Sedmé výročí petice

Na pondělí 12. září 2022 připadá už sedmé výročí od založení naší petice. Bezpochyby úspěšné, protože Myslivna je stále přírodní a nejsme si vědomi žádného bezprostředního ohrožení. Přesto musíme bohužel konstatovat, že dosud platí územní plán (dále ÚP), který počítá se zástavbou.

Během aktuálního volebního období se technicky vzato nic nezměnilo. Magistrát již sedmým rokem zkoumá alternativy, nejnověji na Opavské nedaleko Globusu. Nejzásadnější událostí za posledních čtyři roky tak bylo zasedání zastupitelstva Magistrátu 22. června tohoto roku, které mj. téměř hodinu (!) projednávalo i změnu ÚP na Myslivně.

S blížícími se volbami jsme zaznamenali několik vyjádření ohledně Myslivny, proto považujeme za důležité vysvětlit aktuální situaci v širších souvislostech a zmínit rizika, která za Lesopark spatřujeme. Pro úplnost dodáváme, že autor tohoto článku se zmíněného zastupitelstva nejen zúčastnil, ale také se dvakrát zapojil do diskuze.

1) Nedošlo k žádné změně územního plánu Myslivny!

Možná jste se setkali s tvrzením, že zastupitelé změnili ÚP a Myslivna je zachráněna. Není to pravda. Zastupitelé pouze rozhodli prověřit možnost rozšířit MSIC podél Opavské ke Globusu. Toto zjišťování obvykle trvá cca 1,5 roku a zahrnuje projednání s veřejností a dalšími subjekty.

Stále proto platí stávající ÚP, umožňující stavět na Myslivně stavby pro vědu a výzkum. Jinými slovy je to stavební pozemek a když se objeví investor, který splní podmínky, které v ÚP jsou, může začít stavět.

Nicméně neexistuje žádný aktuální projekt, takže bezprostřední vyjetí bagrů nehrozí.

2) Co se stane, když se zjistí, že MSIC lze postavit na Opavské?

V případě, že bude výsledek přezkumu kladný, pak teprve zastupitelstvo rozhodne o změně ÚP Myslivny. V návrhu se počítá se předběžně se třemi možnostmi:

  1. ÚP Myslivny se změní na klidovou zónu bez výstavby (námi požadovaná varianta)
  2. pozemky na Opavské budou částečně vyhovovat, změní se pouze část Myslivny
  3. ÚP Myslivny bude změněn na tzv. územní rezervu

3) Co znamená územní rezerva pro Myslivnu?

Oproti stávajícímu ÚP by rezerva znamenala lepší ochranu, protože jakákoliv výstavba by vyžadovala, aby proběhla samostatná změna ÚP. Tedy celé „byrokratické kolečko“, které může trvat několik let.

Tzn. nebylo by tam možné stavět, jen by to byla plocha, kde se s daným využitím uvažuje do budoucna. Magistrát argumentuje, že prakticky i zabrání tomu, aby tam někdo táhl sítě apod. Prakticky si lze asi těžko představit, že zrovna na poli u Myslivny, které je ze tří stran obklopené lesem, by někdo chtěl táhnout inženýrské sítě.

4) V čem vidíme rizika územní rezervy

Ve zdůvodnění návrhu (str. 89 – 93) se nachází následující komplikovaná věta: „Návrh změny může ve vazbě na výsledek pol. č. 401a (pozn. Opavská) rovněž navrhnout i změnu funkce zastavění řešené plochy (pozn. Myslivny) v případě, že by se jednalo o významnou a pro život města potřebnou zástavbu, jejíž význam ale převyšuje potřebu hájení tohoto v současné době přírodního prostředí uvnitř lesních pozemků.“

Tento výklad vnímáme jako příliš široký a vágní. Vidíme riziko, že pod pojem „význam převyšující potřebu hájení přírody“ si město nebo developer v budoucnu dosadí cokoliv, například výstavbu rodinných domů, bytovek, sportovní haly apod. Lidově řečeno „že se to obkecá“.

5) Jaká nebezpečí hrozí Myslivně?

V současné době ÚP počítá jen s „vědou“, tedy rozšířením MSIC. Oceňujeme, že MSIC se vydal cestou zahušťování zástavby ve svém stávajícím areálu, která snížila tlak na Myslivnu. Nicméně to je pravděpodobně pouze dočasný stav. Nelze opominout ani teoretickou možnost rozšíření VŠB tímto směrem, protože její kampus se kvapem zastavuje.

Na zasedání dále od zástupců města zaznělo, že se opakovaně setkávají s návrhy na zástavbu rodinnými domy a je předpoklad, že tento tlak bude do budoucna sílit.

6) Požadujeme změnu územního plánu Myslivny bez podmínek

Není potřeba detailně znát stavební zákon, aby bylo zřejmé, že „územní rezerva“ je rezerva pro budoucí výstavbu. Jakkoliv může za určitých okolností a po určitou dobu splnit ochrannou funkci, těžko lze rezervu vnímat jako nejlepší možnou trvalou ochranu. Naopak bude to území do budoucna za určitých podmínek využitelné k výstavbě. Proto požadujeme změnu ÚP na takový typ pozemků, který neumožňuje výstavbu.

Stručně řečeno: cílem změny není územní rezerva, ale zachování přírodního charakteru Myslivny.

7) Vlastníci pozemků na Myslivně nejsou důvodem bránícím změně územního plánu

Menší část pozemků na Myslivně je stále v rukou několika málo soukromých vlastníků, se kterými se v minulosti nepodařilo Magistrátu dohodnout na koupi. Zazněly obavy, že by změna ÚP znehodnotila jejich majetek a mohli by žádat náhradu.

Jistě je i toto potřeba vzít v potaz, ale stejně tak si je nutné uvědomit celou historii. Jejich pozemky byly nejprve poli, které zhodnotil Magistrát změnou ÚP na stavební plochu pro vědu a výzkum. V té době měli možnost své pozemky prodat. Tak či onak by změna ÚP vedla k navrácení stavu, který už byl.

8) Lidé se opakovaně a zcela jasně vyslovili, že chtějí Myslivnu přírodní

Naše petice nese 10459 podpisů a podpořili ji nejen Porubané, ale i lidé v dalších obcích, které lesopark obklopují. Zůstaneme-li jen u Poruby, tak Myslivna jako přírodní území jasně zvítězila v každém ročníku ankety Porubské desatero. V roce 2016 zastupitelé Poruby odhlasovali požadavek na změnu ÚP Myslivny, který ale Magistrát zamítl. Pandemie covidu pak jasně ukázala, že přírodní lokalita v blízkosti města je nenahraditelná.

9) Nepodléhejme klamu, že Poruba sama nemůže nic dělat

Porubští zastupitelé nás ve svých odpovědích na otevřený dopis podpořili ve snaze zachovat Myslivnu, ale zároveň konstatovali, že o změně ÚP rozhoduje Magistrát a proto nemohou nic dělat. Technicky vzato mají jistě pravdu. Fakticky nikoliv. Magistrát si totiž nelze představovat jako nějakou slonovinovou věž, na kterou nemají žádný vliv. Na Magistrátě nesedí nikdo jiný než jejich straničtí kolegové z jiných čtvrtí, kteří ale často nemají o významu Myslivny pro Porubu ani potuchy. Při hlasování pro ně tak představuje jen jeden z několika desítek bodů programu. Nelze se pak divit, že při zasedání 22. června dokázal během téměř hodinové debaty vedení Magistrátu fundovaně a se znalostí věcí oponovat jediný a to opoziční zastupitel.

Vybízíme proto porubské zastupitele, kteří chtějí zachovat Myslivnu, aby neskládali ruce do klína, ale vydali se cestou drobné politické práce, jak o ní hovořil Masaryk. Tedy aby svým kolegům dlouhodobě vysvětlovali a připomínali stále nevyřešenou situaci na Myslivně a její význam pro Porubu. Zvláště zastupitelé, kteří jsou v obou zastupitelstvech, by pak měli být pro-aktivními „emisary Myslivny“. Bez vynaložení takového úsilí se nelze divit, že se dnes stále nacházíme ve stejné situaci jako před sedmi lety.

10) Jsme stále aktivní

Při debatě na Magistrátu zaznělo, že jsme my jako zástupci občanské společnosti nebyli v uplynulých čtyřech letech aktivní. Při pohledu na náš web a Facebook je zřejmé, že to není pravda. až do loňského roku, kdy jejich organizaci převzala, a to výborně, porubská radnice, jsme pořádali pravidelné úklidy Myslivny . A samozřejmě se jich účastníme i nadále. Letos na jaře jsme zaslali otevřený dopis zastupitelům a vybídli je k aktivnímu řešení ještě před volbami. A samozřejmě jsme otevřeli otázku Myslivny v každém ročníku Porubského desatera, které je nejen nástrojem radnice pro komunikaci s lidmi, ale jeho výsledky zároveň i veřejným závazkem Poruby konat.

Je nicméně pravdou, že jsme nebyli aktivní vůči Magistrátu. Drobná Masarykovská práce se do budoucna proto týká i nás a hodláme se na ní podílet jako konstruktivní a respektovaný partner. V této roli rozhodně nepolevíme, dokud nebude Myslivna zachráněna.

Sečteno podtrženo je červnové rozhodnutí Magistrátu o pořízení změny konečně nějakým krokem. To lze po letech nečinnosti ocenit, stejně jako snahu MSIC lépe využít k rozvoji svůj stávající areál. Případnou změnou Myslivny na územní rezervu by si Magistrát fakticky situaci ztížil, proto není nutné v něm automaticky vidět skrytý úmysl otevřít Myslivnu i jiné, „nevědecké“ výstavbě. Musíme však zůstat ostražití. Nikdo neví, jaká bude situace za pár let. Zda se neobjeví developer, který bude tlačit na budoucí vedení Magistrátu, aby onu šroubovanou větu z bodu č. 4 účelově vyložilo v jeho prospěch.

Nejvíce ze všeho nás ale mrzí, že i po sedmi letech Magistrát stále uvažuje o Myslivně v intencích jakékoliv stavební rezervy. Při pohledu na mapu a tabulky mohou takové úvahy dávat skvělý smysl. V praxi ale podobné rozhodování od stolu bohužel zcela přehlíží potřeby lidí. Právě o těch je přitom potřeba uvažovat na prvním místě. Se zabetonovanou Myslivnou by těžko došly naplnění vzletné věty z FajnOVA o Ostravě jako městě, které se chce více přiblížit světu, lidem a přírodě.

Ing. Martin Bobek

LesoparkPoruba.cz

PS. Záznam z jednání zastupitelstva. Myslivna přijde na řadu v čase 7:40 (pozor 7 hodin, 40 minut). http://bitest.videostream.sk/ostrava/archiv/20220622/


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/110320/virtual/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress