All posts by Martin Bobek

Zastavení územního řízení pro VTP na Myslivně

By | Nezařazené | No Comments

Náš příznivec, který bydlí nedaleko Myslivny a byl tak účastníkem stavebního řízení pro VTP, nám zaslal rozhodnutí Magistrátu o zastavení územního řízení (plné znění:  zastaveni_rizeni.pdf).zastaveni-rizeniProtože tento dokument obsahuje spoustu paragrafů a odborných pojmů, požádali jsme o jeho interpretaci paní architektku Evu Špačkovou:

Milí přátelé porubské Myslivny,

zdá se, že jsme společně dostali dobrou vánoční zprávu. Magistrát města Ostravy zastavil územní řízení k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby VTP Ostrava v Ostravě-Pustkovci (v katastrálním území Poruba). Přeloženo do lidské řeči to znamená, že podle podaného projektu nebude vydáno územní rozhodnutí pro stavby komunikací a infrastruktury pro VTP na Myslivně a příprava stavby tak fakticky nepokračuje. Je velmi milé a povzbuzující, že pan primátor Tomáš Macura dodržel slovo a po dobu vyhledávání alternativních lokalit pro VTP zastavil práce na přípravě projektu na Myslivně.

Jiná místa pro stavbu VTP v Ostravě jsme našli. Je jasné, že ve městě jsou jiné vhodné pozemky, kde by mohl park stát, a není tedy nutné zasahovat do přírodního prostředí lesoparku na Myslivně. Studie proveditelnosti, které si zpracoval Magistrát města Ostravy (zveřejněny byly v říjnu 2016), potvrdily jednoznačně, že možnosti jiného umístění technologického parku v Ostravě existují. Dokonce v některých místech by stavba byla mohla vzniknout i bez velkých investic do zpřístupnění území, jak tomu bylo u Myslivny. Přibylo dokonce ještě další území v oblasti Nové Karoliny, které se má městu vrátit od developerské společnosti.

Osobně mě překvapilo pouze to, že ve zpracovaných analýzách je požadavek připravit před detailním plánováním jednotlivých staveb celkový urbanistický plán a koordinaci celého území (územní studii) označen jako „hrozba“. Já sama bych autory územního plánu za takový přístup pochválila. V územní studii vidím naopak příležitost a možnost, jak postavit přívětivý kus města a ochránit zájem obyvatel Ostravy s využitím regulérních nástrojů územního plánu.

V tuto chvíli se můžeme těšit z toho, že plány zastavět Myslivnu Vědecko-technologickým parkem nepokračují. Aby Myslivna zůstala přírodním oddechovým prostorem pro obyvatele Poruby i Ostravy, je potřeba toto území aktivně ochránit změnou územního plánu. Tuto změnu už iniciovalo zastupitelstvo Poruby.

Naděje, že na Myslivnu nevjedou bagry, je určitě jasnější, než byla před rokem.

Děkuji všem, kdo se přičinili a pomohli.

Krásné Vánoce a další dobré zprávy i v roce 2017!

Eva Špačková

Za petici se samozřejmě připojujeme a přejeme všem Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2017!

panorama2-crop

Rozšíření tramvajové trati v Porubě

By | Nezařazené | No Comments

V posledním době jsme byli našimi příznivci několikrát požádáni, abychom podpořili petici proti rozšíření tramvají. Tyto výzvy jsme dlouho odmítali s tím, že to není naše kauza, nemáme dostatek informací a potřebujeme zůstat zaměřeni na Myslivnu. Nakonec nás požádali o informativní schůzku přímo organizátoři petice, které jsme vyslechli.

Je nepochybné, že mezi obyvateli 7. a 8. porubského obvodu a Pustkovce má petice proti tramvajím velkou odezvu. Podporuje ji také část porubských zastupitelů a především městský obvod Pustkovec, který je zásadně proti jakýmkoliv tramvajovým linkám na svém katastru. Zastánce tramvají pak lze najít mezi obyvateli i porubskými zastupiteli. Celá věc je tak složitější nežli VTP na „Myslivně.

Abychom si udělali o celé věci jasnější představu, chtěli jsme se podrobněji se seznámit dostupnými materiály z různých zdrojů. V ten okamžik jsme narazili na něco, co důvěrně známe z počátků naší vlastní petice proti VTP na Myslivně. Nejlépe to ilustruje následující výpis z vyhledávače: google-tramvajePrvní odkaz v pořadí vede na nezávislý blog msstavby.cz, mhdzive.cz jsou stránkami fanoušků MHD v Ostravě a slibný odkaz Prezentace záměru rozšíření… není funkční. Následující odkazy pak jsou směskou novinových článků, je zde stará EIA z roku 2006 a samozřejmě web petice. Jakkoliv oceňujeme úsilí tvůrců výše uvedených webů, je jen stěží uvěřitelné, že ani jeden z dostupných odkazů nevede na oficiální prezentaci Magistrátu, jako zadavatele tak zásadního projektu za cca miliardu! Jak ukazují následující snímky, mnoho informací nám neposkytl ani oficiální web Ostravy, ani listopadové číslo měsíčníku Ostravská radnice.

Výše uvedené neoficiální weby samozřejmě musely odněkud čerpat. Tím zdrojem je prezentace projektového záměru, která byla před několika měsíci představena zastupitelům Poruby a Pustkovce. Následně byla z webu Pustkovce, údajně po nátlaku, stažena a nyní je dostupná pouze na webu petice (náš pokus vyhledat prezentaci na nějakém oficiálním webu byl neúspěšný). Občan tak má dispozici jen převzaté informace a kusá vyjádření zastupitelů města v novinách (např. iDnes).

Není tak překvapením, že při našem přímém dotazování lidí z dotčené oblasti jsme se dozvěděli např.: „Za vším stojí Globus, který to chce, aby do něho mohli jezdit důchodci“ či „Každý ví, že tramvaj je kravina, ale politici se potřebujou zviditelnit a utratit dotace“. Nemá příliš smysl se zabývat podobnými spekulacemi. Stejně tak nyní nechceme řešit ani závažnější argumenty odpůrců, jako jsou např. grafy dokládající pokles počtu osob v MHD. Za mnohem důležitější v tuto chvíli považujeme příčinu celé dnešní vyhrocené situace – zjevný informační dluh ze strany Magistrátu vůči obyvatelům.

Považujeme za velice nešťastné, že Magistrát na projekt rozšíření tramvají neaplikuje stejný princip diskuze a otevřenosti, který tolik propaguje při tvorbě strategického plánu FajnOVA. Přitom zbytečná selhání v informování občanů u tak zásadních projektů jakými jsou tramvaje, celý projekt FajnOVA zbytečně znevěrohodňuje.

S ohledem na nedostupnost relevantních informací z oficiálních zdrojů proto nechceme vyjadřovat podporu žádné z navrhovaných variant, ani šmahem odmítat tramvaje jako celek. Místo toho apelujeme na Magistrát, aby odstranil svůj informační dluh a umožnil tak vést reálnou diskuzi. Konkrétně pak navrhujeme:

 • brzké uspořádání veřejné prezentace s nestranným moderátorem, ve které bude mít prostor pro vyjádření svého stanoviska také petice (stejně jako jsme to měli loni my)
 • zveřejnění nezávislé odborné studie k tramvajím, a to včetně alternativ řešení problémů (např. s využitím CNG busů či elektrobusů)
 • založení webu, kde by byly všechny informace k dispozici a byly pravidelně aktualizovány

Na základě zkušeností s rozšířením VTP na Myslivnu jsme bytostně přesvědčeni, že právě takový přístup je krokem k nalezení správného řešení. Díky tomuto přístupu došlo k vypracování odborných studií a byly nalezeny zcela reálné alternativy, které jasně vyvrátily původní tvrzení, že Myslivna je jedinou možností.

I přesto, že naše vlastní jednání s Magistrátem byla často bouřlivá a to poslední skončilo neshodou, zásadní posun v naší kauze Myslivna v uplynulém roce ukázal, že pan primátor Tomáš Macura je politikem, se kterým lze jednat. Věříme proto, že informovaností a otevřeností vůči argumentům veřejnosti v kauze tramvají by mohlo i zde dojít k podobnému posunu.

V neposlední řadě je potřeba si také uvědomit, že rozšíření tramvajové trati není cílem, ale pouze způsobem řešení nějakého problému (odstranění exhalací z dopravy, zvýšení obslužnosti atd.) Bylo by proto chybou vidět celý problém černobíle jako tramvaje ANO / NE. Při otevřené diskuzi nad podstatou by mohlo být výsledkem řešení, nad kterým dnes možná ani nikdo reálně neuvažuje, ale které nakonec podpoří jak odborníci, tak veřejnost.

Za petici

Martin Bobek

Naše projekty v programu Zelená Porubě

By | Nezařazené | No Comments

Zelená Porubě je programem MO Poruba, který věnuje milión korun na vlastní projekty občanů. Původně jsme se chtěli programu zúčastnit s plánem na zřízení dětských staveb v lese u Myslivny podobně jako je tomu na lázních v Klimkovicích. Ukázalo se však, že to není možné, protože v porubském lesoparku překvapivě nepatří žádné pozemky Porubě!

Program je však natolik zajímavý, že jsme přišli s alternativním návrhem na výsadbu zeleně – Strom před mojim barakem. Prostřednictvím internetu jsme oslovili naše příznivce, aby nám řekli, co by chtěli vysadit s tím, že podáme společný návrh. Došlé podněty se však netýkaly jen stromů, ale také chodníků a dětského hřiště. Nakonec jsme tak nepodali jeden, ale hned čtyři projekty (vzhledem k podmínkám Zelená Porubě je jako fyzická osoba podal člen petičního výboru Martin Bobek).

V tuto chvíli míří Zelená Porubě do finále a až do pátku 25. listopadu probíhá hlasování. Jako obyvatelé Poruby musíme s potěšením konstatovat, že se se zde sešla opravdu celá řada zajímavých nápadů. Uvědomujeme si, že díky petici máme určitou výhodu, protože jsme o něco známější než ostatní navrhovatelé. Nechceme toho však využívat a vyzývat Vás k hlasování ve svůj prospěch. Pokud však podpoříte některý z našich návrhů, jejichž přehled uvádíme níže, budeme samozřejmě jen rádi.


Strom před mojim barakem
Cílem návrhu bylo vysadit stromy tam, kde lidem chybí. Ze třinácti návrhů se nakonec ukázaly jako realizovatelné pouze čtyři. Ostatní narazily na přítomnost inženýrských sítí a již existující projekty jako např. plánovanou rekonstrukci ulice. Sami jsme pak stáhli finančně náročnou výsadbu na Jilemnického náměstí, abychom umožnili realizaci více projektů v rámci Zelená Porubě (dohodli jsme se, že bude později osázena v rámci „běžné“ náhradní výsadby).

Podrobnosti o projektu naleznete na: http://zelenaporube.cz/project/detail/9.


Veřejné pítko
Hlavní třídou vede cyklostezka a pravidelně se zde konají hromadné akce sportovního charakteru jako např. veřejné bruslení. Nejen sportovci by jistě uvítali možnost doplnění vody. Pítko by mělo umožňovat napít se bez nádoby i použití rukou, nabrat si vodu do bandasky a mít dole misku, ze které se může napít pes.


Podrobnosti o projektu naleznete na: http://zelenaporube.cz/project/detail/11.


Dětské hřiště na Mongolské
Znovuzřízení dětského hřiště, které bylo před cca 3-4 lety zrušeno, protože nevyhovovalo bezpečnostním normám. Nejbližší hřiště je přes cestu a navíc u hospody, což nepovažují rodiče za vhodné. Navrhujeme doplnění vhodných herních prvků a to tak, aby se doplňovaly s těmi na okolních hřištích.

Podrobnosti o projektu naleznete na: http://zelenaporube.cz/project/detail/12.


Chodníky, kde chodí lidi

Kromě oficiálních chodníků lidé vyšlapali mnoho neoficiálních pěšin. Někdy se jedná jen o pohodlné zkrácení, ale v některých případech klasický chodník očividně chybí.
Abychom byli upřímní – jedná se o „torzo“ původního návrhu, který řešil dvě parkoviště a tři chodníky. Ostatní místa byla vyřazena kvůli kolizi s inženýrskými sítěmi a plánovanou rekonstrukcí.
Podrobnosti o projektu naleznete na: http://zelenaporube.cz/project/detail/12.


Děkujeme za vaši podporu a ještě jednou uvádíme odkaz na hlasování: http://zelenaporube.cz/prihlasene-navrhy.

Návrh na změnu územního plánu přijatý MO Poruba

By | Nezařazené | No Comments

Ve středu 10. listopadu porubští zastupitelé na svém zasedání projednávali náš návrh na změnu územního plánu na Myslivně. Pan starosta Petr Mihálik následně zpracoval podnět k pořízení změny Územního plánu Ostravy a to tak, že území vymezené pro rozšíření areálu VTP bude změněno z plochy určené pro občanskou vybavenost na plochu určenou k využití jako orná půda, louka, les a veřejná zeleň.

S potěšením konstatujeme, že návrh byl přijat. Ze 40 přítomných zastupitelů se pro vyjádřilo 27 zastupitelů za ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS a Ostravak. Hlasování se zdrželi 2 zastupitelé za ANO a 2 za ODS. Proti bylo 9 zastupitelů ANO.

Přestože se zastupitelé proti VTP vymezili jednoznačně už loni, tehdy byla pouze přijata deklarace požadující stavbu VTP v jiné lokalitě. Návrhem na změnu územního plánu však Poruba jasně říká ne i jakékoliv další výstavbě na Myslivně jako jsou rodinné domky apod. Tento postoj Poruby, která v tuto chvíli udělala ze své pozice maximum možného, je silným argumentem proti VTP na Myslivně.

Jaké jsou tedy další kroky? Jak jsme se informovali, požadavky na změny územního plánu se obvykle sbírají a následně projednávají společně. Podstatné však je, že to musí projednat Rada města Ostravy a následně rozhodnout zastupitelstvo Magistrátu (není to tedy věc, kterou by rozhodovali úředníci).
V tuto chvíli tak není jasný termín, kdy k projednání dojde. Hlasování v Porubě však bylo dalším důležitým krokem, kterým se blížíme ke konečnému cíli – zachování Myslivny jako přírodní a klidové lokality.

uzemni-plan

Studie proveditelnosti zveřejněny

By | Nezařazené | No Comments

Na webu Magistrátu vtp.ostrava.cz byly oficiálně zveřejněny dlouho očekávané studie proveditelnosti, které si je nyní možné stáhnout. Studie jsme prostudovali a v podstatě se shodují s tím, co jsme Vám již prezentovali po schůzce na Magistrátu 30. září. Ve stručnosti lze k jednotlivým zkoumaným lokalitám říci následující:

1. Areál průmyslové zóny Nad Porubkou
Od záměru výstavby areálu VTP bylo upuštěno z důvodu zatížení pozemků právy třetích osob.

2. Opavská
Výstavba VTP je možná a vzhledem k blízkosti stávajícího VTP a VŠB i vhodná, ale vyžadovalo by to výkupy pozemků a přeložky sítí. Náklady se podle zvolené varianty pohybují cca mezi 30 – 70 miliony.

3. Svinovské rozhraní
Většina potřebných pozemků je ve vlastnictví města, ale bylo by potřeba změnit územní plán. Pozemky jsou zde rozděleny na plochy A (5,74 ha) a B (2,27 ha). V závěru SWOT analýzy se pak k ploše A doslova píše: „Z výše uvedené SWOT analýzy vyplývá, že vhodnějším územím pro řešení VTP je lokalita „A“, která je v podstatě bez jakéhokoliv zatížení připravena ke zpracování záměru pro výstavbu VTP.“
Magistrát zde také uvádí riziko negativní reakce občanů (při schůzce na Magistrátu se hovořilo o riziku petice).

4. Karolina
Do studie byla přidána také lokalita Karolina, jejíž dostupnost nebyla známa v době zpracování Návrhu alternativ týmem p. architektky Evy Špačkové. V současné době se jedná o vrácení pozemků, určených pro výstavbu 3. a 4. etapy Karoliny. Poté bude potřeba vypracovat další studii, která prověří možnost využití území např. i pro VTP.


Za petici především s potěšením konstatujeme, že studie proveditelnosti byly zveřejněny. Vzhledem k době, kterou si jejich vypracování vyžádalo, jsme poněkud překvapeni jejich malým rozsahem (PDF, 8 stran formátu A3). V tuto chvíli se ale nechceme pouštět do polemiky o časové přiměřenosti či spekulovat, zda se jedná o studie úplné nebo jen závěry. Podstatné informace jsou zde obsaženy a studie jasně potvrzují, že reálné alternativy existují!

Dovolíme si mít poznámku ke zmínce o petici ve Svinově, kterou jsme již ověřovali u starostů Svinova a Poruby, a tito si žádné petice nejsou vědomi. Stejně tak nám chybí ve SWOT analýze ke Svinovskému rozhraní fakt, že vedení Svinova VTP na svém katastru podporuje (narozdíl od MO Poruba na Myslivně). U laika by také opakovaně zdůrazňovaná potřeba změny územního plánu mohla vyvolat dojem, že představuje závažnou překážku. Ve skutečnosti se jedná o standardní nástroj, který, zejména u projektu takto strategického významu, nepředstavuje problém.
I přes tyto výtky na nás předložené studie jako celek působí objektivním dojmem. Zejména výše uvedený závěr ke Svinovskému rozhraní …je v podstatě bez jakéhokoliv zatížení připravena ke zpracování záměru pro výstavbu VTP hovoří zcela jednoznačně.

Dnešní situace je tak diametrálně odlišná od té loňské, kdy na veřejné prezentaci Magistrát tvrdil, že Myslivna je jediná možnost. V průběhu roku jsme se několikrát negativně vyjadřovali k postupu Magistrátu a zejména neustálým odkladům. Nyní se však domníváme a také oceňujeme, že Magistrát ve svých interně zpracovaných studiích prezentuje reálnou skutečnost.

Plně respektujeme právo Magistrátu podrobit zkoumání novou lokalitu na Karolině a teprve poté učinit rozhodnutí, kde bude VTP stát. Právě zveřejněné studie však jasně ukázaly, že podmínka reálné alternativy již byla splněna a Myslivnu tak lze vyškrtnout. S tímto naším postojem se pan primátor bohužel stále odmítá ztotožnit a trvá nejprve na dokončení průzkumu Karoliny, jehož termín dokončení je však velmi neurčitý (rámcově by to mělo být první pololetí roku 2017). Tlak na změnu územního plánu a co nejdřívější vyškrtnutí Myslivny a je naším hlavním úkolem. Právě zveřejněné studie jsou pak důležitým krokem k zachování Myslivny jako klidové a rekreační oblasti.

Mlčení Magistrátu, informace po volbách

By | Jednání zastupitelstva | No Comments

Studie proveditelnosti, které měly být hotovy do konce července, nejsou zveřejněny ani v druhé polovině října. Nic na tom nezměnil ani slib, který jsme dostali 30. září na schůzce na Magistrátu, že se tak stane nejpozději do dvou týdnů. Stejně tak nebylo dosud zveřejněno žádné komuniké k současné situaci, které nám bylo přislíbeno již 14. září při zasedání zastupitelstva Magistrátu. Jen tak pro úplnost dodáváme, že poslední aktualita byla na oficiálním webu Magistrátu k rozšíření VTP naposledy publikována 26. května, tedy téměř před pěti měsíci.

Mlčení Magistrátu nás vůbec netěší, protože v povolební atmosféře jsme zaznamenali několik spekulací ohledně dalšího osudu Myslivny. V diskuzích na sociálních sítích se pak objevily příspěvky zpochybňující předvolební sliby kandidátů atd.

Jednu z mála relevantních informací přináší reakce na článek z ihned.cz o novém hejtmanovi, Ivu Vondrákovi, kde se píše:

„Chtěli bychom vybudovat přímo v Ostravě Moravskoslezské inovační centrum, podobné, jaké je v Brně, propojilo by vědce a firmy,“ líčí své plány Vondrák. Podle něj nejde o megalomanský projekt odsouzený ke krachu, protože má stavět na tom, co už je v Ostravě vybudované.

Inovační centrum je sice jiný projekt, ale k tomuto článku následně na Facebooku vznikla diskuze, která se přímo týkala i Myslivny:

Zmínka o nových lokalitách pro VTP nás samozřejmě těší, ale jedná se jen o střípek informace. Jistě se shodneme, že právě dobrá informovanost je nejlepším způsobem, jak zamezit spekulacím. Oslovili jsme proto přímo pana hejtmana s prosbou o vyjádření k projektu rozšíření VTP, především pak s jeho umístěním na Myslivně a dalšímu osudu tohoto místa. Pan hejtman nám obratem potvrdil platnost svých výroků z diskuze na Facebooku, ale zároveň nás jedním dechem požádal o shovívavost a trpělivost vzhledem k momentální časové zaneprázdněnosti.

Časové zaneprázdnění člověka ve zcela nové funkci lze pochopit. Méně pochopení však nalézáme pro Magistrát a jeho neustálé odsouvání termínů bez vysvětlení VEŘEJNOSTI.

Návrh změny územního plánu

By | Nezařazené | No Comments

Jak jsme Vás již informovali, schůzka na Magistrátu v pátek 30. 9. skončila bohužel bez dohody. V tuto chvíli tak chybí jakýkoliv „jízdní řád“, ze kterého by bylo možné vyčíst, kdy bude Myslivna vyškrtnuta ze seznamu lokalit pro VTP. Magistrát její vyškrtnutí podmínil dalším zkoumáním proveditelnosti nové lokality na Karolině, ovšem bez stanovení jasného závazného termínu. V televizní reportáži (v čase 9:40) se vágně hovoří o první polovině příštího roku jako o nejdřívějším možném termínu. Rádi se budeme mýlit, ale i na základě dosavadních zkušeností s neustálými odklady máme obavy, že se může jednat o snahu nechat vyznít celou věc do ztracena.

Abychom tomu zabránili, ve středu 5. 10. 2016 vystoupil zástupce Petičního výboru na zasedání zastupitelstva Městského obvodu Poruba. Přítomné zastupitele informoval o jednání na Magistrátu a seznámil je se zde prezentovanými závěry studií proveditelnosti. Dále pak tlumočil naši nespokojenost s přístupem Magistrátu, který odmítá vyškrtnout Myslivnu, přestože reálné alternativní lokality podle všech stanovaných parametrů existují. Na závěr požádal zastupitele, aby vypracovali návrh na změnu územního plánu v lokalitě Myslivna, v nejbližším možném termínu ho schválili a následně s ním konfrontovali Magistrát.

Návrh na změnu územního plánu si vzal na starost pan starosta Petr Mihálik, který slíbil, že návrh vypracuje nejpozději do konce roku (studie proveditelnosti nebyly doposud Magistrátem zveřejněny a zasedání zastupitelstva probíhá 1x měsíčně) . K vystoupení našeho zástupce se ještě přihlásil s poznámkou pan zastupitel Petr Jančík, který nás podpořil a poukázal na výsledky hlasování v anketě Porubské desatero, kde zachování Myslivny jednoznačně zvítězilo.

Věřme, že se Poruba zachová stejně jako v loňském roce, kdy všichni zastupitelé Poruby hlasovali pro zachování Myslivny jako klidové a rekreační oblasti (s výjimkou zastupitelů ANO, kteří se zdrželi hlasování) a jednoznačně se postaví za změnu územního plánu.

img_0902

Výsledky jednání s panem primátorem

By | Nezařazené | No Comments

V pátek 30. 9. 2016 jsme jednali s panem primátorem Tomášem Macurou a vedoucím Odboru strategického rozvoje panem Václavem Paličkou ve věci alternativních lokalit pro výstavbu VTP v Ostravě. Jsme rádi, že k setkání došlo, mrzí nás však, že se tak stalo až dva měsíce po slíbeném dokončení studií proveditelnosti a zájmu ze strany médií (viz. např. reportáž Českého rozhlasu).

Na setkání jsme byli seznámeni s následujícími závěry studií proveditelnosti, které měly prokázat reálnost výstavby VTP ve třech alternativních lokalitách:

1. Areál průmyslové zóny Nad Porubkou
Investor, který byl v této lokalitě již smluvně vázaný, vznesl při jednání s Magistrátem o uvolnění potřebných pozemků požadavek na vysoké finanční odstupné. O této lokalitě již Magistrát neuvažuje.

2. Opavská
Stávající pozemky ve vlastnictví města nejsou dle vyjádření Magistrátu dostatečně velké, navíc se již nyní uvažují k rozvoji stávajícího VTP. Další dostupné pozemky jsou v soukromém vlastnictví a bylo by potřeba je vykoupit.

3. Svinovské rozhraní
Většina potřebných pozemků je ve vlastnictví města, ale bylo by potřeba změnit územní plán, který počítá s bytovou výstavbou. Dále je zde dle vyjádření Magistrátu riziko občanské petice.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Magistrát rozhodl podrobit dalšímu zkoumání čtvrtou lokalitu mezi Dolní oblastí Vítkovic a Karolinou, která se mu nově vrátila od developera. Zde ale bude nejprve potřeba podrobně prozkoumat možnosti a stanovit využitelnost pro VTP. Termín dokončení tohoto zkoumání nelze dle Magistrátu stanovit, rámcově by to mělo být první pololetí roku 2017.

Tolik k informacím, které jsme se dozvěděli a které do značné míry zazněly také v reportáži České televize (v čase 9:40). Podrobněji se ke studiím proveditelnosti vyjádříme až po jejich plném zveřejnění. To bylo navzdory původním prohlášením o interních materiálech přislíbeno zhruba do dvou týdnů, což oceňujeme. Celkově však musíme bohužel konstatovat, že jsme velice nespokojeni a to z následujících důvodů:

1. Výstavba VTP ve Svinovském rozhraní je reálná a žádaná
Studie proveditelnosti v lokalitě Svinovského rozhraní nenalezly z našeho pohledu žádnou zásadní překážku, která by bránila realizaci VTP v tomto místě. Změna územního plánu je standardním nástrojem a nepředstavuje žádný problém. Zvláště pro stavbu tak strategického významu. Důležitá je také skutečnost, že na rozdíl od Myslivny, kterou Porubská radnice odmítá, vedení Svinova stavbu VTP ve svém katastru vítá a podporuje.
Také argument „další občanské petice“ považujeme za lichý. Kontaktovali jsme v této záležitosti starostku Svinova a starostu Poruby a ani jeden z nich o žádné petici v lokalitě Svinovského rozhraní neví.

2. Lokalita v blízkosti Karoliny znamená odklad o X dalších měsíců
S výstavbou VTP v nové lokalitě v blízkosti Karolíny souhlasíme. Jedná se o využití brownfieldu a navíc dojde k zalidnění centra města. Zásadně nám však vadí skutečnost, že Magistrát podmiňuje vyškrtnutí Myslivny dalším zkoumáním této lokality, jehož časovou náročnost ani nedokázal časově upřesnit. Je však jisté, že to nebude otázkou několika týdnů, ale měsíců. Osud Myslivny tak bude pro občany nejasný i v příštím roce. Nikdy samozřejmě nemůže vyloučit, že se vše ještě oddálí kvůli nějakým nově objeveným skutečnostem…

3. Alternativy existují, Myslivnu lze okamžitě vyškrtnout
Pan primátor od začátku tvrdí, že s návrhem na vyškrtnutí Myslivny může před zastupitele města Ostravy předstoupit až s reálnou alternativní lokalitou. Tuto podmínku z našeho pohledu splňuje Svinovské rozhraní. Pokud chce dát Magistrát přednost raději nové lokalitě na Karolině, je to samozřejmě jeho plné právo. Nic to však nemění na skutečnosti, že podmínka reálné alternativy již byla splněna. Vyškrtnout Myslivnu však pan primátor stále odmítá a to i přesto, že jsme mu předložili odpovědi kandidátů na hejtmana, kteří jednoznačně podporují náš názor, že pokud existují alternativy pro výstavby VTP, je třeba zachovat Myslivnu jako klidovou a rekreační oblast.

Po více než roce si tak klademe otázku proč Magistrát stále trvá na dalším odkladu, navíc bez stanoveného termínu?

Magistrat

Odpovědi kandidátů na hejtmana na naše otázky

By | Nezařazené | No Comments

Vzhledem k blížícím se krajským volbám jsme se rozhodli oslovit kandidáty na hejtmana, aby vyjádřili svůj postoj k problematice VTP na Myslivně.
Můžeme říci, že došlé odpovědi nás velice potěšily. Je vidět, že napříč celým politickým spektrem panuje shoda, že Myslivna patří lidem. Otázky, na které kandidáti odpovídali, byly následující:

 1. Domníváme se, že již studie týmu architektů prokázala, že existuje dostatek alternativ k Myslivně. Souhlasíte s tím, aby vzhledem k této skutečnosti a širokému nesouhlasu byla Myslivna co nejdříve vyškrtnuta ze seznamu lokalit pro VTP?
  Všichni oslovení kandidáti na hejtmana se v podstatě shodli, že pokud existují alternativní lokality, jsou pro vyškrtnutí Myslivny jako lokality pro VTP.
 2. Primátor Tomáš Macura označuje právě probíhající studie proveditelnosti za interní materiál města. Souhlasíte s naším požadavkem na jejich plné zveřejnění?
  Všichni kandidáti s výjimkou jednoho jsou pro zveřejnění studií proveditelnosti.
 3. Když bude Myslivna vyškrtnuta jako lokalita pro VTP, souhlasíte, aby byl změněn územní plán tak, aby byl trvale zachován přírodní a rekreační charakter Myslivny?
  Všichni kandidáti souhlasí se změnou územního plánu a zachováním Myslivny jako klidové a přírodní lokality (řada z nich se pak jednoznačně vyslovila proti případným záměrům na bytovou výstavbu).
 4. V anketě Porubské desatero lidé vyslovili zároveň požadavek, aby se zamezilo zhoršování životního prostředí nevhodnou výstavbou. Ukázkovým příkladem je plánovaná průmyslová zóna na polích u Skalky. Tato lokalita je navíc nedaleko lázní v Klimkovicích, kvůli jejichž klidu byl za cca miliardu zbudován dálniční tunel. Souhlasíte se stavbou průmyslových staveb / hal na zelené louce? Zasadíte se o zvrácení výstavby u Skalky?
  Všichni kandidáti upřednosňují využití brownfieldů před stavbami na zelené louce. Někteří z kandidátů se konkrétně vymezili proti stavbám na návěterné straně Poruby. Výstavbu průmyslové zóny / hal v lokalitě u Skalky nikdo nepodpořil.

Úplné odpovědi kandidátů v abedecním pořadí si můžete stáhnout zde:
otazky_a_odpovedi_kandidatu_na_hejtmana (PDF, 116 kB).

Otázky na kandidáty na hejtmana

By | Nezařazené | No Comments

Vzhledem k blížícím se krajským volbám jsme se rozhodli oslovit kandidáty na hejtmana s následujícím dopisem. Jejich odpovědi Vám samozřejmě zprostředkujeme.


Dobrý den,

obracím se na Vás jako zástupce petice Nesouhlas s rozšířením Vědecko-technologického parku v Ostravě-Porubě do lokality „Myslivna“, kterou podepsalo přes 10000 občanů. Kromě petice vyjádřili lidé nesouhlas s VTP na Myslivně také v anketě Porubské desatero, proti se vyslovila odborná veřejnost i zastupitelé MO Poruba, kteří přijali deklaraci vyzývající Magistrát Ostravy k upuštění od tohoto záměru.

Bližší informace naleznete ve zprávě, kterou jsme vydali k našemu výročí: http://lesoparkporuba.cz/vyroci-petice/.

Jako kandidáta na hejtmana Vás chci požádat o zodpovězení následujících otázek:

 1. Domníváme se, že již studie týmu architektů prokázala, že existuje dostatek alternativ k Myslivně. Souhlasíte s tím, aby vzhledem k této skutečnosti a širokému nesouhlasu byla Myslivna co nejdříve vyškrtnuta ze seznamu lokalit pro VTP?
 2. Primátor Tomáš Macura označuje právě probíhající studie proveditelnosti za interní materiál města. Souhlasíte s naším požadavkem na jejich plné zveřejnění?
 3. Když bude Myslivna vyškrtnuta jako lokalita pro VTP, souhlasíte, aby byl změněn územní plán tak, aby byl trvale zachován přírodní a rekreační charakter Myslivny?
 4. V anketě Porubské desatero lidé vyslovili zároveň požadavek, aby se zamezilo zhoršování životního prostředí nevhodnou výstavbou. Ukázkovým příkladem je plánovaná průmyslová zóna na polích u Skalky. Tato lokalita je navíc nedaleko lázní v Klimkovicích, kvůli jejichž klidu byl za cca miliardu zbudován dálniční tunel. Souhlasíte se stavbou průmyslových staveb / hal na zelené louce? Zasadíte se o zvrácení výstavby u Skalky?

Odpovědi na výše uvedené otázky prosím zašlete nejpozději do 28. září. Vaši odpověď zveřejníme na stránkách lesoparkporuba.cz.

Děkuji a jsem s pozdravem

Ing. Martin Bobek
člen petičního výboru

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress