Studie proveditelnosti zveřejněny

Na webu Magistrátu vtp.ostrava.cz byly oficiálně zveřejněny dlouho očekávané studie proveditelnosti, které si je nyní možné stáhnout. Studie jsme prostudovali a v podstatě se shodují s tím, co jsme Vám již prezentovali po schůzce na Magistrátu 30. září. Ve stručnosti lze k jednotlivým zkoumaným lokalitám říci následující:

1. Areál průmyslové zóny Nad Porubkou
Od záměru výstavby areálu VTP bylo upuštěno z důvodu zatížení pozemků právy třetích osob.

2. Opavská
Výstavba VTP je možná a vzhledem k blízkosti stávajícího VTP a VŠB i vhodná, ale vyžadovalo by to výkupy pozemků a přeložky sítí. Náklady se podle zvolené varianty pohybují cca mezi 30 – 70 miliony.

3. Svinovské rozhraní
Většina potřebných pozemků je ve vlastnictví města, ale bylo by potřeba změnit územní plán. Pozemky jsou zde rozděleny na plochy A (5,74 ha) a B (2,27 ha). V závěru SWOT analýzy se pak k ploše A doslova píše: „Z výše uvedené SWOT analýzy vyplývá, že vhodnějším územím pro řešení VTP je lokalita „A“, která je v podstatě bez jakéhokoliv zatížení připravena ke zpracování záměru pro výstavbu VTP.“
Magistrát zde také uvádí riziko negativní reakce občanů (při schůzce na Magistrátu se hovořilo o riziku petice).

4. Karolina
Do studie byla přidána také lokalita Karolina, jejíž dostupnost nebyla známa v době zpracování Návrhu alternativ týmem p. architektky Evy Špačkové. V současné době se jedná o vrácení pozemků, určených pro výstavbu 3. a 4. etapy Karoliny. Poté bude potřeba vypracovat další studii, která prověří možnost využití území např. i pro VTP.


Za petici především s potěšením konstatujeme, že studie proveditelnosti byly zveřejněny. Vzhledem k době, kterou si jejich vypracování vyžádalo, jsme poněkud překvapeni jejich malým rozsahem (PDF, 8 stran formátu A3). V tuto chvíli se ale nechceme pouštět do polemiky o časové přiměřenosti či spekulovat, zda se jedná o studie úplné nebo jen závěry. Podstatné informace jsou zde obsaženy a studie jasně potvrzují, že reálné alternativy existují!

Dovolíme si mít poznámku ke zmínce o petici ve Svinově, kterou jsme již ověřovali u starostů Svinova a Poruby, a tito si žádné petice nejsou vědomi. Stejně tak nám chybí ve SWOT analýze ke Svinovskému rozhraní fakt, že vedení Svinova VTP na svém katastru podporuje (narozdíl od MO Poruba na Myslivně). U laika by také opakovaně zdůrazňovaná potřeba změny územního plánu mohla vyvolat dojem, že představuje závažnou překážku. Ve skutečnosti se jedná o standardní nástroj, který, zejména u projektu takto strategického významu, nepředstavuje problém.
I přes tyto výtky na nás předložené studie jako celek působí objektivním dojmem. Zejména výše uvedený závěr ke Svinovskému rozhraní …je v podstatě bez jakéhokoliv zatížení připravena ke zpracování záměru pro výstavbu VTP hovoří zcela jednoznačně.

Dnešní situace je tak diametrálně odlišná od té loňské, kdy na veřejné prezentaci Magistrát tvrdil, že Myslivna je jediná možnost. V průběhu roku jsme se několikrát negativně vyjadřovali k postupu Magistrátu a zejména neustálým odkladům. Nyní se však domníváme a také oceňujeme, že Magistrát ve svých interně zpracovaných studiích prezentuje reálnou skutečnost.

Plně respektujeme právo Magistrátu podrobit zkoumání novou lokalitu na Karolině a teprve poté učinit rozhodnutí, kde bude VTP stát. Právě zveřejněné studie však jasně ukázaly, že podmínka reálné alternativy již byla splněna a Myslivnu tak lze vyškrtnout. S tímto naším postojem se pan primátor bohužel stále odmítá ztotožnit a trvá nejprve na dokončení průzkumu Karoliny, jehož termín dokončení je však velmi neurčitý (rámcově by to mělo být první pololetí roku 2017). Tlak na změnu územního plánu a co nejdřívější vyškrtnutí Myslivny a je naším hlavním úkolem. Právě zveřejněné studie jsou pak důležitým krokem k zachování Myslivny jako klidové a rekreační oblasti.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/110320/virtual/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress