Cyklostezka za 200 stromů?

Dobrý den,
chci se zeptat, zda lze ještě podniknout nějaké kroky a zabránit plánované a odsouhlasené stavbě cyklostezky Poruba – Krásné Pole, jejíž stavba mimo jiné plánuje vykácení cca 200 vzrostlých stromů v lesoparku Poruba…

Prosba pana K., který si přál zůstat v anonymitě, nás přiměla se blíže podívat na projekt cyklostezky W. Po prostudování dokumentace, kterou nám zaslal, a zjištění stavu věcí v terénu, musíme konstatovat, že obavy pana K. plně chápeme.

 Průvodní zprava (PDF; 811 kB)  Koordinační situace stavby (PDF; 1 MB)

Co se týče hlavního problému, na který poukázal, je potřeba podotknout, že rozsah kácených stromů je obrovský. Zpráva obsahuje seznam cca 200 vzrostlých stromů k pokácení! Stromy jsou zaznačeny i v přiloženém plánku stavby a to v průběhu celé cyklostezky. Některé z nich mají obvod kmene přes dva metry. V průvodní zprávě se přitom píše o pouhém prořezání větví u stávající cesty a jen nezbytných zásazích z důvodu nové výstavby, čímž si výrazně protiřečí. Masivní kácení není ve zprávě, kterou máme k dispozici, nijak zdůvodněno.

Cyklostezku v navržené podobě považujeme za nevhodnou a jsme přesvědčeni, že existuje mnohem vhodnější alternativa. Následující mapka vše jasně ukazuje:mapka-cyklostezka

 

Fialová barva zobrazuje stávající zpevněnou lesní cestu. Jak se píše v průvodní zprávě, je v dobrém stavu a nevyžaduje žádné zvláštní úpravy. Byly by zde jen opraveny výtluky, pročištěny krajnice a byl proveden bezpečnostní prořez větví stromů. Ke kácení zde nevidíme žádný důvod.
cyklostezka_fialova

Světle modrá barva zachycuje stávající širokou nezpevněnou lesní cestu, která se po opuštění lesa mění na pouhé dvě vyjeté kolejnice v relativně vysoké trávě na okraji pole.
cyklostezka_svetle_modra

Červený úsek vede celý lesem a šířka stávající stezky se pohybuje od lesní pěšiny po širokou lesní cestu. Podle plánu by zde by právě zde mělo dojít k nejvýraznější úpravě terénu, kácení stromů a rozšíření na tři metry (šířka v obloucích 3,0 – 5,6!), aby mohla projet i auta s dřevem.
cyklostezka_cerveny

 

Proč s navrženým řešením nesouhlasíme

Zatímco proti prvním dvěma úsekům, pomineme-li kácení, není moc co namítat, myšlenku na zpevnění lesní cesty ve třetím, červeném úseku považujeme za vyloženě nešťastnou a to hned z několika důvodů.

1) stezku nevyužívají jen cyklisté, ale i běžci a chodci
Každý běžec vám potvrdí, že do lesa chodí běhat mj. právě kvůli měkkým lesním cestám. Nejenže zážitek z běhu je na nich je mnohem větší, ale jsou také výrazně šetrnější ke kloubům. Pro běžce by tak byla zpevněná cesta jednoznačným mínusem.

2) stávající stezka je dostačující
Již nyní je vedena jako cyklostezka a svému účelu dostačuje. Nejedná se o stezku v blízkosti velkého sídliště, která by nestačila kapacitně, případně by její nezpevněný povrch bránil v užívání. Jak jsme si na místě ověřili, lze projet zcela bez problémů i den po dešti.

3) zbudování široké zpevněné cesty by si vyžádalo vykácení mnoha stromů

4) existuje alternativa
V mapce je zakreslena modrá trasa, kterou navrhujeme jako alternativu červené. Pokračovala by dalších 130 metrů okrajem pole až k mostu přes Prodlouženou Rudnou. Paralelně s ní, po nevyužívaném travnatému pruhu by pak vedla 330 metrů až k druhému mostu.

cyklostezka_travnaty_pruh

Výhody alternativního řešení

  1. rovný, travnatý terén je mnohem jednodušší na zbudování cyklostezky
  2. zachování zeleně a stávající lesní stezky pro běžce
  3. zlepšení dvou tras naráz – k mostům přes Prodlouženou Rudnou do Vřesiny i Krásného Pole

Určitou nevýhodou alternativy je skutečnost, že 330 metrů dlouhý travnatý pruh je, na rozdíl od lesní cesty, v soukromém vlastnictví a musel by být vykoupen. I bez složitého ověřování si však troufáme tvrdit, že náklady na zbudování stezky v tomto zcela rovném, ideálním terénu by byly nižší než náklady na budování stezky v lese. Daný pozemek je lidově řečeno „nudle vedle dálnice“, se kterou nejde prakticky nic dělat. Dá se tak důvodně předpokládat, že by ho majitel rád prodal. I v případě, že by v tomto nastal problém, šlo by alternativní cestu zbudovat o pár metrů dále, na druhé straně Prodloužené Rudné, kde je situace obdobná.

Dá se to ještě změnit?

Pan K. se již o celou věc dříve zajímal. Svou komunikaci s úřady nám bez obalu popsal následujícími slovy:

Projekt prý je dost starý a peníze z fondů k dispozici, takže do toho. Když jsem do této záležitosti trošku šťoural, bylo mi řečeno: to už je schváleno, nedá se nic dělat, vyšší zájem a tak. Klasická mlha.

Dle informací od pana K. firma KANIA, která je pověřena realizací projektu, již rozesílá žádosti o povolení kácení jednotlivým obecním úřadům. Věříme, že si na příslušných odborech životního prostředí uvědomí, že 200 stromů by byl hotový průsek lesem, který nemá z hlediska návštěvníků lesa, ať již chodců, běžců či cyklistů, nejmenší opodstatnění, a něco takového nedopustí.

Jak daleko pokročila samotná realizace, zatím nevíme. Každopádně investor, tedy Magistrát města Ostravy, by měl podle nás celou věc jasně zdůvodnit, vysvětlit zvolené řešení a ideálně se i vyjádřit k navržené alternativě.

Jaký je Váš názor? Souhlasíte s pokácením zdravých stromů? Mělo by se hledat alternativní řešení? Prosím napište nám svůj názor do komentáře na našem Facebooku.

Martin Bobek


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/110320/virtual/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress