Naše úsilí aktivně podporují následující firmy a organizace:

jkp-logo

Naše úsilí dostalo významný impuls v podobě nabídky právní pomoci advokátní kanceláře ​JAKOVIDIS|​KLEGA|​​PARTNERS. S panem Jiřím Klegou jsme již absolvovali první schůzku, kde nám poradil další postup a poskytl řadu cenných rad. Děkujeme.

Mgr. Jiří Klega, advokát:

„Plán výstavby na území dnešní rekreační zóny může být klasickým případem neohleduplného krátkodobého uvažování. Není pochyb o velkém přínosu rozšíření vědecko-technologického parku, nicméně se nesmí postupovat hloupě. Zatímco je v Ostravě mnoho tzv. brownfieldů, mnohdy se likviduje orná půda, lesy, zelené louky a rekreační zóny pro lidi. Samozřejmě, že je zde vždy tlak investora, aby se stavělo na zelené louce, je to jednoduše vše jednodušší, ale není to řešení odpovědné, pouze jednoduché. A zde by měli politici ukázat, zda chrání populisticky zájmy krátkodobé či dlouhodobé. Argumenty, že to jinde postavit nejde nebo že by to investor jinde stavět nechtěl, jsou často jen odrazem nevůle či neschopnosti prosadit u investora jinou variantu, přestože taková může existovat. Je tedy otázkou, zda byly v tomto případě dostatečně zváženy všechny alternativní možnosti. Bohužel nedostatečná informovanost občanů věci nepomáhá. Pokud je cílem opravdu rozšířit využitelnost území pro rekreaci a sport a pokud není v plánu kácet stromy, jak prohlásil primátor Tomáš Macura v reportáži pro Český rozhlas 1 Radiožurnál, pak je v zájmu města, aby zveřejnilo konkrétní plány a záruky občanům, že se tak nakonec opravdu stane. Tak by koneckonců město mělo postupovat i s ohledem na princip dobré správy a ústavního záruky v podobě práva na ochranu životního prostředí, přírody, krajiny.“

logo-porubanet

Děkujeme vedení a zaměstnancům společnosti Poruba.Net za podporu a pomoc. Ve své provozovně na Hlavní třídě 564 také zřídili veřejné podpisové místo pro naši petici.