Category Archives: Jednání zastupitelstva

Mlčení Magistrátu, informace po volbách

By | Jednání zastupitelstva | No Comments

Studie proveditelnosti, které měly být hotovy do konce července, nejsou zveřejněny ani v druhé polovině října. Nic na tom nezměnil ani slib, který jsme dostali 30. září na schůzce na Magistrátu, že se tak stane nejpozději do dvou týdnů. Stejně tak nebylo dosud zveřejněno žádné komuniké k současné situaci, které nám bylo přislíbeno již 14. září při zasedání zastupitelstva Magistrátu. Jen tak pro úplnost dodáváme, že poslední aktualita byla na oficiálním webu Magistrátu k rozšíření VTP naposledy publikována 26. května, tedy téměř před pěti měsíci.

Mlčení Magistrátu nás vůbec netěší, protože v povolební atmosféře jsme zaznamenali několik spekulací ohledně dalšího osudu Myslivny. V diskuzích na sociálních sítích se pak objevily příspěvky zpochybňující předvolební sliby kandidátů atd.

Jednu z mála relevantních informací přináší reakce na článek z ihned.cz o novém hejtmanovi, Ivu Vondrákovi, kde se píše:

„Chtěli bychom vybudovat přímo v Ostravě Moravskoslezské inovační centrum, podobné, jaké je v Brně, propojilo by vědce a firmy,“ líčí své plány Vondrák. Podle něj nejde o megalomanský projekt odsouzený ke krachu, protože má stavět na tom, co už je v Ostravě vybudované.

Inovační centrum je sice jiný projekt, ale k tomuto článku následně na Facebooku vznikla diskuze, která se přímo týkala i Myslivny:

Zmínka o nových lokalitách pro VTP nás samozřejmě těší, ale jedná se jen o střípek informace. Jistě se shodneme, že právě dobrá informovanost je nejlepším způsobem, jak zamezit spekulacím. Oslovili jsme proto přímo pana hejtmana s prosbou o vyjádření k projektu rozšíření VTP, především pak s jeho umístěním na Myslivně a dalšímu osudu tohoto místa. Pan hejtman nám obratem potvrdil platnost svých výroků z diskuze na Facebooku, ale zároveň nás jedním dechem požádal o shovívavost a trpělivost vzhledem k momentální časové zaneprázdněnosti.

Časové zaneprázdnění člověka ve zcela nové funkci lze pochopit. Méně pochopení však nalézáme pro Magistrát a jeho neustálé odsouvání termínů bez vysvětlení VEŘEJNOSTI.

Screenshot-2012-08-26_14-08-11-730x539

Disuze o rozšíření VTP v zastupitelstvu

By | Jednání zastupitelstva, Názory politiků | 11 421 Comments

Doc. Ing. Jančík, Ph.D. (dlouholetý občan Poruby, pracuje na VŠB-TU) měl dotaz k „zmatené“ změně územního plánu (povoluje individuální bydlení v dané lokalitě). Upozornil na zvýšení dopravy (předpokládaný počet pracovníků 3500 ). Tedy nárůst o cca 10 000 aut denně, které budou projíždět pod okny dětského pavilonu FN. Dále upozornil na rapidní zvýšení hluku a znečištění. Hlavní dotaz byl ovšem ten, proč nebyla zhodnocena a byla hned zavržena, varianta rozšíření Vědeckotechnologického parku směrem od ulice Krásnopolské (dál podél ulice 1/11) do pozemků, které jsou pro tento účel v územním plánu určeny a proč Vědeckotechnologický park neexpanduje stejným směrem, jakým doposavad.

Read More
radnice

83. schůze rady městského obvodu Poruba

By | Jednání zastupitelstva | 18 793 Comments

… souhlasit s připojením stavby komunikace s názvem “SO 121 Připojení k ul. K Myslivně”, realizované v rámci stavby “Rozšíření areálu VTP Ostrava, I. etapa v Ostravě-Pustkovci”, která bude situována mj. i na pozemku p.č. 1773/2 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, k místní komunikaci č. III/40c – ul. K Myslivně a k veřejně přístupné účelové komunikaci ul. Turistické, které jsou situovány na pozemcích p.č. 1773/3 a p.č. 1773/12 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

Read More
radnice

Mimořádná rada městského obv. Poruba – 25.6.2013

By | Jednání zastupitelstva | 10 380 Comments

…souhlasit s umístěním a realizací stavby s názvem “Rozšíření areálu VTP Ostrava I. etapa v Ostravě-Pustkovci” včetně splaškové kanalizace umístěné do komunikace, která bude situována mimo jiné i v pozemcích p.č. 1727/54, 1739/2, 1739/207, 1739/357, 1739/358, 1770/1, 1773/12, 1777/1, 1777/5, 1798/2, vše ostatní plocha a p.č. 1773/2 – orná půda, vše v k.ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeny městskému obvodu Poruba

Read More

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress