Cyklostezka za pár korun

Lidé si často myslí, že nemají reálnou šanci ovlivnit dění ve svém okolí a neozvou se proti tomu, co se jim nelíbí. Konkrétní příklad cyklostezky W jasně dokládá, že ozvat se má smysl…

Na prapočátku celého příběhu bylo jen pár směrovek, které přibyly na stávající lesní cesty mezi Myslivnou Krásným Polem. Stálo to pár korun a na mapách se objevila další cyklotrasa. Problém nastal ve chvíli, kdy lesníci v rámci těžby rozjezdili nezpevněnou hliněnou cestu. Dříve než ji stačili opravit, podal cyklista na město stížnost, kterou magistrátní cyklo-koordinátor uznal jako opodstatněnou. Posléze bylo Magistrátem rozhodnuto, že se postaví zpevněná cyklostezka W, která snese i těžkou lesní techniku, aby se situace neopakovala.

papiryTímto rozhodnutím se zároveň spustila úřednická mašinérie. Fotografie, kterou vidíte vpravo, ukazuje část z haldy papírů, která byla od roku 2014 vytvořena. Zrealizování celého projektu takto velkorysé cyklostezky by pak stálo několik miliónů korun! Jak je to možné? Zpevněná cyklostezka totiž patří do vyšší kategorie komunikací nežli obyčejná vyznačená cyklotrasa, platí zde jiná bezpečnostní pravidla a také zodpovědnost. Do hry tak vstupují všemožné vyhlášky, které v důsledku vedou k vykácení přes 200 stromů, které nejsou předpisově vzdáleny od cesty. Nic na tom nemění ani skutečnost, že cyklostezka vede tou samou lesní cestou, po které jezdí cyklisté už desítky let zcela bez problémů.

Poprvé jsme vás o celé kauze informovali v srpnu, kdy jsme na ni byli upozorněni. Krátce poté jsme absolvovali úřednickou schůzku na Magistrátu, kde jsme se důkladně seznámili s fakty. Vše vypadalo jako dané, schválené. Prostě hotová věc. A z úřednického pohledu také byla. Úředník totiž může rozhodnout o dílčích úpravách a konkrétním řešení, ale nikoliv o realizaci / nerealizaci celého projektu. Takové rozhodnutí je výhradně na politicích.

Z tohoto důvodu jsme v našich volebních otázkách oslovili jednotlivé strany a na cyklostezku se jich zeptali. Všichni se shodli s naším názorem, že projekt v této podobě není vhodný. Ještě před volbami jsme obdrželi pozvání od Mgr. Zuzany Bajgarové (ANO) na schůzku svolanou náměstkyní primátora Mgr. Kateřinou Šebestovou (ANO) na Magistrátu k projektu běžeckého okruhu, kde se otevřela i otázka cyklostezky. Na schůzce byli dále přítomni mj. vedoucí odboru investic, porubský starosta či ředitel společnosti Ostravské městské lesy a zeleň (dále „OMLZ“). Tedy lidé na pozicích, kteří jsou schopni rozhodovat i o zcela zásadních změnách celého projektu.

Věci se daly do pohybu. S lesníkem panem Šloncem jsme následně prošli celou trasu a přímo na místě s ním probrali potřebné úpravy z pohledu lesáků (pročištění odtoků, prořezání suchých větví, zasypání výmolů apod.). K našemu velkému překvapení jsme ale také zjistili, že část zvažované stezky už byla lesáky vybudovaná! Konkrétně na katastru Krásného Pole, kde před zhruba pěti lety postavili tzv. mlatovou cestu (tedy směs větších a menších kamenů bez pojiva), která je pro jejich potřeby plně dostačující. Jak je to možné? Protože se jedná o obslužnou lesní komunikaci, není k ní ze zákona potřeba žádná složitá dokumentace ani povolovací proces jako u cyklostezky.

mapa---cyklostezka2

Z prohlídky jsme zpracovali přehlednou prezentaci, se kterou jsme seznámili účastníky, kteří se na Magistrátě kvůli cyklostezce sešli ještě jednou. Z této schůzky pak vzešel návrh pro vedení města Ostravy, které rozhodlo, že:

  • nebude zpracováván další stupeň projektové dokumentace k projektu „cyklostezka W“ a využijí se stávající lesní stezky pro vedení cyklotrasy
  • společnost OMLZ bude pověřena, aby zajistila úpravu povrchů tak, aby stávající lesní stezky, po kterých má cyklotrasa vést, vyhovovaly potřebám cyklistů (vybudují mlatovou cestu i ve zbývajících, nyní nezpevněných úsecích cyklotrasy, na což jim město poskytne nezbytné finanční prostředky)
  • společnost OMLZ zajistí následnou údržbu, sjízdnost a bezpečnost cyklistů a pěších

Sečteno podtrženo: stromy zůstanou stát, cyklisté budou jezdit dál, chodci a běžci dostanou lepší povrch, který vyřeší blátivá místa, ale nebude tak tvrdý jako by byla cyklostezka. A kromě toho se ušetří několik milionů, protože mlatová cesta stojí v porovnání s cyklostezkou opravdu jen pár korun…

A co z toho všeho vyplývá? Především to, že má smysl se ozvat. Za celou dobu jsme nenarazili na něčí skrytý zájem, zlý úmysl nebo šlendrián. Vinna byla především ona odlidštěná byrokratická mašinérie, která měla lesem projet jako parní válec. Prosím nechápejte ale pod tou „mašinérií“ nějakého konkrétního úředníka, který špatně dělá svou práci, ale především onu haldu paragrafů, které musí chtě nechtě respektovat.

Když jsme na celou věc poukázali a získali pro ni pozornost zodpovědných lidí se skutečnými pravomocemi, podařilo se do ní vnést tolik chybějící nadhled. Když se znovu uvážilo, co je vlastně cílem a účelem projektu, nebylo už problémem najít řešení, které je v souladu se zdravým rozumem. Děkujeme Magistrátu města Ostravy, Městským lesům a všem dalším zúčastněným za vstřícný přístup a otevřenou mysl.

Martin Bobek

cyklostezka1


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/110320/virtual/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress