Reakce na odpověď pana primátora na náš otevřený dopis

Obdrželi jsme odpověď pana primátora náš otevřený dopis ze dne 16. září 2015. Nemáme ji bohužel v elektronické podobě, proto jsme ji nafotili a abyste si mohli přečíst: odpověď pana primátora (PDF, 2,6 MB).

Zároveň Vám přinášíme naši reakci na tuto odpověď pana primátora. I tuto reakci jsme zaslali panu primátorovi formou otevřeného dopisu.


Vážený pane primátore,

děkujeme za Vaši obsáhlou odpověď ze dne 10. 11. 2015, která nám poskytla další zajímavé informace a Váš pohled na věc. Když uvážíme, o jak stěžejní projekt se jedná, je skutečně trestuhodné, jak málo informací o něm bylo za léta jeho trvání publikováno. Proto jsme se na Vás 16. 9. 2015, tedy čtyři dny po spuštění petice, obrátili s naším otevřeným dopisem, abychom mohli občany informovat o skutečném stavu. Uvědomujeme si, že informační deficit byl způsoben především Vašimi předchůdci a proto oceňujeme Vaši snahu tento dluh veřejnosti splatit.

Váš dopis v nás vyvolal řadu otázek, jejichž zodpovězení může být klíčové pro zamezení dalším spekulacím a nalezení společného konsenzu v celé věci. Rádi bychom Vás proto požádali o zveřejnění informačních zdrojů, které zmiňujete ve svém dopise. Pro přehlednost je uvádíme s odkazem na příslušný odstavec:

Odstavec 7
– finanční náročnost Vozovny v řádech miliard a prostorovou náročnost
V případě této lokality prosím zveřejněte kalkulaci hrubých nákladů na přesun a informace o velikosti potřebných pozemků.

Odstavec 8
– odvoláváte se na několik měsíců trvající analýzy, již vypracované bývalým vedením
V tomto případě žádáme o jejich urychlené zveřejnění.

Odstavec 9
– zmiňujete se o kácení v tzv. Porubském lese
Zde předpokládáme, že mohlo dojít také k záměně s těžbou, která v lese dlouhodobě probíhá, proto prosím zveřejněte plán těžby a její ekonomické výnosy.
– uvádíte kácení v rozsahu cca 150 stromů
V případě kácení stromů prosím upřesněte, zda se se tento počet týká pouze dřevin o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, jak bývá standardně uváděno, nebo celkového počtu stromů na dané ploše 0,8 ha (dle EIA). Můžete případně uvést tento celkový počet?
– ohledně doplnění stávajících sportovní a volnočasové infrastruktury
Můžete prosím zveřejnit plány nových běžeckých tras a cyklostezek?

Odstavec 10
– zmiňujete, že hodláte přijmout opatření, aby investoři nemohli podmínky města obejít
Můžete je blíže specifikovat? Např. co se výhradně podzemního parkování týče?

Odstavec 11
– zmiňujete podrobnou dopravní studii a kompenzační opatření na stávajících komunikacích
I v tomto případě žádáme o jejich zveřejnění.

Z veřejné debaty ve Slunečnici mj. vzešel konstruktivní návrh paní architekty Evy Špačkové na zpravování alternativní studie, který jste podpořil. Chtěli bychom Vás vyzvat, abyste do doby, než bude vyhotoven a posouzen, zastavil práce na stávající variantě Myslivna. Za stěžejní považujeme, abyste se zasadil o opětovné zastavení územního řízení, které dosud bylo do 15. listopadu pozastaveno.

Žádáme Vás o zveřejnění těchto informací před zasedáním zastupitelstva MO Poruba dne 26.11.2015. Považujeme za důležité, aby zastupitelé i veřejnost měli možnost se s nimi seznámit ještě před debatou. Věříme, že tento krok by výrazně přispěl k věcnosti diskuze a umožnil tak hledat nejlepší možné řešení pro projekt rozšíření VTP. Nalezení konsenzu s veřejností, která by po dlouhých letech získala pocit, že je s ní jednáno jako s rovnocenným partnerem, považujeme pro budoucí směřování našeho města za stejně důležité jako změnu orientace města z těžkého průmyslu na moderní vědu a výzkum.

S přátelským pozdravem

Ingeborg Jakimová          Kateřina Ličková          Ing. Martin Bobek

Členové petičního výboru
Petice Nesouhlas s rozšířením Vědecko-technologického parku v Ostravě-Porubě do lokality „Myslivna“

V Ostravě-Porubě 17. listopadu 2015


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/110320/virtual/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress