nedaleko Myslivny a byl tak účastníkem stavebního řízení pro VTP, nám zaslal rozhodnutí Magistrátu o zastavení územního řízení (plné znění:  zastaveni_rizeni.pdf).zastaveni-rizeniProtože tento dokument obsahuje spoustu paragrafů a odborných pojmů, požádali jsme o jeho interpretaci paní architektku Evu Špačkovou:

Milí přátelé porubské Myslivny,

zdá se, že jsme společně dostali dobrou vánoční zprávu. Magistrát města Ostravy zastavil územní řízení k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby VTP Ostrava v Ostravě-Pustkovci (v katastrálním území Poruba). Přeloženo do lidské řeči to znamená, že podle podaného projektu nebude vydáno územní rozhodnutí pro stavby komunikací a infrastruktury pro VTP na Myslivně a příprava stavby tak fakticky nepokračuje. Je velmi milé a povzbuzující, že pan primátor Tomáš Macura dodržel slovo a po dobu vyhledávání alternativních lokalit pro VTP zastavil práce na přípravě projektu na Myslivně.

Jiná místa pro stavbu VTP v Ostravě jsme našli. Je jasné, že ve městě jsou jiné vhodné pozemky, kde by mohl park stát, a není tedy nutné zasahovat do přírodního prostředí lesoparku na Myslivně. Studie proveditelnosti, které si zpracoval Magistrát města Ostravy (zveřejněny byly v říjnu 2016), potvrdily jednoznačně, že možnosti jiného umístění technologického parku v Ostravě existují. Dokonce v některých místech by stavba byla mohla vzniknout i bez velkých investic do zpřístupnění území, jak tomu bylo u Myslivny. Přibylo dokonce ještě další území v oblasti Nové Karoliny, které se má městu vrátit od developerské společnosti.

Osobně mě překvapilo pouze to, že ve zpracovaných analýzách je požadavek připravit před detailním plánováním jednotlivých staveb celkový urbanistický plán a koordinaci celého území (územní studii) označen jako „hrozba“. Já sama bych autory územního plánu za takový přístup pochválila. V územní studii vidím naopak příležitost a možnost, jak postavit přívětivý kus města a ochránit zájem obyvatel Ostravy s využitím regulérních nástrojů územního plánu.

V tuto chvíli se můžeme těšit z toho, že plány zastavět Myslivnu Vědecko-technologickým parkem nepokračují. Aby Myslivna zůstala přírodním oddechovým prostorem pro obyvatele Poruby i Ostravy, je potřeba toto území aktivně ochránit změnou územního plánu. Tuto změnu už iniciovalo zastupitelstvo Poruby.

Naděje, že na Myslivnu nevjedou bagry, je určitě jasnější, než byla před rokem.

Děkuji všem, kdo se přičinili a pomohli.

Krásné Vánoce a další dobré zprávy i v roce 2017!

Eva Špačková

Za petici se samozřejmě připojujeme a přejeme všem Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2017!

panorama2-crop

Rozšíření tramvajové trati v Porubě

By | Nezařazené | No Comments

V posledním době jsme byli našimi příznivci několikrát požádáni, abychom podpořili petici proti rozšíření tramvají. Tyto výzvy jsme dlouho odmítali s tím, že to není naše kauza, nemáme dostatek informací a potřebujeme zůstat zaměřeni na Myslivnu. Nakonec nás požádali o informativní schůzku přímo organizátoři petice, které jsme vyslechli.

Je nepochybné, že mezi obyvateli 7. a 8. porubského obvodu a Pustkovce má petice proti tramvajím velkou odezvu. Podporuje ji také část porubských zastupitelů a především městský obvod Pustkovec, který je zásadně proti jakýmkoliv tramvajovým linkám na svém katastru. Zastánce tramvají pak lze najít mezi obyvateli i porubskými zastupiteli. Celá věc je tak složitější nežli VTP na „Myslivně.

Abychom si udělali o celé věci jasnější představu, chtěli jsme se podrobněji se seznámit dostupnými materiály z různých zdrojů. V ten okamžik jsme narazili na něco, co důvěrně známe z počátků naší vlastní petice proti VTP na Myslivně. Nejlépe to ilustruje následující výpis z vyhledávače: google-tramvajePrvní odkaz v pořadí vede na nezávislý blog msstavby.cz, mhdzive.cz jsou stránkami fanoušků MHD v Ostravě a slibný odkaz Prezentace záměru rozšíření… není funkční. Následující odkazy pak jsou směskou novinových článků, je zde stará EIA z roku 2006 a samozřejmě web petice. Jakkoliv oceňujeme úsilí tvůrců výše uvedených webů, je jen stěží uvěřitelné, že ani jeden z dostupných odkazů nevede na oficiální prezentaci Magistrátu, jako zadavatele tak zásadního projektu za cca miliardu! Jak ukazují následující snímky, mnoho informací nám neposkytl ani oficiální web Ostravy, ani listopadové číslo měsíčníku Ostravská radnice.

Výše uvedené neoficiální weby samozřejmě musely odněkud čerpat. Tím zdrojem je prezentace projektového záměru, která byla před několika měsíci představena zastupitelům Poruby a Pustkovce. Následně byla z webu Pustkovce, údajně po nátlaku, stažena a nyní je dostupná pouze na webu petice (náš pokus vyhledat prezentaci na nějakém oficiálním webu byl neúspěšný). Občan tak má dispozici jen převzaté informace a kusá vyjádření zastupitelů města v novinách (např. iDnes).

Není tak překvapením, že při našem přímém dotazování lidí z dotčené oblasti jsme se dozvěděli např.: „Za vším stojí Globus, který to chce, aby do něho mohli jezdit důchodci“ či „Každý ví, že tramvaj je kravina, ale politici se potřebujou zviditelnit a utratit dotace“. Nemá příliš smysl se zabývat podobnými spekulacemi. Stejně tak nyní nechceme řešit ani závažnější argumenty odpůrců, jako jsou např. grafy dokládající pokles počtu osob v MHD. Za mnohem důležitější v tuto chvíli považujeme příčinu celé dnešní vyhrocené situace – zjevný informační dluh ze strany Magistrátu vůči obyvatelům.

Považujeme za velice nešťastné, že Magistrát na projekt rozšíření tramvají neaplikuje stejný princip diskuze a otevřenosti, který tolik propaguje při tvorbě strategického plánu FajnOVA. Přitom zbytečná selhání v informování občanů u tak zásadních projektů jakými jsou tramvaje, celý projekt FajnOVA zbytečně znevěrohodňuje.

S ohledem na nedostupnost relevantních informací z oficiálních zdrojů proto nechceme vyjadřovat podporu žádné z navrhovaných variant, ani šmahem odmítat tramvaje jako celek. Místo toho apelujeme na Magistrát, aby odstranil svůj informační dluh a umožnil tak vést reálnou diskuzi. Konkrétně pak navrhujeme:

  • brzké uspořádání veřejné prezentace s nestranným moderátorem, ve které bude mít prostor pro vyjádření svého stanoviska také petice (stejně jako jsme to měli loni my)
  • zveřejnění nezávislé odborné studie k tramvajím, a to včetně alternativ řešení problémů (např. s využitím CNG busů či elektrobusů)
  • založení webu, kde by byly všechny informace k dispozici a byly pravidelně aktualizovány

Na základě zkušeností s rozšířením VTP na Myslivnu jsme bytostně přesvědčeni, že právě takový přístup je krokem k nalezení správného řešení. Díky tomuto přístupu došlo k vypracování odborných studií a byly nalezeny zcela reálné alternativy, které jasně vyvrátily původní tvrzení, že Myslivna je jedinou možností.

I přesto, že naše vlastní jednání s Magistrátem byla často bouřlivá a to poslední skončilo neshodou, zásadní posun v naší kauze Myslivna v uplynulém roce ukázal, že pan primátor Tomáš Macura je politikem, se kterým lze jednat. Věříme proto, že informovaností a otevřeností vůči argumentům veřejnosti v kauze tramvají by mohlo i zde dojít k podobnému posunu.

V neposlední řadě je potřeba si také uvědomit, že rozšíření tramvajové trati není cílem, ale pouze způsobem řešení nějakého problému (odstranění exhalací z dopravy, zvýšení obslužnosti atd.) Bylo by proto chybou vidět celý problém černobíle jako tramvaje ANO / NE. Při otevřené diskuzi nad podstatou by mohlo být výsledkem řešení, nad kterým dnes možná ani nikdo reálně neuvažuje, ale které nakonec podpoří jak odborníci, tak veřejnost.

Za petici

Martin Bobek

Naše projekty v programu Zelená Porubě

By | Nezařazené | No Comments

Zelená Porubě je programem MO Poruba, který věnuje milión korun na vlastní projekty občanů. Původně jsme se chtěli programu zúčastnit s plánem na zřízení dětských staveb v lese u Myslivny podobně jako je tomu na lázních v Klimkovicích. Ukázalo se však, že to není možné, protože v porubském lesoparku překvapivě nepatří žádné pozemky Porubě!

Program je však natolik zajímavý, že jsme přišli s alternativním návrhem na výsadbu zeleně – Strom před mojim barakem. Prostřednictvím internetu jsme oslovili naše příznivce, aby nám řekli, co by chtěli vysadit s tím, že podáme společný návrh. Došlé podněty se však netýkaly jen stromů, ale také chodníků a dětského hřiště. Nakonec jsme tak nepodali jeden, ale hned čtyři projekty (vzhledem k podmínkám Zelená Porubě je jako fyzická osoba podal člen petičního výboru Martin Bobek).

V tuto chvíli míří Zelená Porubě do finále a až do pátku 25. listopadu probíhá hlasování. Jako obyvatelé Poruby musíme s potěšením konstatovat, že se se zde sešla opravdu celá řada zajímavých nápadů. Uvědomujeme si, že díky petici máme určitou výhodu, protože jsme o něco známější než ostatní navrhovatelé. Nechceme toho však využívat a vyzývat Vás k hlasování ve svůj prospěch. Pokud však podpoříte některý z našich návrhů, jejichž přehled uvádíme níže, budeme samozřejmě jen rádi.


Strom před mojim barakem
Cílem návrhu bylo vysadit stromy tam, kde lidem chybí. Ze třinácti návrhů se nakonec ukázaly jako realizovatelné pouze čtyři. Ostatní narazily na přítomnost inženýrských sítí a již existující projekty jako např. plánovanou rekonstrukci ulice. Sami jsme pak stáhli finančně náročnou výsadbu na Jilemnického náměstí, abychom umožnili realizaci více projektů v rámci Zelená Porubě (dohodli jsme se, že bude později osázena v rámci „běžné“ náhradní výsadby).

Podrobnosti o projektu naleznete na: http://zelenaporube.cz/project/detail/9.


Veřejné pítko
Hlavní třídou vede cyklostezka a pravidelně se zde konají hromadné akce sportovního charakteru jako např. veřejné bruslení. Nejen sportovci by jistě uvítali možnost doplnění vody. Pítko by mělo umožňovat napít se bez nádoby i použití rukou, nabrat si vodu do bandasky a mít dole misku, ze které se může napít pes.


Podrobnosti o projektu naleznete na: http://zelenaporube.cz/project/detail/11.


Dětské hřiště na Mongolské
Znovuzřízení dětského hřiště, které bylo před cca 3-4 lety zrušeno, protože nevyhovovalo bezpečnostním normám. Nejbližší hřiště je přes cestu a navíc u hospody, což nepovažují rodiče za vhodné. Navrhujeme doplnění vhodných herních prvků a to tak, aby se doplňovaly s těmi na okolních hřištích.

Podrobnosti o projektu naleznete na: http://zelenaporube.cz/project/detail/12.


Chodníky, kde chodí lidi

Kromě oficiálních chodníků lidé vyšlapali mnoho neoficiálních pěšin. Někdy se jedná jen o pohodlné zkrácení, ale v některých případech klasický chodník očividně chybí.
Abychom byli upřímní – jedná se o „torzo“ původního návrhu, který řešil dvě parkoviště a tři chodníky. Ostatní místa byla vyřazena kvůli kolizi s inženýrskými sítěmi a plánovanou rekonstrukcí.
Podrobnosti o projektu naleznete na: http://zelenaporube.cz/project/detail/12.


Děkujeme za vaši podporu a ještě jednou uvádíme odkaz na hlasování: http://zelenaporube.cz/prihlasene-navrhy.

Návrh na změnu územního plánu přijatý MO Poruba

By | Nezařazené | No Comments

Ve středu 10. listopadu porubští zastupitelé na svém zasedání projednávali náš návrh na změnu územního plánu na Myslivně. Pan starosta Petr Mihálik následně zpracoval podnět k pořízení změny Územního plánu Ostravy a to tak, že území vymezené pro rozšíření areálu VTP bude změněno z plochy určené pro občanskou vybavenost na plochu určenou k využití jako orná půda, louka, les a veřejná zeleň.

S potěšením konstatujeme, že návrh byl přijat. Ze 40 přítomných zastupitelů se pro vyjádřilo 27 zastupitelů za ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS a Ostravak. Hlasování se zdrželi 2 zastupitelé za ANO a 2 za ODS. Proti bylo 9 zastupitelů ANO.

Přestože se zastupitelé proti VTP vymezili jednoznačně už loni, tehdy byla pouze přijata deklarace požadující stavbu VTP v jiné lokalitě. Návrhem na změnu územního plánu však Poruba jasně říká ne i jakékoliv další výstavbě na Myslivně jako jsou rodinné domky apod. Tento postoj Poruby, která v tuto chvíli udělala ze své pozice maximum možného, je silným argumentem proti VTP na Myslivně.

Jaké jsou tedy další kroky? Jak jsme se informovali, požadavky na změny územního plánu se obvykle sbírají a následně projednávají společně. Podstatné však je, že to musí projednat Rada města Ostravy a následně rozhodnout zastupitelstvo Magistrátu (není to tedy věc, kterou by rozhodovali úředníci).
V tuto chvíli tak není jasný termín, kdy k projednání dojde. Hlasování v Porubě však bylo dalším důležitým krokem, kterým se blížíme ke konečnému cíli – zachování Myslivny jako přírodní a klidové lokality.

uzemni-plan

Studie proveditelnosti zveřejněny

By | Nezařazené | No Comments

Na webu Magistrátu vtp.ostrava.cz byly oficiálně zveřejněny dlouho očekávané studie proveditelnosti, které si je nyní možné stáhnout. Studie jsme prostudovali a v podstatě se shodují s tím, co jsme Vám již prezentovali po schůzce na Magistrátu 30. září. Ve stručnosti lze k jednotlivým zkoumaným lokalitám říci následující:

1. Areál průmyslové zóny Nad Porubkou
Od záměru výstavby areálu VTP bylo upuštěno z důvodu zatížení pozemků právy třetích osob.

2. Opavská
Výstavba VTP je možná a vzhledem k blízkosti stávajícího VTP a VŠB i vhodná, ale vyžadovalo by to výkupy pozemků a přeložky sítí. Náklady se podle zvolené varianty pohybují cca mezi 30 – 70 miliony.

3. Svinovské rozhraní
Většina potřebných pozemků je ve vlastnictví města, ale bylo by potřeba změnit územní plán. Pozemky jsou zde rozděleny na plochy A (5,74 ha) a B (2,27 ha). V závěru SWOT analýzy se pak k ploše A doslova píše: „Z výše uvedené SWOT analýzy vyplývá, že vhodnějším územím pro řešení VTP je lokalita „A“, která je v podstatě bez jakéhokoliv zatížení připravena ke zpracování záměru pro výstavbu VTP.“
Magistrát zde také uvádí riziko negativní reakce občanů (při schůzce na Magistrátu se hovořilo o riziku petice).

4. Karolina
Do studie byla přidána také lokalita Karolina, jejíž dostupnost nebyla známa v době zpracování Návrhu alternativ týmem p. architektky Evy Špačkové. V současné době se jedná o vrácení pozemků, určených pro výstavbu 3. a 4. etapy Karoliny. Poté bude potřeba vypracovat další studii, která prověří možnost využití území např. i pro VTP.


Za petici především s potěšením konstatujeme, že studie proveditelnosti byly zveřejněny. Vzhledem k době, kterou si jejich vypracování vyžádalo, jsme poněkud překvapeni jejich malým rozsahem (PDF, 8 stran formátu A3). V tuto chvíli se ale nechceme pouštět do polemiky o časové přiměřenosti či spekulovat, zda se jedná o studie úplné nebo jen závěry. Podstatné informace jsou zde obsaženy a studie jasně potvrzují, že reálné alternativy existují!

Dovolíme si mít poznámku ke zmínce o petici ve Svinově, kterou jsme již ověřovali u starostů Svinova a Poruby, a tito si žádné petice nejsou vědomi. Stejně tak nám chybí ve SWOT analýze ke Svinovskému rozhraní fakt, že vedení Svinova VTP na svém katastru podporuje (narozdíl od MO Poruba na Myslivně). U laika by také opakovaně zdůrazňovaná potřeba změny územního plánu mohla vyvolat dojem, že představuje závažnou překážku. Ve skutečnosti se jedná o standardní nástroj, který, zejména u projektu takto strategického významu, nepředstavuje problém.
I přes tyto výtky na nás předložené studie jako celek působí objektivním dojmem. Zejména výše uvedený závěr ke Svinovskému rozhraní …je v podstatě bez jakéhokoliv zatížení připravena ke zpracování záměru pro výstavbu VTP hovoří zcela jednoznačně.

Dnešní situace je tak diametrálně odlišná od té loňské, kdy na veřejné prezentaci Magistrát tvrdil, že Myslivna je jediná možnost. V průběhu roku jsme se několikrát negativně vyjadřovali k postupu Magistrátu a zejména neustálým odkladům. Nyní se však domníváme a také oceňujeme, že Magistrát ve svých interně zpracovaných studiích prezentuje reálnou skutečnost.

Plně respektujeme právo Magistrátu podrobit zkoumání novou lokalitu na Karolině a teprve poté učinit rozhodnutí, kde bude VTP stát. Právě zveřejněné studie však jasně ukázaly, že podmínka reálné alternativy již byla splněna a Myslivnu tak lze vyškrtnout. S tímto naším postojem se pan primátor bohužel stále odmítá ztotožnit a trvá nejprve na dokončení průzkumu Karoliny, jehož termín dokončení je však velmi neurčitý (rámcově by to mělo být první pololetí roku 2017). Tlak na změnu územního plánu a co nejdřívější vyškrtnutí Myslivny a je naším hlavním úkolem. Právě zveřejněné studie jsou pak důležitým krokem k zachování Myslivny jako klidové a rekreační oblasti.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress