Category Archives: Nezařazené

„Tajné“ studie proveditelnosti?

By | Nezařazené | No Comments

V reakci na náš článek nás kontaktoval člověk, který byl minulý pátek 2. 9. na předvolebním mítinku ANO v Ostravě-Zábřehu. Někdo z davu položil panu primátorovi otázku, jak to vypadá s VTP…

Z informací, které zazněly, ho nejvíce překvapilo, že se pan primátor vyjadřoval o studiích proveditelnosti jako o interním materiálu města s tím, že veřejnosti budou prezentovány pouze jejich výsledky. My jsme stejnou informaci dostali již dříve a také nás zaskočila. Stále však předpokládáme, že studie proveditelnosti budou zveřejněny stejně jako byla publikována Studie alternativních lokalit týmu p. architektky Evy Špačkové.

Klademe si proto otázku, jaký může mít Magistrát důvod studie proveditelnosti před veřejností „tajit“. Proč? Podle Wikipedie je studie proveditelnosti nejvyšším stupněm analýzy investičního záměru. Tedy přesně to, co by měli obyvatelé Ostravy znát před realizací jakéhokoli investice, na kterou se mají použít veřejné prostředky. Neméně důležité pak je, aby studie mohla oponovat odborná veřejnost a poukázat na případné nesrovnalosti.

Nechceme se však hned pouštět do spekulací a chceme si tento bod nejprve vyjasnit s panem primátorem. Na termín schůzky stále čekáme…

Ptáte se nás, co se děje s VTP. My odpovídáme…

By | Nezařazené | No Comments

odklad

V průběhu prázdnin jste se nás při různých příležitostech ptali, jak to vypadá s VTP. Uklidňovali jsme vás, že probíhají studie proveditelnosti, které budou hotové na konci července. Rádi bychom vás nyní podrobněji seznámili s tím, co se (ne)dělo v posledních měsících.

25. července jsme kontaktovali Magistrát se žádostí o schůzku nad slíbenými výsledky studií. Byli jsme požádáni o tří týdny strpení s tím, že si je vyžádal investiční úsek, který studie zpracovává.

16. srpna jsme se od pana primátora dozvěděli, že studie proveditelnosti jsou dokončeny. Požádal nás ale o další – měsíční, odklad, aby je mohl prostudovat a projednat ve vedení města. Tak dlouhá doba nás překvapila. Požádali jsme proto o dřívější termín schůzky, aby se uskutečnila ještě před zasedáním zastupitelstva magistrátu 14. září. Toto zasedání je poslední před krajskými volbami (7. – 8. října).

29. srpna jsme se však z dalšího emailu od pana primátora nečekaně dozvěděli, že k tomu, aby bylo jasno, vede ještě dlouhá cesta. Bude potřeba vykoupit pozemky, získat řadu potřebných povolení pro stavbu v alternativních lokalitách, vypořádat případné připomínky občanů atd.

Nic takového ovšem ve Slunečnici nezaznělo. Pochopitelně. Pan primátor nám v podstatě popsal stavební řízení v alternativních lokalitách. To je ovšem až následný krok poté, co byla vybrána finální lokalita. K jejímu výběru slouží právě studie proveditelnosti, které mají zodpovědět na otázku, zda je záměr VTP v dané lokalitě realizovatelný a za jakých podmínek.
Jinými slovy: pokud studie proveditelnosti ukáží, že je reálné řešení v alternativní lokalitě, je možné vyškrtnout Myslivnu. A právě tento krok, který nejvíce ze všeho zajímá přes 10000 občanů podepsaných pod naší peticí, nám stále chybí a není vůbec jasné, kdy bude učiněn.

Byli jsme ujištěni, že stále platí závazek informovat občany, ale až po doplnění studií o další informace po jejich projednání ve vedení města. To se ovšem nestane dříve, než někdy v 2. polovině září. Tedy, spekulujeme, pokud se to zase neodloží na někdy po volbách…

I přes uklidňující sdělení, že studie vyhlíží optimisticky a nalezené problémy v alternativních lokalitách by mělo jít překonat, jsme zklamaní z neustálých prodlev a že se stále neplánuje hlasování zastupitelstva o zrušení záměru vystavět VTP na Myslivně.

V tuto chvíli čekáme na sdělení termínu schůzky a představení výsledků studií proveditelnosti. Jakmile se dozvíme něco nového, budeme vás neprodleně informovat.

Lesopark žije dětmi

By | Nezařazené | No Comments

V květnu a červnu se v lese konaly hned tři akce pro děti:

Jak je z fotografií patrné, všechny tyto události se konaly v blízkosti uvažovaného areálu VTP. Opravdu se někdo odvažuje tvrdit, že jeho případná výstavba by neměla na lesopark žádný vliv? Dovedete si stejně tak představit, že by po jeho dokončení děti běhaly podél cesty, po které by podle studie EIA mělo projet až 8000 aut denně? My rozhodně NE!

Proto věříme, že studie proveditelnosti dopadnou dobře a již brzy bude rozhodnuto o výstavbě VTP v alternativní lokalitě. Zároveň s tím musí být učiněna i změna územního plánu, aby byl zachován přírodní charakter celé lokality. Pohádkový les vedle hal či milionářské čtvrti by jednoznačně ztratil své kouzlo…


Olympiáda

waldorf

Pohádkový les

pohadkovy les

Top Kid Run

IMG_0590

Zelená Porubě – Strom před mojim barakem

By | Nezařazené | No Comments

V rámci programu Zelená Porubě jsme chtěli v lesoparku u Myslivny udělat různé dětské stavby a další herní prvky, podobně jak je tomu na lázních v Klimkovicích. Bohužel jsme ale zjistili, že mimo cest nejsou v lesoparku žádné pozemky, které by byly svěřeny do správy Porubě, takže tento plán nelze uskutečnit.

Projekt Zelená Porubě je ale natolik zajímavý, že by bylo škoda ho nevyužít. Proto přicházíme s náhradním plánem, který jsme nazvali Strom před mojim barakem. Jde v podstatě o hromadnou žádost o výsadbu stromů na různých místech v Porubě. Máme již vytipováno několik míst, ale budeme velice rádi, když nám zašlete i své nápady, které připojíme k našemu návrhu. Věříme, že takto podaná hromadná žádost bude mít větší šanci uspět v podzimním hlasování a být zrealizována.

Své návrhy nám můžete posílat až do úterý 28. června na email lesoparkporuba@centrum.cz. Uveďte prosím přesnou adresu, fotografii místa, případně navrhovaný druh stromu. S ohledem na podmínky programu Zelená Porubě bude finální rozhodnutí na radnici, která musí posoudit realizovatelnost každé navrhované výsadby. Jedná zejména o podmínky pozemků patřících Porubě, přítomnost inženýrských sítí apod.

Pomozte nám zazelenit Porubu!


Příklad
Adresa: Nálepkovo náměstí, v blízkosti ulice Španielova
Strom: lípa (příp. jiný vhodný strom dle doporučení odborníků)

Nálepkovo náměstí

Reakce na prezentaci alternativních lokalit – ostražitý optimismus

By | Nezařazené | No Comments

Výsledky prací na návrhu alternativ k Myslivně, které probíhaly od listopadu do začátku dubna, byly 26. května ve Slunečnici oficiálně prezentovány veřejnosti. Primátor i rektor poděkovali paní architektce Evě Špačkové za odvedenou práci, která nalezla REÁLNÉ alternativy. Děkujeme i my za petici, protože studie předčila naše očekávání a jasně ukázala, že celá řada lokalit je pro VTP vhodnějších nežli Myslivna. Proto nás mrzí, že je Myslivna stále ve hře. I přesto bylo ve Slunečnici prezentované poselství z Magistrátu i VŠB zřejmé: uvidíme, jak dopadnou studie proveditelnosti, ale pokud se neobjeví u vybraných lokalit zásadní problém, VTP postavíme jinde, než na Myslivně…

…pokrok za těch pár měsíců je značný a žádná ze stran ho nemůže popřít. My ho samozřejmě vítáme, protože skýtá reálnou naději, že dosáhneme svého cíle a zachráníme Myslivnu jako klidovou a rekreační oblast. Jsme na dobré cestě, ale k cíli chybí ještě několik kroků. Dovolte, abychom vás seznámili s tím, co vnímáme pozitivně a v čem naopak vidíme možná rizika.

Pozitiva:

  • oceňujeme vstřícný přístup primátora jako skutečně prvního politika od počátku projektu, který předstoupil před veřejnost a připustil možné alternativní lokality
  • Magistrát i VŠB souhlasí s myšlenkou decentralizovaného VTP, která umožňuje využít flexibilně více lokalit
  • rektor netrvá na doslovně docházkové vzdálenosti od VŠB, takže ve vybraných lokalitách je také Svinovské rozhraní
  • zástupci Svinova potvrdili ve Slunečnici předběžný zájem o VTP na svém katastru
  • primátor prohlásil, že s výsledky studií proveditelnosti bude veřejnost seznámena v půlce prázdnin

Rizika:

  • studie proveditelnosti vybraných alternativních lokalit dělají pracovníci Magistrátu, tedy ti samí lidé, co dlouho tvrdili, že Myslivna je jediná možná
  • v tuto chvíli nelze předvídat výsledky studií proveditelnosti ani jak se Magistrát ve finále postaví k případným problémům
  • je před volbami
  • Magistrát nemá jasno, co dále s vykoupenými pozemky u Myslivny, pokud bude VTP postaveno v jiné alternativní lokalitě
  • Magistrát stále pohlíží na pozemky u Myslivny jako na pole, které nemá na lesopark vliv, s čímž zásadně nesouhlasíme. Pole je srdcem lesoparku a jeho zastavění – ať již čímkoliv – by vedlo k jeho faktické likvidaci.

Přesto všechno lze závěrem říci, že jsme dosáhli úspěchu a vše je snad na dobré cestě. Věříme, že platí slib Magistrátu a ke studiím proveditelnosti se opět sejde pracovní skupina s naší účastí, tak abychom i nadále zůstali jako zástupci 10000 občanů součástí dění. V tuto chvíli je pro nás nejbližším cílem zveřejnění výsledků studií proveditelnosti v půlce prázdnin.

Nelze totiž nechat celou věc jen tak usnout. Zůstáváme ostražití a budeme usilovat o to, aby o Myslivně hlasovalo zastupitelstvo Ostravy ještě před volbami. Stejně tak budeme tlačit politiky k tomu, aby provedli změnu územního plánu, která znemožní na Myslivně stavět. Jen tehdy budeme moci konečně říci, že Myslivna zůstane zachována jako přírodní a klidová lokalita.

Areal planovane stavby VTP

 

Alternativy nalezeny, co dál?

By | Nezařazené | No Comments

Práce na návrhu alternativ k Myslivně byly dokončeny. Celkem bylo posuzováno 54 lokalit na území Ostravy, z nichž pracovní skupina podrobila podrobnějšímu zkoumání 14 lokalit, z toho 7 v Porubě. Následně byly vybrány 3, u kterých nyní v režii Magistrátu provádí studie proveditelnosti. Zhruba v polovině prázdnin bychom měli vědět, do jaké míry splňují podmínky pro výstavbu VTP.

Od první debaty ve Slunečnici, kde Magistrát žádnou alternativu ani nepřipouštěl, tak došlo k výraznému posunu. Oceňujeme, že po sedmi letech od spuštění projektu město konečně naslouchá lidem i porubským zastupitelům a hledá řešení. I přesto je potřeba mít neustále na mysli, že Myslivna je stále ve hře. Proto je nezbytné zůstat ve střehu a nepolevit. Jaká je tedy v tuto chvíli situace, přesněji jak ji vnímáme my, zástupci petice?

Předně je potřeba říct, že studie vypracovaná týmem architektky Evy Špačkové předčila naše očekávání. Práce přehledným způsobem mapuje situaci v alternativních lokalitách, poukazuje na problémy a nastiňuje jejich možná řešení. Podstatné je pro nás také zjištění, že při porovnávání se tak protěžovaná Myslivna ukázala jako méně vhodná pro stavbu VTP nežli řada dalších lokalit. V případě, že by nastaly problémy u těch tří nyní zkoumaných lokalit, je kde brát.

Zcela zásadní je pro nás také myšlenka decentralizovaného VTP, která umožňuje ohromnou flexibilitu. Je logické, že nalézt několik menších lokalit je mnohem snazší, nežli jednu velkou. Decentralizované VTP má také tu výhodu, že se nemusí využít beze zbytku celá plocha v alternativní lokalitě, ale jen její část. Díky tomu tam může zůstat nedotčena např. zahrádkářská kolonie na Opavské.

Vzhledem k těmto skutečnostem vůbec nepochybujeme o tom, že alternativy reálně existují. Buďme proto na chvíli optimisty a předpokládejme, že ke stejnému stanovisku dojde i Magistrát. Co dále? V takovém případě by mělo co nejdříve zaujmout k věci stanovisko zastupitelstvo města Ostravy a Myslivnu definitivně vyškrtnout z projektu VTP. Spolu s tím by mělo změnit územní plán, tak aby na Myslivně byla zachována klidová zóna bez možnosti výstavby. Jen tak bude možné do budoucna zabránit např. tomu, aby zde nevznikl developerský projekt milionářské čtvrti luxusních domečků pro pár vyvolených.

Náš požadavek je jasný – zachování klidové Myslivny pro všechny.
Přijďte jej podpořit do Slunečnice 26. května!

jarni_myslivna

Alternativy k Myslivně nalezeny, budou se dále prověřovat

By | Nezařazené | No Comments

Tisková zpráva ke studii pracovní skupiny ke studii Alternativní návrh lokalit pro VTP v Ostravě

Od listopadu 2015 do dubna 2016 zpracovával studii alternativního umístění Projektu rozšíření Vědecko-technologického parku (dále VTP) v Ostravě na základě zadání VŠB – TU Ostrava a statutárního města Ostravy pracovní tým pod vedením architektky Evy Špačkové. Hledání alternativního řešení bylo iniciováno v reakci na nesouhlas občanů a vedení městského obvodu Poruba se záměrem rozšířit VTP do lokality Myslivna.

K diskuzi nad dílčími výsledky studie se čtyřikrát sešla pracovní skupina složená ze zástupců města, městského obvodu Poruba, ostravských univerzit a současného VTP v Ostravě společně s autory návrhu. Ke schůzkám byli přizváni také zástupci občanské petice.

Celkem bylo v rámci studie posuzováno 54 lokalit na území Ostravy, z nichž podrobnějšímu zkoumání bylo podrobeno 14 ploch, z toho 7 v Porubě. Pro transparentnost byly porovnány také lokality Myslivna a Planetárium, které se ale podle nastaveného souboru kritérií a priorit nedostaly do užšího výběru vybraných lokalit.

Za centrum navrženého dynamického VTP zpracovatelé studie doporučili širší okolí VŠB-TU s lokalitami Opavská, následně z hlediska vzdálenosti lokality Vozovna, Nad Porubkou, Martinovská, ukončení Hlavní třídy a tzv. Svinovské rozhraní (volná plocha u ulice Polská).

Autoři studie vycházeli z předpokladu, že VTP jako dlouhodobý projekt s velkou variabilitou musí být koncipován tak, aby vytvořil podmínky pro různé typy investorů a byl schopen uspokojovat jejich potřeby v čase. Byla proto navržena koncepce dynamického a decentralizovaného VTP, které nabídne větší škálu lokalit. S ohledem na strategii urbanistického rozvoje měst přijatou vládou ČR i městem Ostrava byl architekty formulován požadavek, aby byl park umístěn v rámci stávajícího zastavěného území Ostravy a koncipován jako živá součást města.

Pracovní skupina se při projednávání výsledků studie shodla na tom, že o lokalitách Opavská, Nad Porubkou a Svinovské rozhraní lze uvažovat jako o potenciálně nejrychleji dostupných a perspektivních alternativách k lokalitě Myslivna. Pro ověření tohoto závěru město zadá pro tyto 3 lokality studie proveditelnosti.

Na jednání bylo dále dohodnuto, že se pracovní skupina znovu sejde nejpozději za tři měsíce, aby posoudila výsledky a stav pořizovaných studií. Pokud se ukáže, že další příprava projektu VTP v alternativních lokalitách je reálná, navrhne primátor Tomáš Macura Zastupitelstvu města Ostravy změnu umístění projektu výstavby VTP.

Veřejnost bude s výsledky alternativního návrhu týmu architektky Evy Špačkové podrobně seznámena na veřejné prezentaci v Domově Slunečnice ve čtvrtek 26. května v 17.00 hodin. Nejpozději v tento den bude studie Alternativní návrh lokalit pro VTP v Ostravě zpřístupněna na www.vtp.ostrava.cz.

studie_obalka

Ukliďme Česko, ukliďme les u Myslivny

By | Nezařazené | No Comments

V sobotu 16. dubna jsme v rámci akce Ukliďme Česko uklízeli lesopark u Myslivny. Zaměřili jsme se především na oblast přímo pod točnou na Studentské a bytovkami u kolejí. Kromě úzké pěšiny na koleje tudy nevedou žádné cesty a málokdo sem chodí. To bohužel nahrává různým nekalým živlům, které tu pak nerušeně odhodí sedačku či záchodovou mísu. U pole jsme tak dolovali zasypaný koberec a z potoka lovili kusy IPY. O množství PETek, igelitů a všelijakých další plastů je zbytečné hovořit.

IMG_0415

Vyčištění této části nám zabralo zhruba dvě hodiny, kdy jsme neustále vynášeli plné pytle do svahu a plnili jimi velkoobjemový kontejner, přistavený Městským obvodem Ostrava-Poruba. Ten nám kromě odvozu ochotně poskytl také pytle, pracovní rukavice a dvoukolák, čímž nám umožnil realizaci celé akce. Za tuto materiální podporu patří radnici náš jednoznačný dík.

Postupně jsme se přesouvali směrem ke kolejím a les začal být kupodivu čistší. Snad s jednou výjimkou domova jednoho bezdomovce, který sem natahal odpady z půlky Ostravy. Úklid toho místa byl nad naše síly. Vše jsme zdokumentovali a o úklid požádáme pana starostu. Úklidová četa MO Poruba na náš dřívější podnět uklidila již jedno podobné „hnízdo“.

Během úklidu jsme se roztrousili po lese, ale v poledne jsme se všichni znovu setkali u ohniště pod bytovkami. Až sem nám byl dovezen vynikající teplý oběd, který nám zajistila firma CateringOVA. Tato obědová pauza nám nesloužila pouze k odpočinku, ale také k neformálnímu seznámení se. Většina zúčastněných se navzájem neznala a dorazila na jen na základně plakátku či upoutávky na internetu. Sešli se tu studenti ze základní i vysoké školy, učitelé, ale i třeba lidé z IT či manažeři. Někteří s sebou vzali i své děti.

IMG_0450

Posilněni jsme se vydali rojnicí podél pole na Myslivnu. Cestou jsme nasbírali několik pytlů, které jsme po dohodě s Městskými lesy zanechali zavázané u stávajících košů. Tyto koše bezpochyby přispívají ke skutečnosti, že i hojně navštěvovaná místa jsou v relativně čistém stavu. Proto jsme před časem požádali MO Poruba, aby umístila koše i na další vytipovaná místa v areálu lesoparku. Pro dlouhodobé udržení pořádku je to bohužel zcela nezbytné. Jak dokládá následující fotografie z neděle, ohniště pod kolejemi, kde koš chybí, už bylo bohužel opět zaneřáděné.

neporadek - nedele
Po krátkém občerstvení na Myslivně jsme pokračovali ještě k pěšině spojující ulici v Zahradách a nemocnici. Pod stromy tu byla vyhozená televize a mnoho dalších odpadků, takže jsme naplnili další tři pytle. Když nás uviděl obyvatel vedle stojícího domu, přišel nám poděkovat s několika orosenými plechovkami piva v rukou. Když zjistil, že mezi námi jsou i děti a řidiči, okamžitě nám připravil i limonádu. Za tak milou a nečekanou pozornost mu tímto velice děkujeme.

Celou akci jsme zakončili po třetí u kontejneru, od kterého jsme ráno vyšli. Výsledkem těch pěti hodin byl z velké části zaplněný kontejner, vyčištění velké části lesa a poznání zajímavých lidí, kterým na jejich oblíbeném místě klidu skutečně záleží.

Děkujeme všem, kteří nás podpořili.

Tým Lesopark Poruba

P. S. Další fotografie naleznete ve fotogalerii.

IMG_0480

Úklid lesa – sobota 8. dubna

By | Nezařazené | No Comments

V sobotu 8. dubna v 9:03 budeme uklízet lesopark u Myslivny. Sraz dobrovolníků je na zastávce Studentská.

Úklid se koná v rámci akce Ukliďme Česko. Přesný rozsah úklidu bude upřesněn na místě podle počtu dobrovolníků.

Pytle pro sběr odpadků zajistil městský obvod Ostrava-Poruba a budou k dispozici na místě, stejně jako pracovní rukavice (pokud máte vlastní rukavice, raději si je vezměte, ať máme jistotu, že nedojdou). S ohledem na klíšťata doporučujeme i repelent.

Budeme rádi, potvrdíte-li nám účast na události na Facebooku a pokud ji budete dále sdílet.

IMG_0333

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress