All posts by Martin Bobek

Reakce na odpověď pana primátora na náš otevřený dopis

By | Nezařazené | No Comments

Obdrželi jsme odpověď pana primátora náš otevřený dopis ze dne 16. září 2015. Nemáme ji bohužel v elektronické podobě, proto jsme ji nafotili a abyste si mohli přečíst: odpověď pana primátora (PDF, 2,6 MB).

Zároveň Vám přinášíme naši reakci na tuto odpověď pana primátora. I tuto reakci jsme zaslali panu primátorovi formou otevřeného dopisu.


Vážený pane primátore,

děkujeme za Vaši obsáhlou odpověď ze dne 10. 11. 2015, která nám poskytla další zajímavé informace a Váš pohled na věc. Když uvážíme, o jak stěžejní projekt se jedná, je skutečně trestuhodné, jak málo informací o něm bylo za léta jeho trvání publikováno. Proto jsme se na Vás 16. 9. 2015, tedy čtyři dny po spuštění petice, obrátili s naším otevřeným dopisem, abychom mohli občany informovat o skutečném stavu. Uvědomujeme si, že informační deficit byl způsoben především Vašimi předchůdci a proto oceňujeme Vaši snahu tento dluh veřejnosti splatit.

Váš dopis v nás vyvolal řadu otázek, jejichž zodpovězení může být klíčové pro zamezení dalším spekulacím a nalezení společného konsenzu v celé věci. Rádi bychom Vás proto požádali o zveřejnění informačních zdrojů, které zmiňujete ve svém dopise. Pro přehlednost je uvádíme s odkazem na příslušný odstavec:

Odstavec 7
– finanční náročnost Vozovny v řádech miliard a prostorovou náročnost
V případě této lokality prosím zveřejněte kalkulaci hrubých nákladů na přesun a informace o velikosti potřebných pozemků.

Odstavec 8
– odvoláváte se na několik měsíců trvající analýzy, již vypracované bývalým vedením
V tomto případě žádáme o jejich urychlené zveřejnění.

Odstavec 9
– zmiňujete se o kácení v tzv. Porubském lese
Zde předpokládáme, že mohlo dojít také k záměně s těžbou, která v lese dlouhodobě probíhá, proto prosím zveřejněte plán těžby a její ekonomické výnosy.
– uvádíte kácení v rozsahu cca 150 stromů
V případě kácení stromů prosím upřesněte, zda se se tento počet týká pouze dřevin o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, jak bývá standardně uváděno, nebo celkového počtu stromů na dané ploše 0,8 ha (dle EIA). Můžete případně uvést tento celkový počet?
– ohledně doplnění stávajících sportovní a volnočasové infrastruktury
Můžete prosím zveřejnit plány nových běžeckých tras a cyklostezek?

Odstavec 10
– zmiňujete, že hodláte přijmout opatření, aby investoři nemohli podmínky města obejít
Můžete je blíže specifikovat? Např. co se výhradně podzemního parkování týče?

Odstavec 11
– zmiňujete podrobnou dopravní studii a kompenzační opatření na stávajících komunikacích
I v tomto případě žádáme o jejich zveřejnění.

Z veřejné debaty ve Slunečnici mj. vzešel konstruktivní návrh paní architekty Evy Špačkové na zpravování alternativní studie, který jste podpořil. Chtěli bychom Vás vyzvat, abyste do doby, než bude vyhotoven a posouzen, zastavil práce na stávající variantě Myslivna. Za stěžejní považujeme, abyste se zasadil o opětovné zastavení územního řízení, které dosud bylo do 15. listopadu pozastaveno.

Žádáme Vás o zveřejnění těchto informací před zasedáním zastupitelstva MO Poruba dne 26.11.2015. Považujeme za důležité, aby zastupitelé i veřejnost měli možnost se s nimi seznámit ještě před debatou. Věříme, že tento krok by výrazně přispěl k věcnosti diskuze a umožnil tak hledat nejlepší možné řešení pro projekt rozšíření VTP. Nalezení konsenzu s veřejností, která by po dlouhých letech získala pocit, že je s ní jednáno jako s rovnocenným partnerem, považujeme pro budoucí směřování našeho města za stejně důležité jako změnu orientace města z těžkého průmyslu na moderní vědu a výzkum.

S přátelským pozdravem

Ingeborg Jakimová          Kateřina Ličková          Ing. Martin Bobek

Členové petičního výboru
Petice Nesouhlas s rozšířením Vědecko-technologického parku v Ostravě-Porubě do lokality „Myslivna“

V Ostravě-Porubě 17. listopadu 2015

Reakce na veřejnou debatu Primátora s občany Poruby

By | Nezařazené | No Comments

V uplynulých dnech jsme Vám postupně přinášeli reakce médií na debatu s panem primátorem, abyste si z pohledu nezainteresovaných stran mohli sami udělat obraz. Na jednu stranu velice oceňujeme, že pan primátor Tomáš Macura jako vůbec první politik za sedm let, co projekt existuje, jej takto oficiálně představil veřejnosti. Na druhou stranu musíme konstatovat, že se nejednalo o debatu s občany, ale jak zaznělo několikrát z publika, o tzv. postavení před hotovou věc.

Vůbec nebylo řečeno, z jakých konkrétních požadavků se při tvorbě projektu vyšlo a kdo jim oponoval. Poukazujeme zejména na tyto faktické argumenty ze strany zastupitelů Magistrátu a rektora VŠB.

K dispozici není žádná jiná vhodná plocha, která by byla dostatečně velká
Oponujeme: bude se jednat o individuální investory. Nikdo nezdůvodnil, jak velká plocha je skutečně potřeba a to navíc na jednom místě.

Pro VTP je klíčová docházková vzdálenost z VŠB
Oponujeme: naprostá blízkost VŠB není nezbytná pro všechny firmy ve VTP. Pro firmy, které ji potřebují, navrhujeme využít stávající areál VŠB. Zbytek může být postaven na jiných vhodných pozemcích. Např. společnost Tieto, která měla sídlo ve stávajícím VTP, se z něj přestěhovala do centra města.

Magistrát nemá náhradní pozemky ve svém vlastnictví a na výkup dalších pozemků není čas.
Oponujeme: tuto formu nátlaku odmítáme. Výkup pozemků probíhá od r. 2008 a to bez diskuze o projektu s občany a navzdory několika zamítnutím ze strany MO Poruba. Naopak v Ostravě je stále dostatek volných ploch a brownfieldů, kde mohl být VTP park postaven.

Magistrát tvrdí, že nedojde k narušení rekreačního rázu lokality. Naopak se počítá s výsadbou nových stromů.
Oponujeme: provozem tisíců aut denně (dle studie EIA cca 8.160 aut denně) dojde k nenávratnému narušení lokality. Nově vysazené stromky, a to ani v dvojnásobném počtu, nenahradí téměř hektar pokáceného vzrostlého lesa dříve než za desítky let. Také si je potřeba uvědomit, že výstavba promění oblast na deset let na jedno velké staveniště.

Myslivna byla manipulativně prezentována jako jediné možné řešení, ke kterému Magistrát proti jeho vůli nutí výše uvedené „objektivní“ okolnosti. Přestože stávající VTP tyto podmínky splňuje, není naplněn a musí být dotován z rozpočtu města.

Proti-argumenty a proti-návrhy z řad publika byly šmahem odmítány právě s poukazem na to, že nesplňují dané podmínky. Klíčovým se stalo vystoupení paní architektky Evy Špačkové z VŠB, která tyto podmínky zpochybnila a zároveň navrhla, aby se hledalo řešení v blízkosti areálu VŠB. Ve stejném duchu se vyslovil i pan starosta Petr Mihálik, který uvedl, že pokud máte vyhovět požadavku na volný desetihektarový pozemek půl kilometru od Báňské, tak nemůže vyjít nic jiného než Myslivna. Toto dvojí zpochybnění vstupního zadání, navíc učiněné autoritami, považujeme za zcela zásadní, protože o dva dny později ve článku v MF Dnes pan primátor připustil jiné řešení. Lze tak říci, že debata byla krokem správným směrem. Je však nezbytné vytrvat v další diskuzi.

Pevně doufáme, že zvítězí zdravý rozum: pro rozšíření VTP se najde se jiná vhodná lokalita v Ostravě a Myslivna bude zachována jako rekreační oblast pro občany Poruby. Jakkoliv je důležité se ptát, co chtějí investoři, naši volení zástupci nesmí nikdy zapomínat, kdo jim dal ve volbách důvěru a pověřil je správou věcí veřejných. Proto nemohou, tak jako dosud, přehlížet zásadní otázku – co chtějí občané Poruby?

Na samotný závěr debaty jsme vyvolali hlasování. Jak je z fotografie z MS Deníku patrné, pro zachování lesoparku u Myslivny se vyslovila drtivá většina přítomných. Věříme, že Magistrát dodrží svůj příslib, že stavbu nezačne, dokud nebude mít veřejnost na své straně.

foto - denik

pozvanka

Veřejná debata k projektu výstavby VTP v lokalitě porubského lesoparku

By | Akce | No Comments

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejnou debatu o plánovaném rozšíření Vědecko-technologického parku (VTP) do lokality porubského lesoparku s primátorem města Ostravy Tomášem Macurou.

Lesopark u Myslivny je místem relaxace a aktivního odpočinku pro desítky tisíc občanů Poruby a okolí. Pole, které tvoří střed klidové zóny, je obklopeno lesem a společně vytváří jedinečný ostrov přírody, který nás odděluje od městského ruchu a dopravy. První fáze projektu má za cíl vybudovat infrastrukturu a dle oficiální studie EIA je předpokládaný průjezd aut 8160 denně a vybudování až 3769 parkovacích míst. Nejsme proti rozšíření VTP, ale proti nevhodně zvolené lokalitě výstavby na Myslivně.

V současné chvíli se díky Vám všem podařilo získat více než 6000 podpisů Vás, občanů Poruby a okolí, kterým není lhostejný zásah do této jedinečné oblasti. Téma je stále aktuální a Vaši podporu potřebujeme i nadále. Přijďte prosím podpořit naši snahu na tomto setkání a dejte o tom vědět i svým známým.

Veřejná debata se uskuteční dne 3. 11. v 17:00 v domově pro seniory Slunečnice v Ostravě-Porubě.

Oficiální pozvánka: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/primator-predstavi-obcanum-projekt-rozsireni-vtp

Děkujeme Vám,

Lesopark Poruba

mapa-slunecnice

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress