Rozšíření tramvajové trati v Porubě

V posledním době jsme byli našimi příznivci několikrát požádáni, abychom podpořili petici proti rozšíření tramvají. Tyto výzvy jsme dlouho odmítali s tím, že to není naše kauza, nemáme dostatek informací a potřebujeme zůstat zaměřeni na Myslivnu. Nakonec nás požádali o informativní schůzku přímo organizátoři petice, které jsme vyslechli.

Je nepochybné, že mezi obyvateli 7. a 8. porubského obvodu a Pustkovce má petice proti tramvajím velkou odezvu. Podporuje ji také část porubských zastupitelů a především městský obvod Pustkovec, který je zásadně proti jakýmkoliv tramvajovým linkám na svém katastru. Zastánce tramvají pak lze najít mezi obyvateli i porubskými zastupiteli. Celá věc je tak složitější nežli VTP na „Myslivně.

Abychom si udělali o celé věci jasnější představu, chtěli jsme se podrobněji se seznámit dostupnými materiály z různých zdrojů. V ten okamžik jsme narazili na něco, co důvěrně známe z počátků naší vlastní petice proti VTP na Myslivně. Nejlépe to ilustruje následující výpis z vyhledávače: google-tramvajePrvní odkaz v pořadí vede na nezávislý blog msstavby.cz, mhdzive.cz jsou stránkami fanoušků MHD v Ostravě a slibný odkaz Prezentace záměru rozšíření… není funkční. Následující odkazy pak jsou směskou novinových článků, je zde stará EIA z roku 2006 a samozřejmě web petice. Jakkoliv oceňujeme úsilí tvůrců výše uvedených webů, je jen stěží uvěřitelné, že ani jeden z dostupných odkazů nevede na oficiální prezentaci Magistrátu, jako zadavatele tak zásadního projektu za cca miliardu! Jak ukazují následující snímky, mnoho informací nám neposkytl ani oficiální web Ostravy, ani listopadové číslo měsíčníku Ostravská radnice.

Výše uvedené neoficiální weby samozřejmě musely odněkud čerpat. Tím zdrojem je prezentace projektového záměru, která byla před několika měsíci představena zastupitelům Poruby a Pustkovce. Následně byla z webu Pustkovce, údajně po nátlaku, stažena a nyní je dostupná pouze na webu petice (náš pokus vyhledat prezentaci na nějakém oficiálním webu byl neúspěšný). Občan tak má dispozici jen převzaté informace a kusá vyjádření zastupitelů města v novinách (např. iDnes).

Není tak překvapením, že při našem přímém dotazování lidí z dotčené oblasti jsme se dozvěděli např.: „Za vším stojí Globus, který to chce, aby do něho mohli jezdit důchodci“ či „Každý ví, že tramvaj je kravina, ale politici se potřebujou zviditelnit a utratit dotace“. Nemá příliš smysl se zabývat podobnými spekulacemi. Stejně tak nyní nechceme řešit ani závažnější argumenty odpůrců, jako jsou např. grafy dokládající pokles počtu osob v MHD. Za mnohem důležitější v tuto chvíli považujeme příčinu celé dnešní vyhrocené situace – zjevný informační dluh ze strany Magistrátu vůči obyvatelům.

Považujeme za velice nešťastné, že Magistrát na projekt rozšíření tramvají neaplikuje stejný princip diskuze a otevřenosti, který tolik propaguje při tvorbě strategického plánu FajnOVA. Přitom zbytečná selhání v informování občanů u tak zásadních projektů jakými jsou tramvaje, celý projekt FajnOVA zbytečně znevěrohodňuje.

S ohledem na nedostupnost relevantních informací z oficiálních zdrojů proto nechceme vyjadřovat podporu žádné z navrhovaných variant, ani šmahem odmítat tramvaje jako celek. Místo toho apelujeme na Magistrát, aby odstranil svůj informační dluh a umožnil tak vést reálnou diskuzi. Konkrétně pak navrhujeme:

  • brzké uspořádání veřejné prezentace s nestranným moderátorem, ve které bude mít prostor pro vyjádření svého stanoviska také petice (stejně jako jsme to měli loni my)
  • zveřejnění nezávislé odborné studie k tramvajím, a to včetně alternativ řešení problémů (např. s využitím CNG busů či elektrobusů)
  • založení webu, kde by byly všechny informace k dispozici a byly pravidelně aktualizovány

Na základě zkušeností s rozšířením VTP na Myslivnu jsme bytostně přesvědčeni, že právě takový přístup je krokem k nalezení správného řešení. Díky tomuto přístupu došlo k vypracování odborných studií a byly nalezeny zcela reálné alternativy, které jasně vyvrátily původní tvrzení, že Myslivna je jedinou možností.

I přesto, že naše vlastní jednání s Magistrátem byla často bouřlivá a to poslední skončilo neshodou, zásadní posun v naší kauze Myslivna v uplynulém roce ukázal, že pan primátor Tomáš Macura je politikem, se kterým lze jednat. Věříme proto, že informovaností a otevřeností vůči argumentům veřejnosti v kauze tramvají by mohlo i zde dojít k podobnému posunu.

V neposlední řadě je potřeba si také uvědomit, že rozšíření tramvajové trati není cílem, ale pouze způsobem řešení nějakého problému (odstranění exhalací z dopravy, zvýšení obslužnosti atd.) Bylo by proto chybou vidět celý problém černobíle jako tramvaje ANO / NE. Při otevřené diskuzi nad podstatou by mohlo být výsledkem řešení, nad kterým dnes možná ani nikdo reálně neuvažuje, ale které nakonec podpoří jak odborníci, tak veřejnost.

Za petici

Martin Bobek


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/110320/virtual/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress