Bude hospodaření v městských lesích bližší přírodě?

V roce 2015 vyvolalo bouři nevole VTP. V lednu 2019 pak holosečné kácení, po kterém jsme byli pozváni ke schůzce na Magistrátu. Protože ale Ostravské městské lesy a zeleň (dále OMLZ) neporušily žádný předpis ani plán těžby, bylo předmětem jednání především zlepšení informovanosti veřejnosti.

Přišli jsme proto s návrhem, aby se městské lesy certifikovaly v systému FSC, který mj. stanovuje přísnější pravidla pro holoseče a celkově zaručuje přírodě šetrnější hospodaření. Tento certifikát využívají např. městské lesy v Praze a Zlíně.

Proběhly dvě schůzky, na nichž byla certifikace FSC odmítnuta a to především kvůli finanční nákladnosti a skutečnosti, že FSC je určeno především na běžné hospodářské lesy, zatímco městské lesy v Ostravě (1103 ha, cca menší polovina lesů v katastru) jsou už teď tzv. lesy zvláštního určení se zvýšenou rekreační funkcí a hospodářská činnost je v nich potlačena.

Navrhli jsme proto zapojení do Pro Silva Bohemica, ale Magistrát přišel s vlastním projektem tzv. Výzkumně-demonstrační plochy v lese u Plesné, který nejlépe splňuje podmínky pro výzkum (velikost, členitost terénu, věková a druhová skladba lesa ad.). Ve spolupráci s vědci zde bude zkoumat možnosti nepasečného a přírodě šetrnějšího hospodaření. Po skončení výzkumu, který je stanoven na deset let, budou poznatky vyhodnoceny a bude zváženo, zda je možné přejít na tento způsob hospodaření i v ostatních ostravských lesích.

Projekt samozřejmě vítáme, ale i při vědomí, že výzkum lesa se nepohybuje v řádech týdnů ani měsíců, na nás jako laiky deset let působí jako příliš dlouhá doba. Napadají nás především dvě námitky – nešlo by dobu zkrátit využitím poznatků z jiných výzkumů? Demonstrační plochy má jak Pro Silva Bohemica, tak třeba Praha v Kunratickém lese. Nutně se také nabízí otázka, co bude s ostatními městskými lesy po dobu výzkumu.

Magistrát nás ujistil, že poznatky bude průběžně vyhodnocovat a zdůraznil, že lesy již nyní chrání jejich statut lesů zvláštního určení, přičemž stávající plán těžby, platný do roku 2027, není zdaleka naplňován i za cenu ušlého zisku. Rada Města na svém listopadovém zasedání navíc rozhodla, že plán kácení bude každý rok ještě extra schvalovat. Městským lesům také uložila povinnost s kácením předem seznámit veřejnost a dotčené obvody (viz. plánované těžby: https://www.ostravskelesy.cz/informace-pro-verejnost/)

Jako celek proto tento pro-aktivní přístup města oceňujeme a vidíme v něm krok správným směrem. Bylo by výborné, kdyby město stejně postupovalo i ve věci rozšíření VTP a změnou územního plánu udělalo po pěti letech za celou kauzou definitivní tečku.

Martin Bobek

mapa
Fotografie, zdroj: Magistrát města Ostravy

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/110320/virtual/www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress