Alternativní návrh umístění VTP

Paní architektka Eva Špačková na zasedání zastupitelstva MO PorubaV současné době paní architektka Eva Špačková zpracovává alternativní návrh umístění VTP. Tato práce je podporována panem rektorem i primátorem, který po dobu jejího zpracování a následného posouzení veřejně slíbil nepodnikat žádné nevratné kroky týkající se Myslivny.

Paní architektka si sestavila malý tým studentů a doktorandů architektury na Fakultě stavební VŠB-TUO. Další spolupracovníci jsou z okruhu lidí, kteří o téma projevili zájem na občanských setkáních a nabídli konkrétní pomoc související s jejich profesním zaměřením a odbornými znalostmi. Úsilí týmu se zaměřuje na dva základní směry – na část teoretickou a praktickou.

Teoretická část si klade za cíl ujasnění klíčových pojmů a celkového zadání projektu. Jde o to, že definice „vědecko-technologického parku“ je velmi široká a závislá na místních podmínkách, možnostech a potřebách. Pro úspěch VTP je potřeba mít jasnou vizi, koncepční vedení a dostatek kvalifikovaných vědeckých pracovníků, kteří dokáží záměr naplnit. Magistrát doposud spíše prezentoval vizi zasíťování lokality a prodeji pozemků investorům, což je přístup, který více odpovídá definici průmyslové zóny, nežli VTP.

Praktická část se pak zabývá nalezením možných lokalit především v docházkové vzdálenosti od areálu VŠB a stručnému určení kroků, které by byly potřeba k realizaci VTP na daném místě. Vzhledem k požadavku na blízkost VŠB do uvažovaného okruhu patří např. pozemky podél ulice Opavské nebo areál porubské Vozovny. V této souvislosti je potřeba vyvrátit zakořeněný omyl, že se uvažuje i o pozemcích přímo v areálu VŠB. Tento areál má sloužit především univerzitní výuce a škola neuvažuje o tom, že by se jej rozšíření VTP mělo přímo týkat.

Návrh má být vypracován ke konci února. Již začátkem ledna je naplánována první schůzka se zástupci zainteresovaných stran (tj. včetně Magistrátu), jejímž cílem je ujasnění výše uvedených pojmů, přesná specifikace zadání a diskuze nad dosavadními výsledky.

O výsledcích této schůzky vás budeme samozřejmě informovat.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/110320/virtual/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress