Výročí petice

Přesně před rokem, 12. září 2015, jsme oficiálně spustili petici, jejímž cílem bylo odvrátit výstavbu Vědecko-technologického parku (VTP) v oblasti lesoparku u Myslivny. Naše aktivita si záhy získala pozornost médií a především obyvatel Poruby, kteří byli právem rozhořčeni, že by měli přijít o svou nejoblíbenější rekreační lokalitu. Více než dvacet místních obchodníků a institucí nám spontánně nabídlo zřízení podpisového místa ve své provozovně. Spolu s několika podpisovými akcemi se nám do Vánoc podařilo překročit magickou hranici 10.000 podpisů, což udělalo z naší petice největší občanský protest minimálně v historii Poruby.

Díky našemu úsilí se pomalu začal splácet i informační dluh, který měl Magistrát města Ostravy vůči svým obyvatelům. Postupně vyšlo najevo, že celý projekt výstavby VTP na Myslivně potichu probíhal již přes sedm let a to navzdory opakovanému nesouhlasu Městského obvodu Poruba (MO Poruba). Ten byl nakonec v roce 2013 fakticky k souhlasu donucen účelovou změnou statutu, kterým Magistrát odebral obvodům právo rozhodovat o strategicky důležitých stavbách na svém katastru.

S místními volbami v roce 2014 přišla potřebná změna v přístupu ze strany vedení Magistrátu. Tomáš Macura byl prvním primátorem, který předstoupil před veřejnost a 3. listopadu 2015 uspořádal veřejnou prezentaci VTP ve Slunečnici. Vzdor svém předvolebnímu slibu, že upustí od výstavby VTP na Myslivně, i on stavěl občany před hotovou věc a spolu s rektorem VŠB Ivo Vondrákem prezentovali Myslivnu jako jediné možné řešení. Z bouřlivé debaty však nakonec vzešlo konstruktivní řešení, které se ukázalo jako klíčové pro další vývoj celého projektu.

Mezi nespokojenými občany byla totiž přítomná i architektka Eva Špačková, která vystoupila s tvrzením, že alternativy existují. Primátor i rektor ji na místě vyzvali, aby svá tvrzení doložila odbornou studií, jejíž vypracování oba finančně podpořili. 26. listopadu 2015 pak proběhla druhá prezentace VTP před zastupiteli Poruby. S alternativní prezentací vystoupil i náš zástupce. V následném hlasování pak MO Poruba přijal deklaraci, kterou všichni zástupci mimo ANO vyzvali Magistrát k upuštění od výstavby VTP na Myslivně. Na jaře se pak ve veřejné anketě Porubské desatero vyjádřili i občané, kteří s výraznou převahou zvolili zachování Myslivny za svou největší prioritu.

Tým architektů pod vedením Evy Špačkové pracoval po několik měsíců a v dubnu roku 2016 odevzdal svou práci Alternativní návrh lokalit pro VTP v Ostravě, ve které nalezl 14 alternativ. Kromě toho tým stanovil nezbytné předpoklady pro fungování úspěšného VTP, mezi něž patří např. aktivní řízení a správa parku. Jednoznačně tak vyvrátil vžité představy, že by postačilo jen vykoupit pozemky a následně je rozprodat investorům. Tento přístup popsal jako tvorbu průmyslové zóny.

V průběhu prací týmu se nad dílčími výsledky scházela pracovní skupina, k níž jsme byli přizvání. Z předložených alternativ zástupci Magistrátu a VŠB zvolili tři lokality, které podrobili dalšímu zkoumání v rámci vypracování tzv. studií proveditelnosti. Navzdory slíbenému termínu vypracování na konci července 2016 není stav studií proveditelnosti veřejnosti znám ani k dnešnímu datu 12. září. Od prezentace návrhů alternativ 28. května ve Slunečnici Magistrát nepublikoval k průběhu prací ani jednu zprávu.

Jak hodnotíme rok od spuštění petice? Bezpochyby jsme dosáhli velkého úspěchu. Kauza VTP se dostala do povědomí veřejnosti, podporu nám vyjádřili odborníci i porubští zastupitelé, byly nalezeny reálné alternativy a bylo veřejně slíbeno, že pokud se nenarazí na nějaký nepřekročitelný problém, bude jim dána přednost před Myslivnou. Po dobu hledání alternativ se primátor veřejně zavázal, že práce na původním projektu (u Myslivny) jsou zastaveny.

Přesto však není ani po roce jasno, jak vše dopadne a zda bude Myslivna zachráněna. Vyzýváme proto Magistrát města Ostravy, aby co nejdříve publikoval studie proveditelnosti v plném znění, aby je mohli případně oponovat nezávislí odborníci. Pokud se neobjeví nepřekročitelné překážky, vyzýváme ostravské zastupitele k přijetí usnesení, které by definitivně vyřadilo Myslivnu ze seznamu lokalit pro VTP. Zároveň požadujeme změnu územního plánu, která by zaručila zachování Myslivny jako klidové a rekreační oblasti i pro budoucí generace.

Věříme, že přijetím těchto usnesení by Ostrava v praxi ukázala, že tolik akcentované spolupodílení občanů na vypracování strategického plánu FajnOva je míněno vážně.

pocitova-mapa

Pocitová mapa vytvořená lidmi na Porubském desateru jasně ukazuje, že Myslivna patří k nejoblíbenějším místům v Porubě.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/110320/virtual/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress