All posts by Martin Bobek

Odpovědi kandidátů na hejtmana na naše otázky

By | Nezařazené | No Comments

Vzhledem k blížícím se krajským volbám jsme se rozhodli oslovit kandidáty na hejtmana, aby vyjádřili svůj postoj k problematice VTP na Myslivně.
Můžeme říci, že došlé odpovědi nás velice potěšily. Je vidět, že napříč celým politickým spektrem panuje shoda, že Myslivna patří lidem. Otázky, na které kandidáti odpovídali, byly následující:

 1. Domníváme se, že již studie týmu architektů prokázala, že existuje dostatek alternativ k Myslivně. Souhlasíte s tím, aby vzhledem k této skutečnosti a širokému nesouhlasu byla Myslivna co nejdříve vyškrtnuta ze seznamu lokalit pro VTP?
  Všichni oslovení kandidáti na hejtmana se v podstatě shodli, že pokud existují alternativní lokality, jsou pro vyškrtnutí Myslivny jako lokality pro VTP.
 2. Primátor Tomáš Macura označuje právě probíhající studie proveditelnosti za interní materiál města. Souhlasíte s naším požadavkem na jejich plné zveřejnění?
  Všichni kandidáti s výjimkou jednoho jsou pro zveřejnění studií proveditelnosti.
 3. Když bude Myslivna vyškrtnuta jako lokalita pro VTP, souhlasíte, aby byl změněn územní plán tak, aby byl trvale zachován přírodní a rekreační charakter Myslivny?
  Všichni kandidáti souhlasí se změnou územního plánu a zachováním Myslivny jako klidové a přírodní lokality (řada z nich se pak jednoznačně vyslovila proti případným záměrům na bytovou výstavbu).
 4. V anketě Porubské desatero lidé vyslovili zároveň požadavek, aby se zamezilo zhoršování životního prostředí nevhodnou výstavbou. Ukázkovým příkladem je plánovaná průmyslová zóna na polích u Skalky. Tato lokalita je navíc nedaleko lázní v Klimkovicích, kvůli jejichž klidu byl za cca miliardu zbudován dálniční tunel. Souhlasíte se stavbou průmyslových staveb / hal na zelené louce? Zasadíte se o zvrácení výstavby u Skalky?
  Všichni kandidáti upřednosňují využití brownfieldů před stavbami na zelené louce. Někteří z kandidátů se konkrétně vymezili proti stavbám na návěterné straně Poruby. Výstavbu průmyslové zóny / hal v lokalitě u Skalky nikdo nepodpořil.

Úplné odpovědi kandidátů v abedecním pořadí si můžete stáhnout zde:
otazky_a_odpovedi_kandidatu_na_hejtmana (PDF, 116 kB).

Otázky na kandidáty na hejtmana

By | Nezařazené | No Comments

Vzhledem k blížícím se krajským volbám jsme se rozhodli oslovit kandidáty na hejtmana s následujícím dopisem. Jejich odpovědi Vám samozřejmě zprostředkujeme.


Dobrý den,

obracím se na Vás jako zástupce petice Nesouhlas s rozšířením Vědecko-technologického parku v Ostravě-Porubě do lokality „Myslivna“, kterou podepsalo přes 10000 občanů. Kromě petice vyjádřili lidé nesouhlas s VTP na Myslivně také v anketě Porubské desatero, proti se vyslovila odborná veřejnost i zastupitelé MO Poruba, kteří přijali deklaraci vyzývající Magistrát Ostravy k upuštění od tohoto záměru.

Bližší informace naleznete ve zprávě, kterou jsme vydali k našemu výročí: http://lesoparkporuba.cz/vyroci-petice/.

Jako kandidáta na hejtmana Vás chci požádat o zodpovězení následujících otázek:

 1. Domníváme se, že již studie týmu architektů prokázala, že existuje dostatek alternativ k Myslivně. Souhlasíte s tím, aby vzhledem k této skutečnosti a širokému nesouhlasu byla Myslivna co nejdříve vyškrtnuta ze seznamu lokalit pro VTP?
 2. Primátor Tomáš Macura označuje právě probíhající studie proveditelnosti za interní materiál města. Souhlasíte s naším požadavkem na jejich plné zveřejnění?
 3. Když bude Myslivna vyškrtnuta jako lokalita pro VTP, souhlasíte, aby byl změněn územní plán tak, aby byl trvale zachován přírodní a rekreační charakter Myslivny?
 4. V anketě Porubské desatero lidé vyslovili zároveň požadavek, aby se zamezilo zhoršování životního prostředí nevhodnou výstavbou. Ukázkovým příkladem je plánovaná průmyslová zóna na polích u Skalky. Tato lokalita je navíc nedaleko lázní v Klimkovicích, kvůli jejichž klidu byl za cca miliardu zbudován dálniční tunel. Souhlasíte se stavbou průmyslových staveb / hal na zelené louce? Zasadíte se o zvrácení výstavby u Skalky?

Odpovědi na výše uvedené otázky prosím zašlete nejpozději do 28. září. Vaši odpověď zveřejníme na stránkách lesoparkporuba.cz.

Děkuji a jsem s pozdravem

Ing. Martin Bobek
člen petičního výboru

Dotazy a odpovědi ze zastupitelstva Magistrátu

By | Nezařazené | No Comments

Ve středu 14. září se konalo zasedání zastupitelstva Magistrátu města Ostravy (poslední před krajskými volbami). Protože od prezentace alternativ ve Slunečnici 28. května nebyl Magistrátem publikován žádný příspěvek týkající se VTP, vystoupili jsme s dotazy v diskuzi občanů.

Stručně jsme připomněli celou kauzu, která se táhne už více než rok (viz. výročí petice) a citovali z tiskové zprávy Magistrátu z 4. května, kde mj. stojí:

Na jednání bylo dále dohodnuto, že se pracovní skupina znovu sejde nejpozději za tři měsíce, aby posoudila výsledky a stav pořizovaných studií. Pokud se ukáže, že další příprava projektu VTP v alternativních lokalitách je reálná, navrhne primátor Tomáš Macura Zastupitelstvu města Ostravy změnu umístění projektu výstavby VTP.“

Položili jsme tři otázky, na něž jsme od pana primátora Tomáše Macury dostali následující odpovědi:

1. Nyní běží již pátý měsíc. Proč se doposud nesešla pracovní skupina, alespoň nad dílčími výsledky?
Pan primátor slíbil, že se uskuteční setkání pracovní skupiny, ovšem bez upřesnění termínu.
Naše reakce: termín schůzky s ním budeme dále řešit.

2. Jaký je aktuální stav studií proveditelnosti a kdy budou zveřejněny?
Studie proveditelnosti jsou interní studie pro potřeby Magistrátu a slíbený tří měsíční termín jejich dokončení byl jen orientační, nikoliv závazný.
Naše reakce: na schůzce budeme požadovat, aby studie byly zveřejněny občanům i odborné veřejnosti v nejkratším možném termínu.

3. Kdy a za jakých podmínek bude Myslivna vyškrtnuta ze seznamu lokalit pro VTP?
Objevily se dílčí problémy a v nejnadějnější lokalitě, tj. ve Svinovském rozhraní, je riziko občanské petice. S ohledem na tyto skutečnosti Magistrát nově zvažuje čtvrtou lokalitu v blízkosti Karoliny, která se vrátila městu a je dobře připravena.
Naše reakce: na schůzce budeme chtít probrat riziko občasné petice v lokalitě Svinov a budeme se chtít seznámit s novou lokalitou na Karolině.

Kromě toho pan primátor připomněl závazek, že po dobu zjišťování jsou alternativ zastaveny veškeré práce na Myslivně. Slíbil také, že Magistrát publikuje zprávu k současnému stavu. Konkrétnější termín, kdy bude konečně jasno, jsme se ale opět nedozvěděli s odůvodněním, že město do Myslivny už investovalo 100 milionů a pan primátor tudíž nemůže předstoupit před zastupitele bez jasné alternativy.

Nemáme bohužel záznam odpovědi pana primátora, proto se nechceme pouštět do polemiky s jeho slovy. Stejně tak nechceme spekulovat co nebo kdo zatím vším stojí. Jedno je však zřejmé – do krajských voleb rozhodnuto nebude. Situace je tak v září paradoxně mlhavější, nežli v květnu, když jsme ze Slunečnice odcházeli s jasnou představou, že se udělají studie proveditelnosti a v půlce prázdnin „bude vymalováno“. Ukazuje se tedy, že záchrana Myslivny bude ještě nejspíš běh na dlouhou trať.

program-zastupitelstva-ilustracni

Úkliďme Česko, ukliďme Myslivnu

By | Nezařazené | No Comments

V sobotu 17. září 2016 se ve stejný čas konaly hned tři akce: Třebovický koláč, Dny NATO a špatné počasí. Na točně autobusů (zastávka Studentská) jsme se tak sešli spíše v komorním počtu. Pokud nepočítám děti, vycházela rozloha na každého dospělého něco málo přes deset hektarů. To v praxi znamenalo, že jsme se nemohli zaměřit na hloubkový úklid jako při jarním úklidu, ale spíše se procházet a volným tempem sbírat pohozené PET lahve, sáčky a další věci z plastu.

img_0856 img_0860 img_0884

Plán zněl jasně, ale když jsme z vešli do lesa, začali jsme sbírat „klasicky“ všechno. Za dvacet minut jsme se tak skoro nehnuli z místa, protože tato oblast patří mezi ty s historicky největší zátěží odpadů v celém lese. Mezi točnou a kolejemi jsme tak strávili přes hodinu. Výsledkem bylo 7 pytlů, jedno zahradní křeslo a vysbíraná igelitka baterek, kterou jsme později dali do speciálního kontejneru na baterie.
Nově objevené sídlo bezdomovce, skelná vata a kupa střešních tašek však byly nad naše síly, takže je nahlásíme porubské radnici. Stejně jsme to udělali i při jarním úklidu a na podzim jsme mohli s potěšením konstatovat, že vše nahlášené bylo vzorně uklizeno.img_0863Dále jsme postupovali už přeci jen o něco rychleji. Rozdělili jsme se a pozvolna procházeli od kolejí podél potoka pod VTP a k Planetáriu. Pytle se nám rychle plnily, protože jsme narazili na další poklady jako vyřezané obaly z kabelů a dokonce i jednu pneumatiku. Ve větší vzdálenosti od kontejnerů nám velice pomáhala domluva s firmou Ostravské městské lesy a zeleň, která nám dovolila nechat pytle u svých košů umístěných ve velké části lesa. Náš dík pak patří i Městskému obvodu Poruba, který nás podpořil materiálně pytli a rukavicemi.

img_0886 img_0878 3-stresni-tasky

Rodina s dětmi se časem odpojila a navíc začalo pršet, takže jsme se od Planetária vraceli k Myslivně. Abychom vysbírali co největší část, opět jsme se rozdělili. Za hustého deště, který alespoň trochu mírnily stromy, jsme vysbírali mj. také spojnici mezi vřesinskou strží a Myslivnou. V této části bohužel nejsou instalovány koše, takže jsme měli pytle brzy plné a nebyli jsme schopni vzít všechny odpadky, které se nashromáždily v betonové skruži.

img_0885 img_0891 img_0873

Když jsme se opětovně sešli na Myslivně, museli jsme konstatovat, že jsme nasbírali dobrých patnáct pytlů. Akci proto prohlašujeme za úspěšnou. Poučeni pro příště, zvolíme jarní termín s větším ohledem na konkurenční akce a hlavně počasí, což ale v dubnu jistě nebude nejmenší problém.

Martin Bobek
organizátor úklidu v rámci akce Ukliďme Českoimg_0895

Výročí petice

By | Nezařazené | No Comments

Přesně před rokem, 12. září 2015, jsme oficiálně spustili petici, jejímž cílem bylo odvrátit výstavbu Vědecko-technologického parku (VTP) v oblasti lesoparku u Myslivny. Naše aktivita si záhy získala pozornost médií a především obyvatel Poruby, kteří byli právem rozhořčeni, že by měli přijít o svou nejoblíbenější rekreační lokalitu. Více než dvacet místních obchodníků a institucí nám spontánně nabídlo zřízení podpisového místa ve své provozovně. Spolu s několika podpisovými akcemi se nám do Vánoc podařilo překročit magickou hranici 10.000 podpisů, což udělalo z naší petice největší občanský protest minimálně v historii Poruby.

Díky našemu úsilí se pomalu začal splácet i informační dluh, který měl Magistrát města Ostravy vůči svým obyvatelům. Postupně vyšlo najevo, že celý projekt výstavby VTP na Myslivně potichu probíhal již přes sedm let a to navzdory opakovanému nesouhlasu Městského obvodu Poruba (MO Poruba). Ten byl nakonec v roce 2013 fakticky k souhlasu donucen účelovou změnou statutu, kterým Magistrát odebral obvodům právo rozhodovat o strategicky důležitých stavbách na svém katastru.

S místními volbami v roce 2014 přišla potřebná změna v přístupu ze strany vedení Magistrátu. Tomáš Macura byl prvním primátorem, který předstoupil před veřejnost a 3. listopadu 2015 uspořádal veřejnou prezentaci VTP ve Slunečnici. Vzdor svém předvolebnímu slibu, že upustí od výstavby VTP na Myslivně, i on stavěl občany před hotovou věc a spolu s rektorem VŠB Ivo Vondrákem prezentovali Myslivnu jako jediné možné řešení. Z bouřlivé debaty však nakonec vzešlo konstruktivní řešení, které se ukázalo jako klíčové pro další vývoj celého projektu.

Mezi nespokojenými občany byla totiž přítomná i architektka Eva Špačková, která vystoupila s tvrzením, že alternativy existují. Primátor i rektor ji na místě vyzvali, aby svá tvrzení doložila odbornou studií, jejíž vypracování oba finančně podpořili. 26. listopadu 2015 pak proběhla druhá prezentace VTP před zastupiteli Poruby. S alternativní prezentací vystoupil i náš zástupce. V následném hlasování pak MO Poruba přijal deklaraci, kterou všichni zástupci mimo ANO vyzvali Magistrát k upuštění od výstavby VTP na Myslivně. Na jaře se pak ve veřejné anketě Porubské desatero vyjádřili i občané, kteří s výraznou převahou zvolili zachování Myslivny za svou největší prioritu.

Tým architektů pod vedením Evy Špačkové pracoval po několik měsíců a v dubnu roku 2016 odevzdal svou práci Alternativní návrh lokalit pro VTP v Ostravě, ve které nalezl 14 alternativ. Kromě toho tým stanovil nezbytné předpoklady pro fungování úspěšného VTP, mezi něž patří např. aktivní řízení a správa parku. Jednoznačně tak vyvrátil vžité představy, že by postačilo jen vykoupit pozemky a následně je rozprodat investorům. Tento přístup popsal jako tvorbu průmyslové zóny.

V průběhu prací týmu se nad dílčími výsledky scházela pracovní skupina, k níž jsme byli přizvání. Z předložených alternativ zástupci Magistrátu a VŠB zvolili tři lokality, které podrobili dalšímu zkoumání v rámci vypracování tzv. studií proveditelnosti. Navzdory slíbenému termínu vypracování na konci července 2016 není stav studií proveditelnosti veřejnosti znám ani k dnešnímu datu 12. září. Od prezentace návrhů alternativ 28. května ve Slunečnici Magistrát nepublikoval k průběhu prací ani jednu zprávu.

Jak hodnotíme rok od spuštění petice? Bezpochyby jsme dosáhli velkého úspěchu. Kauza VTP se dostala do povědomí veřejnosti, podporu nám vyjádřili odborníci i porubští zastupitelé, byly nalezeny reálné alternativy a bylo veřejně slíbeno, že pokud se nenarazí na nějaký nepřekročitelný problém, bude jim dána přednost před Myslivnou. Po dobu hledání alternativ se primátor veřejně zavázal, že práce na původním projektu (u Myslivny) jsou zastaveny.

Přesto však není ani po roce jasno, jak vše dopadne a zda bude Myslivna zachráněna. Vyzýváme proto Magistrát města Ostravy, aby co nejdříve publikoval studie proveditelnosti v plném znění, aby je mohli případně oponovat nezávislí odborníci. Pokud se neobjeví nepřekročitelné překážky, vyzýváme ostravské zastupitele k přijetí usnesení, které by definitivně vyřadilo Myslivnu ze seznamu lokalit pro VTP. Zároveň požadujeme změnu územního plánu, která by zaručila zachování Myslivny jako klidové a rekreační oblasti i pro budoucí generace.

Věříme, že přijetím těchto usnesení by Ostrava v praxi ukázala, že tolik akcentované spolupodílení občanů na vypracování strategického plánu FajnOva je míněno vážně.

pocitova-mapa

Pocitová mapa vytvořená lidmi na Porubském desateru jasně ukazuje, že Myslivna patří k nejoblíbenějším místům v Porubě.

„Tajné“ studie proveditelnosti?

By | Nezařazené | No Comments

V reakci na náš článek nás kontaktoval člověk, který byl minulý pátek 2. 9. na předvolebním mítinku ANO v Ostravě-Zábřehu. Někdo z davu položil panu primátorovi otázku, jak to vypadá s VTP…

Z informací, které zazněly, ho nejvíce překvapilo, že se pan primátor vyjadřoval o studiích proveditelnosti jako o interním materiálu města s tím, že veřejnosti budou prezentovány pouze jejich výsledky. My jsme stejnou informaci dostali již dříve a také nás zaskočila. Stále však předpokládáme, že studie proveditelnosti budou zveřejněny stejně jako byla publikována Studie alternativních lokalit týmu p. architektky Evy Špačkové.

Klademe si proto otázku, jaký může mít Magistrát důvod studie proveditelnosti před veřejností „tajit“. Proč? Podle Wikipedie je studie proveditelnosti nejvyšším stupněm analýzy investičního záměru. Tedy přesně to, co by měli obyvatelé Ostravy znát před realizací jakéhokoli investice, na kterou se mají použít veřejné prostředky. Neméně důležité pak je, aby studie mohla oponovat odborná veřejnost a poukázat na případné nesrovnalosti.

Nechceme se však hned pouštět do spekulací a chceme si tento bod nejprve vyjasnit s panem primátorem. Na termín schůzky stále čekáme…

Ptáte se nás, co se děje s VTP. My odpovídáme…

By | Nezařazené | No Comments

odklad

V průběhu prázdnin jste se nás při různých příležitostech ptali, jak to vypadá s VTP. Uklidňovali jsme vás, že probíhají studie proveditelnosti, které budou hotové na konci července. Rádi bychom vás nyní podrobněji seznámili s tím, co se (ne)dělo v posledních měsících.

25. července jsme kontaktovali Magistrát se žádostí o schůzku nad slíbenými výsledky studií. Byli jsme požádáni o tří týdny strpení s tím, že si je vyžádal investiční úsek, který studie zpracovává.

16. srpna jsme se od pana primátora dozvěděli, že studie proveditelnosti jsou dokončeny. Požádal nás ale o další – měsíční, odklad, aby je mohl prostudovat a projednat ve vedení města. Tak dlouhá doba nás překvapila. Požádali jsme proto o dřívější termín schůzky, aby se uskutečnila ještě před zasedáním zastupitelstva magistrátu 14. září. Toto zasedání je poslední před krajskými volbami (7. – 8. října).

29. srpna jsme se však z dalšího emailu od pana primátora nečekaně dozvěděli, že k tomu, aby bylo jasno, vede ještě dlouhá cesta. Bude potřeba vykoupit pozemky, získat řadu potřebných povolení pro stavbu v alternativních lokalitách, vypořádat případné připomínky občanů atd.

Nic takového ovšem ve Slunečnici nezaznělo. Pochopitelně. Pan primátor nám v podstatě popsal stavební řízení v alternativních lokalitách. To je ovšem až následný krok poté, co byla vybrána finální lokalita. K jejímu výběru slouží právě studie proveditelnosti, které mají zodpovědět na otázku, zda je záměr VTP v dané lokalitě realizovatelný a za jakých podmínek.
Jinými slovy: pokud studie proveditelnosti ukáží, že je reálné řešení v alternativní lokalitě, je možné vyškrtnout Myslivnu. A právě tento krok, který nejvíce ze všeho zajímá přes 10000 občanů podepsaných pod naší peticí, nám stále chybí a není vůbec jasné, kdy bude učiněn.

Byli jsme ujištěni, že stále platí závazek informovat občany, ale až po doplnění studií o další informace po jejich projednání ve vedení města. To se ovšem nestane dříve, než někdy v 2. polovině září. Tedy, spekulujeme, pokud se to zase neodloží na někdy po volbách…

I přes uklidňující sdělení, že studie vyhlíží optimisticky a nalezené problémy v alternativních lokalitách by mělo jít překonat, jsme zklamaní z neustálých prodlev a že se stále neplánuje hlasování zastupitelstva o zrušení záměru vystavět VTP na Myslivně.

V tuto chvíli čekáme na sdělení termínu schůzky a představení výsledků studií proveditelnosti. Jakmile se dozvíme něco nového, budeme vás neprodleně informovat.

Lesopark žije dětmi

By | Nezařazené | No Comments

V květnu a červnu se v lese konaly hned tři akce pro děti:

Jak je z fotografií patrné, všechny tyto události se konaly v blízkosti uvažovaného areálu VTP. Opravdu se někdo odvažuje tvrdit, že jeho případná výstavba by neměla na lesopark žádný vliv? Dovedete si stejně tak představit, že by po jeho dokončení děti běhaly podél cesty, po které by podle studie EIA mělo projet až 8000 aut denně? My rozhodně NE!

Proto věříme, že studie proveditelnosti dopadnou dobře a již brzy bude rozhodnuto o výstavbě VTP v alternativní lokalitě. Zároveň s tím musí být učiněna i změna územního plánu, aby byl zachován přírodní charakter celé lokality. Pohádkový les vedle hal či milionářské čtvrti by jednoznačně ztratil své kouzlo…


Olympiáda

waldorf

Pohádkový les

pohadkovy les

Top Kid Run

IMG_0590

Zelená Porubě – Strom před mojim barakem

By | Nezařazené | No Comments

V rámci programu Zelená Porubě jsme chtěli v lesoparku u Myslivny udělat různé dětské stavby a další herní prvky, podobně jak je tomu na lázních v Klimkovicích. Bohužel jsme ale zjistili, že mimo cest nejsou v lesoparku žádné pozemky, které by byly svěřeny do správy Porubě, takže tento plán nelze uskutečnit.

Projekt Zelená Porubě je ale natolik zajímavý, že by bylo škoda ho nevyužít. Proto přicházíme s náhradním plánem, který jsme nazvali Strom před mojim barakem. Jde v podstatě o hromadnou žádost o výsadbu stromů na různých místech v Porubě. Máme již vytipováno několik míst, ale budeme velice rádi, když nám zašlete i své nápady, které připojíme k našemu návrhu. Věříme, že takto podaná hromadná žádost bude mít větší šanci uspět v podzimním hlasování a být zrealizována.

Své návrhy nám můžete posílat až do úterý 28. června na email lesoparkporuba@centrum.cz. Uveďte prosím přesnou adresu, fotografii místa, případně navrhovaný druh stromu. S ohledem na podmínky programu Zelená Porubě bude finální rozhodnutí na radnici, která musí posoudit realizovatelnost každé navrhované výsadby. Jedná zejména o podmínky pozemků patřících Porubě, přítomnost inženýrských sítí apod.

Pomozte nám zazelenit Porubu!


Příklad
Adresa: Nálepkovo náměstí, v blízkosti ulice Španielova
Strom: lípa (příp. jiný vhodný strom dle doporučení odborníků)

Nálepkovo náměstí

Reakce na prezentaci alternativních lokalit – ostražitý optimismus

By | Nezařazené | No Comments

Výsledky prací na návrhu alternativ k Myslivně, které probíhaly od listopadu do začátku dubna, byly 26. května ve Slunečnici oficiálně prezentovány veřejnosti. Primátor i rektor poděkovali paní architektce Evě Špačkové za odvedenou práci, která nalezla REÁLNÉ alternativy. Děkujeme i my za petici, protože studie předčila naše očekávání a jasně ukázala, že celá řada lokalit je pro VTP vhodnějších nežli Myslivna. Proto nás mrzí, že je Myslivna stále ve hře. I přesto bylo ve Slunečnici prezentované poselství z Magistrátu i VŠB zřejmé: uvidíme, jak dopadnou studie proveditelnosti, ale pokud se neobjeví u vybraných lokalit zásadní problém, VTP postavíme jinde, než na Myslivně…

…pokrok za těch pár měsíců je značný a žádná ze stran ho nemůže popřít. My ho samozřejmě vítáme, protože skýtá reálnou naději, že dosáhneme svého cíle a zachráníme Myslivnu jako klidovou a rekreační oblast. Jsme na dobré cestě, ale k cíli chybí ještě několik kroků. Dovolte, abychom vás seznámili s tím, co vnímáme pozitivně a v čem naopak vidíme možná rizika.

Pozitiva:

 • oceňujeme vstřícný přístup primátora jako skutečně prvního politika od počátku projektu, který předstoupil před veřejnost a připustil možné alternativní lokality
 • Magistrát i VŠB souhlasí s myšlenkou decentralizovaného VTP, která umožňuje využít flexibilně více lokalit
 • rektor netrvá na doslovně docházkové vzdálenosti od VŠB, takže ve vybraných lokalitách je také Svinovské rozhraní
 • zástupci Svinova potvrdili ve Slunečnici předběžný zájem o VTP na svém katastru
 • primátor prohlásil, že s výsledky studií proveditelnosti bude veřejnost seznámena v půlce prázdnin

Rizika:

 • studie proveditelnosti vybraných alternativních lokalit dělají pracovníci Magistrátu, tedy ti samí lidé, co dlouho tvrdili, že Myslivna je jediná možná
 • v tuto chvíli nelze předvídat výsledky studií proveditelnosti ani jak se Magistrát ve finále postaví k případným problémům
 • je před volbami
 • Magistrát nemá jasno, co dále s vykoupenými pozemky u Myslivny, pokud bude VTP postaveno v jiné alternativní lokalitě
 • Magistrát stále pohlíží na pozemky u Myslivny jako na pole, které nemá na lesopark vliv, s čímž zásadně nesouhlasíme. Pole je srdcem lesoparku a jeho zastavění – ať již čímkoliv – by vedlo k jeho faktické likvidaci.

Přesto všechno lze závěrem říci, že jsme dosáhli úspěchu a vše je snad na dobré cestě. Věříme, že platí slib Magistrátu a ke studiím proveditelnosti se opět sejde pracovní skupina s naší účastí, tak abychom i nadále zůstali jako zástupci 10000 občanů součástí dění. V tuto chvíli je pro nás nejbližším cílem zveřejnění výsledků studií proveditelnosti v půlce prázdnin.

Nelze totiž nechat celou věc jen tak usnout. Zůstáváme ostražití a budeme usilovat o to, aby o Myslivně hlasovalo zastupitelstvo Ostravy ještě před volbami. Stejně tak budeme tlačit politiky k tomu, aby provedli změnu územního plánu, která znemožní na Myslivně stavět. Jen tehdy budeme moci konečně říci, že Myslivna zůstane zachována jako přírodní a klidová lokalita.

Areal planovane stavby VTP

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress