Reakce na otevřený dopis a jednání zastupitelstva

Reakce stran na náš otevřený dopis nás potěšily v tom smyslu, že žádná nezpochybnila zachování Myslivny jako klidové oblasti. Bohužel jsme se ale nedozvěděli, jaké kroky byly v uplynulých letech podniknuty, ani jaké se chystají. V úterý 7. června 2022 jsme se proto zúčastnili zasedání zastupitelstva a starostku obce požádali o:

  1. zveřejnění informací, co se ve věci Myslivny podniklo za poslední čtyři roky
  2. sdělení jaké konkrétní kroky podnikla Poruba v návaznosti na výsledky Porubského desatera
  3. stanovení plánu dalších kroků, pověření zastupitele, zřízení pracovní skupiny apod.

Paní starostka nám vytkla, že za celé volební období jsme neiniciovali jednání s vedením Poruby a naši komunikaci označila za konfrontační a ultimativní. S tím nemůžeme souhlasit. Účastnili jsme se každého Porubského desatera, kde jsme vždy vznesli požadavek na změnu územního plánu Myslivny, který pak vždy v následném hlasování skončil na 1. místě. Desatero jsme využili záměrně, protože má pravidla, která pověřují obec, aby ve věci konala a informovala.

desatero-kolazPaní starostka překvapivě prohlásila, že Porubské desatero nemá zásady a metodiku a je jen jednou z platforem. Dále jsme se dozvěděli, že jednáme přímo s Magistrátem, což není pravda. Posledním kontaktem ve věci zachování Myslivny je odpověď pana primátora na náš dopis z dubna 2018. Což je mimochodem i poslední novinka na vtp.ostrava.cz vůbec!

Proti takovému přístupu se musíme důrazně ohradit, protože jsme se vždy snažili být všem konstruktivním partnerem. V tomto hodláme setrvat i nadále, proto zájemce o bližší informace odkazujeme na soubor s došlými odpověďmi stran, kde je i zachycena naše komunikace s paní starostkou. Dále také na videozáznam z jednání zastupitelstva, kde je od 11. minuty zachycena celá naše komunikace.

Ke stažení: odpovědi stran v abecedním pořadí (PDF; 54 kB)

Zpráva z jednání zastupitelstva

Zdaleka nejdůležitější informaci, kterou včerejší zastupitelstvo přineslo, bylo sdělení paní starostky, že rada města 7. 6. 2022 schválila materiál na ZMĚNU územního plánu Myslivny. Doslova řekla: „rada schválila to, k čemu vy jste přesně směřovali nějakou dobu“. Naší prvotní reakcí proto bylo nadšení, že se ledy pohly a že 22. 6. 2022, kdy tento předjednaný materiál schválí zastupitelstvo města Ostravy, bude Myslivna konečně zachráněna.
Tato informace byla pověstným bleskem z čistého nebe, protože o ní nevěděli ani někteří zastupitelé. V eufórii jsme udělali chybu, že jsme se nezeptali na detaily. Podle neveřejných informací, které se nám podařilo získat, skutečnost bohužel není tak jednoznačně pozitivní, jak jsme si zprvu mysleli.

Ona prezentovaná změna je podmíněná především tím, zda se podaří rozšířit způsob
využití polí podél Opavské ulice z bydlení i o občanskou vybavenost – věda a výzkum. A i v kladném případě, kdy by tedy došlo ke změně územního plánu Myslivny, v návrhu je uvedena možnost, že Myslivna zůstane jako rezerva. A to nejen pro vědu, ale i jinou výstavbu, pokud by šlo o něco důležitého pro město, co by převýšilo význam přírodní podoby Myslivny. Pod tuto širokou definicí jde totiž skrýt jakoukoliv výstavbu. V konečném důsledku by tak Myslivna mohla být ve větším ohrožení než teď, kdy je vyhrazena jen pro vědu a zatím platí i slib, že záměr je zastaven.

Bez debat je to krok nějakým směrem, ale jestli správným, nejsme schopni zhodnotit. Požádali jsme proto pana primátora, aby zveřejnil k rozhodnutí Rady podrobné informace. Samozřejmě si přejeme, aby se naše obavy ukázaly jako zbytečné. Pokud jsou ale oprávněné, vyzýváme všechny zastupitele, kteří nás podporují, aby podali pozměňovací návrh a zamezili veškerým úvahám o Myslivně jako rezervě pro cokoliv.
Nejen nedávná pandemie jasně prokázala, že přírodní, nezastavěná Myslivna je nenahraditelným pokladem, který nemůže nic vyvážit.

 Ing. Martin Bobek

22-jarni-pesina


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/110320/virtual/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress