Projekt Rozšíření VTP v otázkách a odpovědích

Pro rychlou orientaci jsme celou problematiku shrnuli do několika nejčastějších otázek a odpovědí.

Rozšíření VTP – ano / ne?

ANO – podporujeme rozšíření VTP. Otázka totiž stojí jinak – KAM? A tady říkáme jednoznačné NE plánům na rozšíření do oblasti porubského lesa a Myslivny.

Má rozšíření do lokality „Myslivna“ nějaké alternativy?

Alternativní řešení zkoumá tým pod vedením p. architekty Evy Špačkové.  Ve stručnosti lze říci, že do uvažovaného okruhu patří např. pozemky podél ulice Opavské nebo areál porubské Vozovny.

A vadí to? Vždyť většina budov má stát na poli, ne v lese…

I v případě omezení staveb na pole bude kácení nezbytné pro zbudování inženýrských sítí a příjezdových komunikací. Studie Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) odhaduje dopravu až na 8160 aut denně. O klidové lokalitě by už v žádném případě nešlo hovořit. Plocha na volné pobíhání psů by zmizela zcela. Naopak by se objevilo až 3769 parkovacích míst.
Přestože „pole“ zdaleka nevzbuzuje takové emoce jako „les“, je potřeba si uvědomit, že by se zničilo 18,4 hektarů půdy nejvyšší bonity. Pole také nyní izoluje les od městské zástavby. Jeho zastavěním a svedením dopravy do oblasti by byl nenávratně ztracen klidový charakter i jinak přímo nedotčeného lesoparku.

8160 aut denně? Magistrát uvádí mnohem menší čísla…

Vycházíme z dat uvedených ve studii EIA, která je platným a závazným dokumentem. Magistrát ve svých prezentacích skutečně uvádí menší plochu nežli v EIA, na které má být VTP vybudován, což by logicky vedlo i k menší dopravě. Toto zmenšení se ale nijak neprojevilo např. v územním plánu, proto odmítáme přistoupit na tuto hru a považujeme ji za typickou ukázku tzv. salámové metody.

Komu to vadí, kromě vás?

Obyvatelům Poruby, kteří dlouho o plánovaném rozšíření vůbec nevěděli! Z četných diskuzí jsme zjistili, že se o tom často dozvěděli až z Facebooku a našeho webu. Informovanost občanů o tak zásadním projektu, byla po téměř celou dobu trvání projektu jedním slovem tragická. Toto si dovolujeme tvrdit na základě stovek! rozhovorů, které jsme vedli při sbírání podpisů pod petici.
MO Poruba na jednání zastupitelstva 26. 11. 2015 přijal usnesení, ve kterém jasně odmítá stavbu VTP v areálu Myslivny.

Jaké jsou argumenty zastánců rozšíření právě sem?

Setkali jsme se například s argumentem, že zasazení VTP do pěkného prostředí je potřebné, aby do Ostravy přijeli špičkoví vědci. Na to lze namítnout jediné – i kdyby tam mělo bydlet 100 nositelů Nobelovy ceny, tak proti nim stojí zájmy 66 607 obyvatel Poruby, kteří by přišli o svou nejoblíbenější klidovou oblast.

Co již bylo proinvestováno?

Zásadním argumentem zastánců rozšíření je provedený výkup pozemků v řádu desítek milionů korun. Na to máme dvě odpovědi:
1) proč to nikdo předem nekonzultoval s občany? Zvláště když šlo logicky očekávat jejich nesouhlas?
2) nenávratná ztráta „Myslivny“ jako klidové lokality by byla z pohledu kvality života mnohem větší cenou 

Nešlo by zvolit nějaký kompromis?

Případnou myšlenku na zastavění pouze části „Myslivny“ nepovažujeme za kompromis, ale jak jsme uvedli výše za „salámovou“ metodu. Pokud by se „Myslivna“ jednou otevřela výstavbě, byla by prosazení jakékoliv další stavby v budoucnu už mnohem snazší. Proto také požadujeme opětovnou změnu územního plánu na klidovou zónu.

A co na to Google?

Argument Magistrátu, že by mohl přijít investor typu Google nebo Intel, odmítáme jako ryze populistickou stavbu vzdušných zámků. Přímým dotazem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsme dostali odpověď, že žádné smlouvy s investory v novém VTP nebyly uzavřeny.

Je rozšíření VTP na „Myslivnu“ jediným ekologickým „hříchem“, na který upozorňujete?

V tuto chvíli ano, protože nechceme tříštit pozornost. Neméně nás ale znepokojují plány na zřízení zóny lehkého průmyslu a hal na polích mezi Porubou a Klimkovicemi. Opět by se jednalo o stavbu na „zelené louce“ místo kultivace nějakého brownfieldu. Osobnost kontroverzního developera pana Hadamzcika, který je do celé záležitosti zapojen, je pro nás velkým důvodem k ostražitosti.

Vnímáte zastupitele jako své nepřátele?

Naopak. Negativismy typu „všichni politici jenom kradou“, se kterým se někdy setkáváme, považujeme za zcela primitivní. Rádi bychom v zastupitelech viděli zodpovědné správce věcí veřejných, kteří vnímají občany jako partnery pro diskuzi. U tak zásadního projektu je absence diskuze s občany zcela neodpustitelná.

Co tvrdili politici před volbami v roce 2014?

Projekt byl magistrátem schválen v roce 2012. Porubští zastupitelé jej v roce 2013 nejprve odmítli, avšak za čtrnáct dní jej schválili. Podle zákulisních informací, které bohužel nejsme schopni doložit, se tak stalo po velkém nátlaku ze strany tehdejšího magistrátu.
Komunální volby v roce 2014 nás proto naplnily optimismem. Magistrátu nově vládnoucí strana ANO se v předvolebním programu jednoznačně postavila proti rozšíření VTP do oblasti „Myslivna“. Stejně tak ČSSD, která zvítězila v Porubě, v programu jasně deklarovala zájem o zachování „Myslivny“ jako rekreační lokality.

Jde ještě vůbec něco dělat?

V reportáži ČT, reagující na naši petici, mluvčí magistrátu uvedla: „Prostor pro diskuzi s občany radnice nevylučuje. Nechceme zahajovat jeho realizaci do doby, než budeme mít veřejnost na své straně.“ Tento postoj podpořil v PRIO 11/2015 také rektor Ivo Vondrák, který je kandidátem na hejtmana za ANO.
Po dobu vypracovávání studie p. architektky Evy Špačkové pak p. primátor slíbil nevykonávat žádné nevratné práce na variantě Myslivna.

Co plánujete dělat dál?

Za stěžejní považujeme zvýšení informovanosti občanů. Lidé, kterým jsme o tom řekli, byli téměř bez výhrady, na naši straně. Dále chceme oslovit zastupitele, firmy i občany.

Jak mohu pomocí já?

V prvé řadě podepište petici, ideálně v papírové podobě. Pomozte nám šířit informace, sdílejte naše příspěvky na Facebooku, lajkujte, vytiskněte si petici a seberte podpisy mezi svými známými či kolegy v práci. Zřiďte ve své firmě podpisové místo pro petici…
Velice oceníme i nabídku dobrovolnické pomoci – nebojte se nás oslovit a nabídněte nám své schopnosti.

Nedocenitelnou pomocí by pro nás byla také veřejně deklarovaná podpora firem a známých osobností, která by našemu úsilí dodala větší váhu. Znáte osobně někoho takového?

Veřejně dostupné informace o projektu:

Kromě rozšíření stávajícího VTPO připravuje statutární město Ostrava vytvoření nové rozvojové plochy a rozšíření celého areálu o 26 ha. „Chtěli bychom, aby zde během příštích deseti či patnácti let pracovalo 10 000 až 15 000 lidí v oblastech, které souvisejí s IT, strojírenstvím a dalšími hi-tech obory,“ sdělil primátor města Ostravy Petr Kajnar. „Má to návaznost na Vysokou školu báňskou-Technickou univerzitu Ostrava. Ještě před pěti lety 70 % jejích absolventů z města odcházelo, dnes naopak 70 % zůstává a jedním z důvodů je právě vědecko-technologický park. Jde nám o to, aby z VŠB-TUO vycházeli kvalifikovaní absolventi, kteří budou moci najít uplatnění v zahraničních firmách, jež do Ostravy v budoucnu přijdou. A pro mnoho z nich je podmínkou příchodu právě blízkost kvalitní vysoké školy a kvalitní podnikatelské základny.“

Celý článek najdete ZDE

Jinými slovy, umíte si představit, že na tomto nádherném místě budou stát domy s byty, laboratořemi, kancelářemi, obchody a další občanská vybavenost?? Jen počet parkovacích míst je plánován na 3770!!

Výpis z portálu EIA – Záměry na území ČR

Moravskoslezský DENÍK

Na internetovém blogu Moravskoslezský DENÍK je krásně shrnutá celá historie parku. Nejlepší je postoj Poruby, která se nejprve bila v prsa, jak nic nedovolí, chrání přírodu a za dva týdny vše odsouhlasili… Proč? Co je vedlo k tak zásadní změně?

denik_ostrava

clanekidnes

iDNES – Ostrava a Moravskoslezský kraj

Rozšíření vědeckého parku štve část Porubanů. Bojí se ztráty zeleně

Článek, který vyšel v červenci 2013.

clanekidnes_02

iDNES – Ostrava a Moravskoslezský kraj

Rozšíření vědeckého parku už nic nebrání. Poruba kývla na kompromis

Článek, který vyšel v červnu 2013.