Výsledky jednání s panem primátorem

V pátek 30. 9. 2016 jsme jednali s panem primátorem Tomášem Macurou a vedoucím Odboru strategického rozvoje panem Václavem Paličkou ve věci alternativních lokalit pro výstavbu VTP v Ostravě. Jsme rádi, že k setkání došlo, mrzí nás však, že se tak stalo až dva měsíce po slíbeném dokončení studií proveditelnosti a zájmu ze strany médií (viz. např. reportáž Českého rozhlasu).

Na setkání jsme byli seznámeni s následujícími závěry studií proveditelnosti, které měly prokázat reálnost výstavby VTP ve třech alternativních lokalitách:

1. Areál průmyslové zóny Nad Porubkou
Investor, který byl v této lokalitě již smluvně vázaný, vznesl při jednání s Magistrátem o uvolnění potřebných pozemků požadavek na vysoké finanční odstupné. O této lokalitě již Magistrát neuvažuje.

2. Opavská
Stávající pozemky ve vlastnictví města nejsou dle vyjádření Magistrátu dostatečně velké, navíc se již nyní uvažují k rozvoji stávajícího VTP. Další dostupné pozemky jsou v soukromém vlastnictví a bylo by potřeba je vykoupit.

3. Svinovské rozhraní
Většina potřebných pozemků je ve vlastnictví města, ale bylo by potřeba změnit územní plán, který počítá s bytovou výstavbou. Dále je zde dle vyjádření Magistrátu riziko občanské petice.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Magistrát rozhodl podrobit dalšímu zkoumání čtvrtou lokalitu mezi Dolní oblastí Vítkovic a Karolinou, která se mu nově vrátila od developera. Zde ale bude nejprve potřeba podrobně prozkoumat možnosti a stanovit využitelnost pro VTP. Termín dokončení tohoto zkoumání nelze dle Magistrátu stanovit, rámcově by to mělo být první pololetí roku 2017.

Tolik k informacím, které jsme se dozvěděli a které do značné míry zazněly také v reportáži České televize (v čase 9:40). Podrobněji se ke studiím proveditelnosti vyjádříme až po jejich plném zveřejnění. To bylo navzdory původním prohlášením o interních materiálech přislíbeno zhruba do dvou týdnů, což oceňujeme. Celkově však musíme bohužel konstatovat, že jsme velice nespokojeni a to z následujících důvodů:

1. Výstavba VTP ve Svinovském rozhraní je reálná a žádaná
Studie proveditelnosti v lokalitě Svinovského rozhraní nenalezly z našeho pohledu žádnou zásadní překážku, která by bránila realizaci VTP v tomto místě. Změna územního plánu je standardním nástrojem a nepředstavuje žádný problém. Zvláště pro stavbu tak strategického významu. Důležitá je také skutečnost, že na rozdíl od Myslivny, kterou Porubská radnice odmítá, vedení Svinova stavbu VTP ve svém katastru vítá a podporuje.
Také argument „další občanské petice“ považujeme za lichý. Kontaktovali jsme v této záležitosti starostku Svinova a starostu Poruby a ani jeden z nich o žádné petici v lokalitě Svinovského rozhraní neví.

2. Lokalita v blízkosti Karoliny znamená odklad o X dalších měsíců
S výstavbou VTP v nové lokalitě v blízkosti Karolíny souhlasíme. Jedná se o využití brownfieldu a navíc dojde k zalidnění centra města. Zásadně nám však vadí skutečnost, že Magistrát podmiňuje vyškrtnutí Myslivny dalším zkoumáním této lokality, jehož časovou náročnost ani nedokázal časově upřesnit. Je však jisté, že to nebude otázkou několika týdnů, ale měsíců. Osud Myslivny tak bude pro občany nejasný i v příštím roce. Nikdy samozřejmě nemůže vyloučit, že se vše ještě oddálí kvůli nějakým nově objeveným skutečnostem…

3. Alternativy existují, Myslivnu lze okamžitě vyškrtnout
Pan primátor od začátku tvrdí, že s návrhem na vyškrtnutí Myslivny může před zastupitele města Ostravy předstoupit až s reálnou alternativní lokalitou. Tuto podmínku z našeho pohledu splňuje Svinovské rozhraní. Pokud chce dát Magistrát přednost raději nové lokalitě na Karolině, je to samozřejmě jeho plné právo. Nic to však nemění na skutečnosti, že podmínka reálné alternativy již byla splněna. Vyškrtnout Myslivnu však pan primátor stále odmítá a to i přesto, že jsme mu předložili odpovědi kandidátů na hejtmana, kteří jednoznačně podporují náš názor, že pokud existují alternativy pro výstavby VTP, je třeba zachovat Myslivnu jako klidovou a rekreační oblast.

Po více než roce si tak klademe otázku proč Magistrát stále trvá na dalším odkladu, navíc bez stanoveného termínu?

Magistrat


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/110320/virtual/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress