Přerušení projektu rozšíření VTP a zamítnutí změny územního plánu

Ve středu 1. března 2017 zastupitelstvo Města Ostravy rozhodlo o přerušení přípravy a realizace projektu „Rozšíření areálu VTP Ostrava I. etapa“. Zároveň však zamítlo návrh na změnu územního plánu na Myslivně. Co z těchto dvou rozhodnutí vyplývá?

S trochou nadsázky by šlo říct, že k žádnému rozhodnutí nedošlo. Územní plán se nezměnil a realizaci VTP mohou zastupitelé kdykoliv znovu spustit. V praxi se tak jedná o další odsun skutečného rozhodnutí o budoucnosti Myslivny, o které se usilujeme již druhým rokem.

Je potřeba si uvědomit, že platný územní plán na Myslivně je neodmyslitelně spojen s VTP. Jeho součástí je omezení, které striktně určuje, že území zde může být využito jen pro účely vědecko-technologického parku. Jeho tvůrci očividně počítali s tím, že než dojde ke stavbě, budou všechny pozemky v majetku města, a velice přesně stanovili, kde mohou být stavby a zeleň. Řada pozemků je však stále nevykoupená a dochází tak absurdní situaci, kdy na pozemku cca 30×100 metrů má jeho soukromý vlastník přesně určeno, že na dvou třetinách si může postavit vědeckou laboratoř a ve zbytku musí mít zeleň. Jinými slovy, pokud by na Myslivně chtěl kdokoliv stavět, muselo by nevyhnutelně dojít ke změně plánu.

majetek---planZ našeho pohledu je situace poměrně jednoduchá. Doposud byla pro „vyškrtnutí Myslivny ze hry“ stanovena podmínka, že budou nalezeny alternativy. To se stalo a alternativní lokality byly i potvrzeny studiemi proveditelnosti. Později se pak objevila nová lokalita Karolina, která se nyní zkoumá a výsledky studie by měly být k dispozici v červnu.

Na náš dotaz, co brání definitivnímu vyškrtnutí Myslivny, pan primátor uvedl:

  1. 100% jistota, že existuje vhodná alternativní lokalita
  2. zastupitelé budou muset přijmou zodpovědnost, že tím zmaří investici v řádu 100 milionů

K těmto bodům postačí stručný komentář:

  1. byla nalezena řada lokalit, v nichž je VTP realizovatelné. U lokalit Opavská a Svinovské rozhraní to dále potvrdily studie proveditelnosti
  2. výkup pozemků v tak cenné lokalitě do vlastnictví města není z pohledu Porubanů zmařenou investicí, ale naopak zajištěním tohoto zeleného klenotu do budoucna. Výše investice není jistě zanedbatelná, ale jen do Bazalů město plánuje investovat trojnásobnou částku!

V reakci na požadovanou 100% jistotu člen petičního výboru Martin Bobek položil panu primátorovi upřesňující otázku, co by se stalo, kdyby se varianta Karolina ukázala jako nevhodná. Co dále by chtěl Magistrát konkrétně na Svinovském rozhraní zkoumat, když v jeho vlastních studiích proveditelnosti je v hodnocení u Svinovského rozhraní doslova uvedeno: „Z výše uvedené SWOT analýzy vyplývá, že vhodnějším územím pro řešení VTP je lokalita „A“, která je v podstatě bez jakéhokoliv zatížení připravena ke zpracování záměru pro výstavbu VTP.“

Dozvěděl se, že v tuto chvíli má město jedinou jistotu a to, že to jde v lokalitě Myslivna. U Svinova se opět odvolal na to, že bylo potřeba změnit územní plán a existuje zde riziko petice. K obojímu jsme se již vyjadřovali v minulosti, proto raději poukažme na jinou skutečnost – i přes platný územní plán není Myslivna ani zdaleka „papírově“ připravena. Vyřízení všech potřebných povolení by si vyžadovalo možná i několik let. A jak pan primátor dále uvedl v reportáži televize Polar, město plánuje vrátit dotaci ve výši 148 milionů, kterou mělo na VTP. Termín dokončení projektu nezbytný pro její udržení, tedy 21. června 2017, je v tuto chvíli zcela nereálný.

Jaké je tedy riziko, že se na Myslivně bude skutečně stavět? Vzhledem dnes schválenému přerušení projektu není bezprostřední. V nejbližších měsících bagry opravdu nevyjedou. V delším časovém horizontu to však stále nelze vyloučit. Kromě znovuobnovení projektu VTP na Myslivně také nelze vyloučit, že lukrativní pozemky na Myslivně někoho zlákají k myšlence na stavbu vilové čtvrti.

Mírným optimismem nás však naplňuje odpověď pana primátora pro deník Dnes na dotaz, zda někdy dojde k vyjmutí Myslivny z území pro výstavbu: „A i když takovou variantu zřejmě nakonec schválíme, neuděláme to dřív, než najdeme jinou vhodnou lokalitu pro VTP.“ Věřme tedy, že se v červnu dozvíme, že území na Karolině je pro VTP vhodné a nic už pak nebude bránit změně územního plánu, který nejlépe ochrání Myslivnu i pro budoucí generace.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/110320/virtual/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress