Category Archives: Nezařazené

Nechci to hrotit, ale jsem překvapený

By | Nezařazené | No Comments

WP_20151126_17_49_14_Pro

„Nechci to hrotit, ale jsem překvapený. Na veřejném jednání totiž jasně padlo, že architektka bude zkoumat prostor uvnitř VŠB, a i v její docházkové vzdálenosti. Beru to jako její ústupný manévr,“ říká doslova primátor Tomáš Macura v článku MF Dnes ze dne 10. 12. 2015.

Protože z veřejného setkání ve Slunečnici dne 3. 11. 2015 nebyl pořízen záznam, je nedohledatelné, co přesně v tehdejší vyhrocené debatě zaznělo. Částečnou odpověď přináší alespoň reportáž Deníku, ve které stojí:

„Myslím si, že je třeba posoudit záměr, to, co umísťujeme. My se bavíme jen o hektarech a počtech zaměstnanců, ale nebavíme se o tom, co je tedy předmětem toho umístění. Pokud se celá lokalita nemá prodat jednomu, ale více investorům, tak pravděpodobně nemusí být bezprostředně jeden vedle druhého. Pak by se daly v okolí báňské vyhledávat pozemky jednotlivě, řekněme v přiměřeném okruhu, které by mohly tomuto účelu sloužit,“ uvedla Eva Špačková.
Rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák, který byl jedním z vystupujících, paní Špačkovu vyzval, aby připravila návrh, které lokality v prostorách kampusu by byly vhodné.

Nemá smysl se teď „nimrat“ v tom, co kdo řekl na začátku listopadu. Důležitější je, že na následném zasedání zastupitelstva MO Poruba 26. 11. 2015, paní architektka Eva Špačková vystoupila a vše uvedla na pravou míru. Z tohoto setkání již záznam existuje a každý si jej může prohlédnout na YouTube.

V čase 1:47 tak jasně uslyší tyto věty paní architektky: „…ráda bych vysvětlila určitou věc. Pane primátore, prosím pěkně, mluvili jsme o těch dezinformacích a o tom, jak si někdy nerozumíme a neposloucháme se. Já předpokládám, že všichni, kdo byli na té debatě s občany, tak slyšeli, že říkám, že ta studie bude o vyhledání lokalit v docházkové vzdálenosti areálu VŠB, nikoliv přímo v areálu VŠB. Pro mne to je obrovský rozdíl, protože v areálu VŠB se samozřejmě volných deset hektarů nenachází a na to nemusíme dělat žádné studie.“

Z přiložené fotografie je zřejmé, že pan primátor Tomáš Macura se v ten okamžik nacházel zhruba čtyři metry od paní architektky. Z video záznamu pak lze snad i říci, že na její slova souhlasně pokyvoval hlavou. Když se znova se dostal v čase 2:30 k mikrofonu, pronesl: „Já jsem tady jasně řekl, že jsme dali podporu tomu, jaksi té iniciativě paní architektky Špačkové a já se omlouvám za tu nepřesnost v tom zadání.“

Přestože se v kontextu těchto skutečností nemohu ubránit slovům jako „manipulace“ a „dezinformace“, nechci se dále soustředit na to, co kdo řekl nebo neřekl a odvádět tak pozornost od podstaty problému, kterou je výstavba VTP u Myslivny. Jinými slovy by snad šlo říct: nechci to hrotit, ale jsem překvapený, pane primátore…

Martin Bobek

(Další texty naleznete na mém webu www.martinhorsky.cz. Pod pseudonymem Martin Horský píši na památku dědy, který mne mj. vodil do porubského lesa).

Prezentace na zasedání MO Poruba 26.11.2015

By | Nezařazené | No Comments

Dne 26.11. 2015 proběhlo klíčové zasedání Zastupitelstva MO Poruba za účasti široké veřejnosti, na kterém vystoupil primátor Tomáš Macura a prezentoval důvody pro rozšíření VTP na Myslivnu. Následně vystoupil za Petiční výbor s prezentací Martin Bobek a poukázal na řadu nesrovnalostí v tomto projektu. Zároveň proběhla věcná diskuze mezi zástupci Magistrátu a zastupiteli Poruby, ve které mj. zazněla řada argumentů proti tomuto záměru.

Read More

Vyjádření podpory vědeckými pracovníky Ostravské univerzity

By | Nezařazené | No Comments

Vědečtí a pedagogičtí pracovníci Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity se rozhodli vyjádřit podporu naší petici. Jedná se zejména o pracovníky Katedry fyzické geografie a geoekologie (KFGG), Katedry biologie a ekologie (KBE), Katedra matematiky a Katedra informatiky a počítačů – tedy odborníky, kteří se dlouhodobě zabývají krajinou a jejím vývojem.

Jmenovitě se jedná o tyto pracovníky:
Doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Doc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Doc. RNDr. David Bartl, Ph.D. (z tech. důvodů není na přiložené příloze podepsán)
Ing. Radek Dušek, Ph.D.
RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.
RNDr. Jan Lenart, Ph.D.
RNDr. Jan Miklín, Ph.D.
Mgr. Stanislav Ruman
RNDr. Matěj Horáček
Mgr. Tereza Aubrechtová
RNDr. Václav Škarpich, Ph.D.
RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.
Mgr. Tomáš Pánek, Ph.D.
Ing. Jiří Burakovski
Martina Havelková
RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D.
Doc. Ing. František Huňka, CSc.

Podpora

Za tento projev podpory od kapacit ve svých oborech jsme nesmírně vděční, protože bere vítr z plachet zastáncům VTP, kteří naši petici bagatelizují. Tato podpora je pádným argumentem proti některým tvrzením, že petici podepisují lidé, kterým někdo „nakukal“, že se bude bořit Myslivna a kácet půlka lesa. Ještě jednou, díky!

Reakce na odpověď pana primátora na náš otevřený dopis

By | Nezařazené | No Comments

Obdrželi jsme odpověď pana primátora náš otevřený dopis ze dne 16. září 2015. Nemáme ji bohužel v elektronické podobě, proto jsme ji nafotili a abyste si mohli přečíst: odpověď pana primátora (PDF, 2,6 MB).

Zároveň Vám přinášíme naši reakci na tuto odpověď pana primátora. I tuto reakci jsme zaslali panu primátorovi formou otevřeného dopisu.


Vážený pane primátore,

děkujeme za Vaši obsáhlou odpověď ze dne 10. 11. 2015, která nám poskytla další zajímavé informace a Váš pohled na věc. Když uvážíme, o jak stěžejní projekt se jedná, je skutečně trestuhodné, jak málo informací o něm bylo za léta jeho trvání publikováno. Proto jsme se na Vás 16. 9. 2015, tedy čtyři dny po spuštění petice, obrátili s naším otevřeným dopisem, abychom mohli občany informovat o skutečném stavu. Uvědomujeme si, že informační deficit byl způsoben především Vašimi předchůdci a proto oceňujeme Vaši snahu tento dluh veřejnosti splatit.

Váš dopis v nás vyvolal řadu otázek, jejichž zodpovězení může být klíčové pro zamezení dalším spekulacím a nalezení společného konsenzu v celé věci. Rádi bychom Vás proto požádali o zveřejnění informačních zdrojů, které zmiňujete ve svém dopise. Pro přehlednost je uvádíme s odkazem na příslušný odstavec:

Odstavec 7
– finanční náročnost Vozovny v řádech miliard a prostorovou náročnost
V případě této lokality prosím zveřejněte kalkulaci hrubých nákladů na přesun a informace o velikosti potřebných pozemků.

Odstavec 8
– odvoláváte se na několik měsíců trvající analýzy, již vypracované bývalým vedením
V tomto případě žádáme o jejich urychlené zveřejnění.

Odstavec 9
– zmiňujete se o kácení v tzv. Porubském lese
Zde předpokládáme, že mohlo dojít také k záměně s těžbou, která v lese dlouhodobě probíhá, proto prosím zveřejněte plán těžby a její ekonomické výnosy.
– uvádíte kácení v rozsahu cca 150 stromů
V případě kácení stromů prosím upřesněte, zda se se tento počet týká pouze dřevin o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, jak bývá standardně uváděno, nebo celkového počtu stromů na dané ploše 0,8 ha (dle EIA). Můžete případně uvést tento celkový počet?
– ohledně doplnění stávajících sportovní a volnočasové infrastruktury
Můžete prosím zveřejnit plány nových běžeckých tras a cyklostezek?

Odstavec 10
– zmiňujete, že hodláte přijmout opatření, aby investoři nemohli podmínky města obejít
Můžete je blíže specifikovat? Např. co se výhradně podzemního parkování týče?

Odstavec 11
– zmiňujete podrobnou dopravní studii a kompenzační opatření na stávajících komunikacích
I v tomto případě žádáme o jejich zveřejnění.

Z veřejné debaty ve Slunečnici mj. vzešel konstruktivní návrh paní architekty Evy Špačkové na zpravování alternativní studie, který jste podpořil. Chtěli bychom Vás vyzvat, abyste do doby, než bude vyhotoven a posouzen, zastavil práce na stávající variantě Myslivna. Za stěžejní považujeme, abyste se zasadil o opětovné zastavení územního řízení, které dosud bylo do 15. listopadu pozastaveno.

Žádáme Vás o zveřejnění těchto informací před zasedáním zastupitelstva MO Poruba dne 26.11.2015. Považujeme za důležité, aby zastupitelé i veřejnost měli možnost se s nimi seznámit ještě před debatou. Věříme, že tento krok by výrazně přispěl k věcnosti diskuze a umožnil tak hledat nejlepší možné řešení pro projekt rozšíření VTP. Nalezení konsenzu s veřejností, která by po dlouhých letech získala pocit, že je s ní jednáno jako s rovnocenným partnerem, považujeme pro budoucí směřování našeho města za stejně důležité jako změnu orientace města z těžkého průmyslu na moderní vědu a výzkum.

S přátelským pozdravem

Ingeborg Jakimová          Kateřina Ličková          Ing. Martin Bobek

Členové petičního výboru
Petice Nesouhlas s rozšířením Vědecko-technologického parku v Ostravě-Porubě do lokality „Myslivna“

V Ostravě-Porubě 17. listopadu 2015

Reakce na veřejnou debatu Primátora s občany Poruby

By | Nezařazené | No Comments

V uplynulých dnech jsme Vám postupně přinášeli reakce médií na debatu s panem primátorem, abyste si z pohledu nezainteresovaných stran mohli sami udělat obraz. Na jednu stranu velice oceňujeme, že pan primátor Tomáš Macura jako vůbec první politik za sedm let, co projekt existuje, jej takto oficiálně představil veřejnosti. Na druhou stranu musíme konstatovat, že se nejednalo o debatu s občany, ale jak zaznělo několikrát z publika, o tzv. postavení před hotovou věc.

Vůbec nebylo řečeno, z jakých konkrétních požadavků se při tvorbě projektu vyšlo a kdo jim oponoval. Poukazujeme zejména na tyto faktické argumenty ze strany zastupitelů Magistrátu a rektora VŠB.

K dispozici není žádná jiná vhodná plocha, která by byla dostatečně velká
Oponujeme: bude se jednat o individuální investory. Nikdo nezdůvodnil, jak velká plocha je skutečně potřeba a to navíc na jednom místě.

Pro VTP je klíčová docházková vzdálenost z VŠB
Oponujeme: naprostá blízkost VŠB není nezbytná pro všechny firmy ve VTP. Pro firmy, které ji potřebují, navrhujeme využít stávající areál VŠB. Zbytek může být postaven na jiných vhodných pozemcích. Např. společnost Tieto, která měla sídlo ve stávajícím VTP, se z něj přestěhovala do centra města.

Magistrát nemá náhradní pozemky ve svém vlastnictví a na výkup dalších pozemků není čas.
Oponujeme: tuto formu nátlaku odmítáme. Výkup pozemků probíhá od r. 2008 a to bez diskuze o projektu s občany a navzdory několika zamítnutím ze strany MO Poruba. Naopak v Ostravě je stále dostatek volných ploch a brownfieldů, kde mohl být VTP park postaven.

Magistrát tvrdí, že nedojde k narušení rekreačního rázu lokality. Naopak se počítá s výsadbou nových stromů.
Oponujeme: provozem tisíců aut denně (dle studie EIA cca 8.160 aut denně) dojde k nenávratnému narušení lokality. Nově vysazené stromky, a to ani v dvojnásobném počtu, nenahradí téměř hektar pokáceného vzrostlého lesa dříve než za desítky let. Také si je potřeba uvědomit, že výstavba promění oblast na deset let na jedno velké staveniště.

Myslivna byla manipulativně prezentována jako jediné možné řešení, ke kterému Magistrát proti jeho vůli nutí výše uvedené „objektivní“ okolnosti. Přestože stávající VTP tyto podmínky splňuje, není naplněn a musí být dotován z rozpočtu města.

Proti-argumenty a proti-návrhy z řad publika byly šmahem odmítány právě s poukazem na to, že nesplňují dané podmínky. Klíčovým se stalo vystoupení paní architektky Evy Špačkové z VŠB, která tyto podmínky zpochybnila a zároveň navrhla, aby se hledalo řešení v blízkosti areálu VŠB. Ve stejném duchu se vyslovil i pan starosta Petr Mihálik, který uvedl, že pokud máte vyhovět požadavku na volný desetihektarový pozemek půl kilometru od Báňské, tak nemůže vyjít nic jiného než Myslivna. Toto dvojí zpochybnění vstupního zadání, navíc učiněné autoritami, považujeme za zcela zásadní, protože o dva dny později ve článku v MF Dnes pan primátor připustil jiné řešení. Lze tak říci, že debata byla krokem správným směrem. Je však nezbytné vytrvat v další diskuzi.

Pevně doufáme, že zvítězí zdravý rozum: pro rozšíření VTP se najde se jiná vhodná lokalita v Ostravě a Myslivna bude zachována jako rekreační oblast pro občany Poruby. Jakkoliv je důležité se ptát, co chtějí investoři, naši volení zástupci nesmí nikdy zapomínat, kdo jim dal ve volbách důvěru a pověřil je správou věcí veřejných. Proto nemohou, tak jako dosud, přehlížet zásadní otázku – co chtějí občané Poruby?

Na samotný závěr debaty jsme vyvolali hlasování. Jak je z fotografie z MS Deníku patrné, pro zachování lesoparku u Myslivny se vyslovila drtivá většina přítomných. Věříme, že Magistrát dodrží svůj příslib, že stavbu nezačne, dokud nebude mít veřejnost na své straně.

foto - denik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress