Otázky na politické strany před volbami 2018

Vzhledem k blížícím se komunálním volbám jsme se rozhodli oslovit lídry politických stran, aby vyjádřili svůj postoj k Myslivně. Z došlých odpovědí je zřejmé, že již nikdo nepodporuje její zastavění VTP a všichni chtějí zachovat její rekreační charakter. Všechny strany jsou také pro vyškrtnutí Myslivny ze seznamu lokalit pro VTP. Podle ANO je však potřeba nejprve formálně dotáhnout celý projekt. Některé odpovědi jsou poměrně obsáhlé, proto doporučujeme přečíst si je celé a neusuzovat jen z tohoto stručného shrnutí.

Úplné odpovědi kandidátů v abecedním pořadí podle stran si můžete stáhnout zde:

Z došlých odpovědí dále vybíráme tři myšlenky, které nás nejvíce zaujaly.

ANO, Mgr. Zuzana Bajgarová
A jak budu prosazovat záchranu (Myslivny, pozn. red)? Ono už není co, ta záležitost je de facto uzavřena, jen bohužel ne formálně. To je potřeba prosazovat, dotažení této problematiky do konce, viz komentář výše. A dále. Dát území funkci. Pro mě je to ještě otázka hledání. Vy naznačujete rekreační charakter… Co to je pro Vás?

ODS, Jan Dekický
Stávající plocha je obrovská, změna územního plánu na rekreační charakter skrývá nebezpečí, že další politická reprezentace může celkem snadno a bez nákladů oživit původní myšlenku kancelářské zóny. Myslím si, že dlouhodobým řešením je vyřešit koncepčně celé území a to i s případnou výstavbou, která by byla realizována na základě architektonické soutěže a respektovala by charakter lokality a zájmy Porubáků, pak už by byl návrat ke kancelářským plochám nemožný.

Ostravak, Ing. & Ing. Martin Drastich, Ph.D., MBA.
Poruba je sídliště průmyslového města, zatíženého zejména těžkým průmyslem. Byla navržena a postavena jako relativně čistý protipól východní a centrální průmyslové oblasti. Je nesmyslné ji nyní obklíčit průmyslovou zónou na návětrné straně (odpověď k otázce č. 7, tedy Skalce. Totéž ale platí i o Myslivně, pozn. red). Je to proti filozofii její výstavby.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress