Pracovní setkání k VTP dne 14. ledna 2016

pracovni schuzka ledenVážení přátelé,

chtěl bych Vám poděkovat za Vaše četné dotazy, ve kterých se nás ptáte, co se nejnověji děje ve věci VTP. Jak jste se mohli dočíst v oficiální tiskové zprávě, tak se ve čtvrtek 14. ledna 2016 konala pracovní schůzka, na které tým paní architektky Evy Špačkové (dále Tým) prezentoval výsledky svého dosavadního zkoumání. U stolu zasedli také zástupci VŠB, Ostravské univerzity, Magistrátu, porubské radnice i stávajícího VTP a CPI.

Protože se jednalo o uzavřenou pracovní schůzku, nechci se vyjadřovat k jednotlivostem a svým způsobem tak zrazovat vzájemnou důvěru účastníků jednání. Ve stručnosti lze však říci, že zdaleka největší část ze dvou hodin setkání se věnovala hledání konkrétních parametrů, které by měl nový VTP mít. Tým na základě analýzy odborné literatury i studií stávajících VTP představil vlastnosti ideálního VTP a se svými zjištěními seznámil zodpovědné instituce. Na základě jejich odpovědí nyní bude moci přistoupit k výběru konkrétních lokalit.

Je potřeba zdůraznit, že veškerá diskuze se týkala obecně VTP v Ostravě a ani v nejmenším neřešila konkrétní lokality. Těmi by se mělo zabývat až další setkání a kupříkladu slovo „Myslivna“ na celém setkání vůbec nezaznělo. Jsem proto velice překvapen vyzněním článku z dnešního Práva, ve kterém doslova stojí:

Při analýzách se ukázalo, že v areálu naší univerzity se již VTP rozšiřovat nemůže. Tady už je prostor prostě vyčerpaný, není kde stavět další věci navíc,“ uvedl rektor s tím, že budou probíhat další jednání.

Toto vyjádření osobně považuji za vyloženě nešťastné, protože může velice snadno dojít k záměně interních analýz VŠB s prací Týmu. Jde zejména o to, že se tím opět uvádí v život hluboce zakořeněný omyl, že se práce Týmu jakkoliv týká samotného areálu VŠB, který paní architektka musela opakovaně vyvracet. Více informací o práci Týmu jsme publikovali již dříve (viz. http://lesoparkporuba.cz/alternativni-navrh-umisteni-vtp/).

Stejně tak mne překvapuje poněkud zavádějící výčet konkrétních lokalit, které pan rektor uvádí dále v článku:

„Zatím tedy je ve hře pole u porubské Myslivny, oblasti kolem Globusu, hovoří se ale také o jiných oblastech v Porubě, například o Vozovně. Těch možností je celá řada.“

Musím opět nadevší pochybnost zopakovat, že se NEJEDNÁ o umístění jakkoliv vzešlá z dosavadní práce Týmu. Ostatně v oficiálně vydané tiskové zprávě jasně stojí: „Diskutující se dohodli na dalším setkání na začátku února, na kterém pracovní skupina představí k diskusi konkrétní lokality ve městě, které budou naplňovat požadavky tohoto scénáře.“

Zpátky ale k samotné schůzce a práci Týmu. Velice mne potěšilo uchopení celé problematiky VTP nikoliv jako izolované věci, ale jako součásti rozvoje Ostravy. V úspěšném přerodu na město 21. století může hrát dobře zvládnutý projekt nového VTP jistě významnou roli. Vždy ale bude jen střípkem v mozaice. Proto je potřeba kromě budování nového, také zlepšovat to špatné, jak se v tiskové zprávě zmiňuje paní architektka. Osobně se domnívám, že právě projekt rozšíření VTP, realizovaný v dobře zvolené alternativní lokalitě, skýtá možnost obojího.

Pominu-li zmíněný článek v Právu, mohu konstatovat, že atmosféra samotného setkání byla věcná, jednání konstruktivní a neslo se v duchu vzájemné spolupráce a respektu všech zúčastněných. Nezbývá, než doufat, že se v tomto duchu bude pokračovat i nadále. Jedině tak může být výsledkem celé této diskuze plné odborných pojmů, analýz a požadavků investorů projekt, který nejen pomůže městu, ale zároveň jej budou i jeho obyvatelé vnímat pozitivně.

O dalším vývoji Vás budeme samozřejmě dále informovat.

Martin Bobek
člen petičního výboru

(Další texty naleznete na mém webu www.martinhorsky.cz. Pod pseudonymem Martin Horský píši na památku dědy, který mne mj. vodil do porubského lesa).


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/110320/virtual/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress