Proč neukážou celou pravdu o zásahu do lokality?!

By 13.9.2015 Blog No Comments

Nevím jak vás, ale velmi mě vytáčí jedna věc. Když se rozhoduje o umístění nějaké nové stavby či velkého projektu, zastupitelé veřejně ukazují jen to hezké. Všude na netu jsou k vidění obrázky architektonických studií s nádhernými vizualizacemi. Ano, je to hezké, lákavé. Ale proč nikdo nezveřejní také ostatní studie a vizualizace? Podařilo se mi na veřejné internetové stránce sehnat vizualizace a údaje o dopadu realizace projektu Rozšíření VTP Poruba na životní prostředí. Na přiložených obrázcích můžete vidět předpokládané zněčištění celého zasaženého území NO2 a CO v hodinových koncentracích. To už opravdu nebude kam jít dýchat aspoň trochu čerstvý vzduch!

A to nemluvím o stovkách vykácených a poškozených stromů, které během realizace padnou za oběť!

Další zajímavá studie je tato:

PŘEDBĚŽNÝ SOUHRN OPATŘENÍ A DOPORUČENÍ Z POHLEDU VLIVŮ NA ROSTLINY, ŽIVOČICHY A JEJICH BIOTOPY

ROSTLINY
jmelí bílé Viscum album – C4a – běţný druh, ţádná opatření
ŽIVOČICHOVÉ
batolec červený Apatura ilia – O – zásah do biotopu druhu
batolec duhový Apatura iris – O – zásah do biotopu druhu
bělopásek topolový Limenitis populi – O – zásah do biotopu druhu
otakárek fenyklový Papilio machaon – O – zásah do biotopu druhu
ohniváček černočárný Lycaena dispar – SO – zásah do biotopu druhu
modrásek bahenní Maculinea nausithous – SO – zásah do biotopu druhu
čmelák r. Bombus – O – zásah do biotopu druhu
mravenec r. Formica – O – zásah do biotopu druhu
prskavec r. Brachinus – O – zásah do biotopu druhu
střevlík Scheidlerův Carabus scheidleri – O – zásah do biotopu druhu
zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta – O – zásah do biotopu druhu
střevle potoční Phoxinus phoxinus – O – v dolním toku mimo záměr, obecná doporučení
ropucha obecná Bufo bufo – O, NT – zásah do biotopu druhu, transfer
ropucha zelená Pseudepidalea viridis – SO, NT, IV – zásah do biotopu druhu, transfer
rosnička zelená Hyla arborea – SO, NT, IV – zásah do biotopu druhu, transfer
skokan štíhlý Rana dalmatina – SO, NT, IV – zásah do biotopu druhu, transfer
skokan hnědý Rana temporaria – NT – běţný druh, transfer
skokan zelený Pelophylax esculentus – SO, NT – zásah do biotopu druhu, transfer
ještěrka obecná Lacerta agilis – SO, NT, IV – zásah do biotopu druhu, transfer
slepýš křehký Anguis fragilis – SO, LC – zásah do biotopu druhu, transfer
užovka obojková Natrix natrix – O, LC – zásah do biotopu druhu, transfer
čáp černý Ciconia nigra – SO, VU, I – minimální vliv
čáp bílý Ciconia ciconia – O, NT, I – minimální vliv
moták pochop Circus aeruginosus – O, VU, I – minimální vliv
krahujec obecný Accipiter nisus – SO, VU – minimální vliv
koroptev polní Perdix perdix – O, NT – minimální vliv
křepelka polní Coturnix coturnix – SO, NT – zásah do biotopu druhu
kalous ušatý Asio otus – LC – minimální vliv
rorýs obecný Apus apus – O – ţádný vliv
ledňáček říční Alcedo atthis – SO, VU, I – minimální vliv
ţluna zelená Picus viridis – LC – běţný druh, obecná doporučení
datel černý Dryocopus martius – LC, I – běţný druh, obecná doporučení
strakapoud malý Dendrocopos minor – VU – běţný druh, obecná doporučení
vlaštovka obecná Hirundo rustica – O, LC – ţádný vliv
jiřička obecná Delichon urbica – NT – ţádný vliv
slavík obecný Luscinia megarhynchos – O, LC – zásah do biotopu druhu
bramborníček černohlavý Saxicola torquata – O, VU – zásah do biotopu druhu
lejsek šedý Muscicapa striata – O, LC – zásah do biotopu druhu
lejsek bělokrký Ficedula albicollis – NT, I – běţný druh, obecná doporučení
lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca – NT – běţný druh, obecná doporučení
žluva hajní Oriolus oriolus – SO, LC – zásah do biotopu druhu
ťuhýk obecný Lanius collurio – O, NT, I – zásah do biotopu druhu
vrána šedá Corvus cornix – NT – minimální vliv
krkavec velký Corvus corax – O, VU – minimální vliv
vrabec domácí Passer domesticus – LC – minimální vliv
vrabec polní Passer montanus – LC – minimální vliv
netopýr vousatý Myotis mystacinus – SO, IV – minimální vliv
netopýr vodní Myotis daubentonii – SO, IV – minimální vliv
netopýr večerní Eptesicus serotinus – SO, IV – minimální vliv
netopýr rezavý Nyctalus noctula – SO, IV – zásah do biotopu druhu
netopýr hvízdavý Pipistrellus pipistrellus – SO, IV – minimální vliv
netopýr nejmenší Pipistrellus pygmaeus – SO, DD, IV – minimální vliv
netopýr ušatý Plecotus auritus – SO, IV – minimální vliv
netopýr dlouhouchý Plecotus austriacus – SO, IV – minimální vliv
veverka obecná Sciurus vulgaris – O, NE – zásah do biotopu druhu
zajíc polní Lepus europaeus – NT – běţný druh, ţádná opatření

Copak ti lidé, kteří o tom rozhodují, si neuvědomují dopady svého jednání?!!!!

Asi ne. V dobách minulých, kdy půda byla důležitým zdrojem obživy a každý strom s úctou chráněn, by si nikdo nic takového nedovolil. Bohužel, v dnešní době potravinářského průmyslu, kdy se jídlo chemicky vyrábí, a čistý vzduch se chodí dýchat do klimatizovaných obchodních center, je jim to asi jedno. No bodejď, když většina z nich žijí způsobem na míle vzdáleným nám obyčejným lidem. Mají svá bydliště v přírodním prostředí, kde se mohou kochat čistým vzduchem a nezničenou přírodou. Ano, oni se mají kde zregenerovat. Ne, nezávidím. Jen nechápu.

Většina z nás dnes žije pod nemalým tlakem, práce, rodina, dluhy, starosti… a většina z nás si uvědomuje, že naráží mnohdy na své limity. Pro porubského člověka je Porubský les a Myslivna jediným místem, kam se i po práci ve všední den dostane rychle i pěšky. Stačí malá procházka lesem na Myslivnu, vzít svého psa nebo děti a jít si vyčistit hlavu. Nebo jít si ráno nebo večer zaběhat. Výborná věc. Ale až nám zmizí i tato poslední lokalita pro regeneraci, kam budeme chodit?

Inka Jakimová

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress