Stav podpisů petice

Papírová petice: 7 953 podpisů
E-petice:  2 506 podpisů

Celkem máme  10 459 podpisů, děkujeme.

Tyto stránky vznikly na podporu Porubského lesoparku u Myslivny, který je ohrožen plánem na rozšíření Vědecko-technologického Parku. Jsme přesvědčeni, že pro rozšiřování VTP je v Ostravě mnoho jiných míst a není třeba kvůli tomu zničit poslední kus lesa a přírody, které jsou nejen Porubany využívány k relaxaci a odpočinku.

Chceme vás zde informovat o projektu Rozšíření VTP v souvislosti s touto lokalitou, jednáních se zastupiteli a o akcích, které pořádáme.

Aktuální informace pravidelně zveřejňujeme také na našem Facebooku.

Oficiální web Magistrátu

k rozšíření VTP

vtp.ostrava.cz

Články, pozvánky, akce:

Mlčení Magistrátu, informace po volbách

By | Jednání zastupitelstva | No Comments

Studie proveditelnosti, které měly být hotovy do konce července, nejsou zveřejněny ani v druhé polovině října. Nic na tom nezměnil ani slib, který jsme dostali 30. září na schůzce na Magistrátu, že se tak stane nejpozději do dvou týdnů. Stejně tak nebylo dosud zveřejněno žádné komuniké k současné situaci, které nám bylo přislíbeno již 14. září při zasedání zastupitelstva Magistrátu. Jen tak pro úplnost dodáváme, že poslední aktualita byla na oficiálním webu Magistrátu k rozšíření VTP naposledy publikována 26. května, tedy téměř před pěti měsíci.

Mlčení Magistrátu nás vůbec netěší, protože v povolební atmosféře jsme zaznamenali několik spekulací ohledně dalšího osudu Myslivny. V diskuzích na sociálních sítích se pak objevily příspěvky zpochybňující předvolební sliby kandidátů atd.

Jednu z mála relevantních informací přináší reakce na článek z ihned.cz o novém hejtmanovi, Ivu Vondrákovi, kde se píše:

„Chtěli bychom vybudovat přímo v Ostravě Moravskoslezské inovační centrum, podobné, jaké je v Brně, propojilo by vědce a firmy,“ líčí své plány Vondrák. Podle něj nejde o megalomanský projekt odsouzený ke krachu, protože má stavět na tom, co už je v Ostravě vybudované.

Inovační centrum je sice jiný projekt, ale k tomuto článku následně na Facebooku vznikla diskuze, která se přímo týkala i Myslivny:

Zmínka o nových lokalitách pro VTP nás samozřejmě těší, ale jedná se jen o střípek informace. Jistě se shodneme, že právě dobrá informovanost je nejlepším způsobem, jak zamezit spekulacím. Oslovili jsme proto přímo pana hejtmana s prosbou o vyjádření k projektu rozšíření VTP, především pak s jeho umístěním na Myslivně a dalšímu osudu tohoto místa. Pan hejtman nám obratem potvrdil platnost svých výroků z diskuze na Facebooku, ale zároveň nás jedním dechem požádal o shovívavost a trpělivost vzhledem k momentální časové zaneprázdněnosti.

Časové zaneprázdnění člověka ve zcela nové funkci lze pochopit. Méně pochopení však nalézáme pro Magistrát a jeho neustálé odsouvání termínů bez vysvětlení VEŘEJNOSTI.

Návrh změny územního plánu

By | Nezařazené | No Comments

Jak jsme Vás již informovali, schůzka na Magistrátu v pátek 30. 9. skončila bohužel bez dohody. V tuto chvíli tak chybí jakýkoliv „jízdní řád“, ze kterého by bylo možné vyčíst, kdy bude Myslivna vyškrtnuta ze seznamu lokalit pro VTP. Magistrát její vyškrtnutí podmínil dalším zkoumáním proveditelnosti nové lokality na Karolině, ovšem bez stanovení jasného závazného termínu. V televizní reportáži (v čase 9:40) se vágně hovoří o první polovině příštího roku jako o nejdřívějším možném termínu. Rádi se budeme mýlit, ale i na základě dosavadních zkušeností s neustálými odklady máme obavy, že se může jednat o snahu nechat vyznít celou věc do ztracena.

Abychom tomu zabránili, ve středu 5. 10. 2016 vystoupil zástupce Petičního výboru na zasedání zastupitelstva Městského obvodu Poruba. Přítomné zastupitele informoval o jednání na Magistrátu a seznámil je se zde prezentovanými závěry studií proveditelnosti. Dále pak tlumočil naši nespokojenost s přístupem Magistrátu, který odmítá vyškrtnout Myslivnu, přestože reálné alternativní lokality podle všech stanovaných parametrů existují. Na závěr požádal zastupitele, aby vypracovali návrh na změnu územního plánu v lokalitě Myslivna, v nejbližším možném termínu ho schválili a následně s ním konfrontovali Magistrát.

Návrh na změnu územního plánu si vzal na starost pan starosta Petr Mihálik, který slíbil, že návrh vypracuje nejpozději do konce roku (studie proveditelnosti nebyly doposud Magistrátem zveřejněny a zasedání zastupitelstva probíhá 1x měsíčně) . K vystoupení našeho zástupce se ještě přihlásil s poznámkou pan zastupitel Petr Jančík, který nás podpořil a poukázal na výsledky hlasování v anketě Porubské desatero, kde zachování Myslivny jednoznačně zvítězilo.

Věřme, že se Poruba zachová stejně jako v loňském roce, kdy všichni zastupitelé Poruby hlasovali pro zachování Myslivny jako klidové a rekreační oblasti (s výjimkou zastupitelů ANO, kteří se zdrželi hlasování) a jednoznačně se postaví za změnu územního plánu.

img_0902

Výsledky jednání s panem primátorem

By | Nezařazené | No Comments

V pátek 30. 9. 2016 jsme jednali s panem primátorem Tomášem Macurou a vedoucím Odboru strategického rozvoje panem Václavem Paličkou ve věci alternativních lokalit pro výstavbu VTP v Ostravě. Jsme rádi, že k setkání došlo, mrzí nás však, že se tak stalo až dva měsíce po slíbeném dokončení studií proveditelnosti a zájmu ze strany médií (viz. např. reportáž Českého rozhlasu).

Na setkání jsme byli seznámeni s následujícími závěry studií proveditelnosti, které měly prokázat reálnost výstavby VTP ve třech alternativních lokalitách:

1. Areál průmyslové zóny Nad Porubkou
Investor, který byl v této lokalitě již smluvně vázaný, vznesl při jednání s Magistrátem o uvolnění potřebných pozemků požadavek na vysoké finanční odstupné. O této lokalitě již Magistrát neuvažuje.

2. Opavská
Stávající pozemky ve vlastnictví města nejsou dle vyjádření Magistrátu dostatečně velké, navíc se již nyní uvažují k rozvoji stávajícího VTP. Další dostupné pozemky jsou v soukromém vlastnictví a bylo by potřeba je vykoupit.

3. Svinovské rozhraní
Většina potřebných pozemků je ve vlastnictví města, ale bylo by potřeba změnit územní plán, který počítá s bytovou výstavbou. Dále je zde dle vyjádření Magistrátu riziko občanské petice.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Magistrát rozhodl podrobit dalšímu zkoumání čtvrtou lokalitu mezi Dolní oblastí Vítkovic a Karolinou, která se mu nově vrátila od developera. Zde ale bude nejprve potřeba podrobně prozkoumat možnosti a stanovit využitelnost pro VTP. Termín dokončení tohoto zkoumání nelze dle Magistrátu stanovit, rámcově by to mělo být první pololetí roku 2017.

Tolik k informacím, které jsme se dozvěděli a které do značné míry zazněly také v reportáži České televize (v čase 9:40). Podrobněji se ke studiím proveditelnosti vyjádříme až po jejich plném zveřejnění. To bylo navzdory původním prohlášením o interních materiálech přislíbeno zhruba do dvou týdnů, což oceňujeme. Celkově však musíme bohužel konstatovat, že jsme velice nespokojeni a to z následujících důvodů:

1. Výstavba VTP ve Svinovském rozhraní je reálná a žádaná
Studie proveditelnosti v lokalitě Svinovského rozhraní nenalezly z našeho pohledu žádnou zásadní překážku, která by bránila realizaci VTP v tomto místě. Změna územního plánu je standardním nástrojem a nepředstavuje žádný problém. Zvláště pro stavbu tak strategického významu. Důležitá je také skutečnost, že na rozdíl od Myslivny, kterou Porubská radnice odmítá, vedení Svinova stavbu VTP ve svém katastru vítá a podporuje.
Také argument „další občanské petice“ považujeme za lichý. Kontaktovali jsme v této záležitosti starostku Svinova a starostu Poruby a ani jeden z nich o žádné petici v lokalitě Svinovského rozhraní neví.

2. Lokalita v blízkosti Karoliny znamená odklad o X dalších měsíců
S výstavbou VTP v nové lokalitě v blízkosti Karolíny souhlasíme. Jedná se o využití brownfieldu a navíc dojde k zalidnění centra města. Zásadně nám však vadí skutečnost, že Magistrát podmiňuje vyškrtnutí Myslivny dalším zkoumáním této lokality, jehož časovou náročnost ani nedokázal časově upřesnit. Je však jisté, že to nebude otázkou několika týdnů, ale měsíců. Osud Myslivny tak bude pro občany nejasný i v příštím roce. Nikdy samozřejmě nemůže vyloučit, že se vše ještě oddálí kvůli nějakým nově objeveným skutečnostem…

3. Alternativy existují, Myslivnu lze okamžitě vyškrtnout
Pan primátor od začátku tvrdí, že s návrhem na vyškrtnutí Myslivny může před zastupitele města Ostravy předstoupit až s reálnou alternativní lokalitou. Tuto podmínku z našeho pohledu splňuje Svinovské rozhraní. Pokud chce dát Magistrát přednost raději nové lokalitě na Karolině, je to samozřejmě jeho plné právo. Nic to však nemění na skutečnosti, že podmínka reálné alternativy již byla splněna. Vyškrtnout Myslivnu však pan primátor stále odmítá a to i přesto, že jsme mu předložili odpovědi kandidátů na hejtmana, kteří jednoznačně podporují náš názor, že pokud existují alternativy pro výstavby VTP, je třeba zachovat Myslivnu jako klidovou a rekreační oblast.

Po více než roce si tak klademe otázku proč Magistrát stále trvá na dalším odkladu, navíc bez stanoveného termínu?

Magistrat

Odpovědi kandidátů na hejtmana na naše otázky

By | Nezařazené | No Comments

Vzhledem k blížícím se krajským volbám jsme se rozhodli oslovit kandidáty na hejtmana, aby vyjádřili svůj postoj k problematice VTP na Myslivně.
Můžeme říci, že došlé odpovědi nás velice potěšily. Je vidět, že napříč celým politickým spektrem panuje shoda, že Myslivna patří lidem. Otázky, na které kandidáti odpovídali, byly následující:

 1. Domníváme se, že již studie týmu architektů prokázala, že existuje dostatek alternativ k Myslivně. Souhlasíte s tím, aby vzhledem k této skutečnosti a širokému nesouhlasu byla Myslivna co nejdříve vyškrtnuta ze seznamu lokalit pro VTP?
  Všichni oslovení kandidáti na hejtmana se v podstatě shodli, že pokud existují alternativní lokality, jsou pro vyškrtnutí Myslivny jako lokality pro VTP.
 2. Primátor Tomáš Macura označuje právě probíhající studie proveditelnosti za interní materiál města. Souhlasíte s naším požadavkem na jejich plné zveřejnění?
  Všichni kandidáti s výjimkou jednoho jsou pro zveřejnění studií proveditelnosti.
 3. Když bude Myslivna vyškrtnuta jako lokalita pro VTP, souhlasíte, aby byl změněn územní plán tak, aby byl trvale zachován přírodní a rekreační charakter Myslivny?
  Všichni kandidáti souhlasí se změnou územního plánu a zachováním Myslivny jako klidové a přírodní lokality (řada z nich se pak jednoznačně vyslovila proti případným záměrům na bytovou výstavbu).
 4. V anketě Porubské desatero lidé vyslovili zároveň požadavek, aby se zamezilo zhoršování životního prostředí nevhodnou výstavbou. Ukázkovým příkladem je plánovaná průmyslová zóna na polích u Skalky. Tato lokalita je navíc nedaleko lázní v Klimkovicích, kvůli jejichž klidu byl za cca miliardu zbudován dálniční tunel. Souhlasíte se stavbou průmyslových staveb / hal na zelené louce? Zasadíte se o zvrácení výstavby u Skalky?
  Všichni kandidáti upřednosňují využití brownfieldů před stavbami na zelené louce. Někteří z kandidátů se konkrétně vymezili proti stavbám na návěterné straně Poruby. Výstavbu průmyslové zóny / hal v lokalitě u Skalky nikdo nepodpořil.

Úplné odpovědi kandidátů v abedecním pořadí si můžete stáhnout zde:
otazky_a_odpovedi_kandidatu_na_hejtmana (PDF, 116 kB).

Otázky na kandidáty na hejtmana

By | Nezařazené | No Comments

Vzhledem k blížícím se krajským volbám jsme se rozhodli oslovit kandidáty na hejtmana s následujícím dopisem. Jejich odpovědi Vám samozřejmě zprostředkujeme.


Dobrý den,

obracím se na Vás jako zástupce petice Nesouhlas s rozšířením Vědecko-technologického parku v Ostravě-Porubě do lokality „Myslivna“, kterou podepsalo přes 10000 občanů. Kromě petice vyjádřili lidé nesouhlas s VTP na Myslivně také v anketě Porubské desatero, proti se vyslovila odborná veřejnost i zastupitelé MO Poruba, kteří přijali deklaraci vyzývající Magistrát Ostravy k upuštění od tohoto záměru.

Bližší informace naleznete ve zprávě, kterou jsme vydali k našemu výročí: http://lesoparkporuba.cz/vyroci-petice/.

Jako kandidáta na hejtmana Vás chci požádat o zodpovězení následujících otázek:

 1. Domníváme se, že již studie týmu architektů prokázala, že existuje dostatek alternativ k Myslivně. Souhlasíte s tím, aby vzhledem k této skutečnosti a širokému nesouhlasu byla Myslivna co nejdříve vyškrtnuta ze seznamu lokalit pro VTP?
 2. Primátor Tomáš Macura označuje právě probíhající studie proveditelnosti za interní materiál města. Souhlasíte s naším požadavkem na jejich plné zveřejnění?
 3. Když bude Myslivna vyškrtnuta jako lokalita pro VTP, souhlasíte, aby byl změněn územní plán tak, aby byl trvale zachován přírodní a rekreační charakter Myslivny?
 4. V anketě Porubské desatero lidé vyslovili zároveň požadavek, aby se zamezilo zhoršování životního prostředí nevhodnou výstavbou. Ukázkovým příkladem je plánovaná průmyslová zóna na polích u Skalky. Tato lokalita je navíc nedaleko lázní v Klimkovicích, kvůli jejichž klidu byl za cca miliardu zbudován dálniční tunel. Souhlasíte se stavbou průmyslových staveb / hal na zelené louce? Zasadíte se o zvrácení výstavby u Skalky?

Odpovědi na výše uvedené otázky prosím zašlete nejpozději do 28. září. Vaši odpověď zveřejníme na stránkách lesoparkporuba.cz.

Děkuji a jsem s pozdravem

Ing. Martin Bobek
člen petičního výboru

Dotazy a odpovědi ze zastupitelstva Magistrátu

By | Nezařazené | No Comments

Ve středu 14. září se konalo zasedání zastupitelstva Magistrátu města Ostravy (poslední před krajskými volbami). Protože od prezentace alternativ ve Slunečnici 28. května nebyl Magistrátem publikován žádný příspěvek týkající se VTP, vystoupili jsme s dotazy v diskuzi občanů.

Stručně jsme připomněli celou kauzu, která se táhne už více než rok (viz. výročí petice) a citovali z tiskové zprávy Magistrátu z 4. května, kde mj. stojí:

Na jednání bylo dále dohodnuto, že se pracovní skupina znovu sejde nejpozději za tři měsíce, aby posoudila výsledky a stav pořizovaných studií. Pokud se ukáže, že další příprava projektu VTP v alternativních lokalitách je reálná, navrhne primátor Tomáš Macura Zastupitelstvu města Ostravy změnu umístění projektu výstavby VTP.“

Položili jsme tři otázky, na něž jsme od pana primátora Tomáše Macury dostali následující odpovědi:

1. Nyní běží již pátý měsíc. Proč se doposud nesešla pracovní skupina, alespoň nad dílčími výsledky?
Pan primátor slíbil, že se uskuteční setkání pracovní skupiny, ovšem bez upřesnění termínu.
Naše reakce: termín schůzky s ním budeme dále řešit.

2. Jaký je aktuální stav studií proveditelnosti a kdy budou zveřejněny?
Studie proveditelnosti jsou interní studie pro potřeby Magistrátu a slíbený tří měsíční termín jejich dokončení byl jen orientační, nikoliv závazný.
Naše reakce: na schůzce budeme požadovat, aby studie byly zveřejněny občanům i odborné veřejnosti v nejkratším možném termínu.

3. Kdy a za jakých podmínek bude Myslivna vyškrtnuta ze seznamu lokalit pro VTP?
Objevily se dílčí problémy a v nejnadějnější lokalitě, tj. ve Svinovském rozhraní, je riziko občanské petice. S ohledem na tyto skutečnosti Magistrát nově zvažuje čtvrtou lokalitu v blízkosti Karoliny, která se vrátila městu a je dobře připravena.
Naše reakce: na schůzce budeme chtít probrat riziko občasné petice v lokalitě Svinov a budeme se chtít seznámit s novou lokalitou na Karolině.

Kromě toho pan primátor připomněl závazek, že po dobu zjišťování jsou alternativ zastaveny veškeré práce na Myslivně. Slíbil také, že Magistrát publikuje zprávu k současnému stavu. Konkrétnější termín, kdy bude konečně jasno, jsme se ale opět nedozvěděli s odůvodněním, že město do Myslivny už investovalo 100 milionů a pan primátor tudíž nemůže předstoupit před zastupitele bez jasné alternativy.

Nemáme bohužel záznam odpovědi pana primátora, proto se nechceme pouštět do polemiky s jeho slovy. Stejně tak nechceme spekulovat co nebo kdo zatím vším stojí. Jedno je však zřejmé – do krajských voleb rozhodnuto nebude. Situace je tak v září paradoxně mlhavější, nežli v květnu, když jsme ze Slunečnice odcházeli s jasnou představou, že se udělají studie proveditelnosti a v půlce prázdnin „bude vymalováno“. Ukazuje se tedy, že záchrana Myslivny bude ještě nejspíš běh na dlouhou trať.

program-zastupitelstva-ilustracni

Úkliďme Česko, ukliďme Myslivnu

By | Nezařazené | No Comments

V sobotu 17. září 2016 se ve stejný čas konaly hned tři akce: Třebovický koláč, Dny NATO a špatné počasí. Na točně autobusů (zastávka Studentská) jsme se tak sešli spíše v komorním počtu. Pokud nepočítám děti, vycházela rozloha na každého dospělého něco málo přes deset hektarů. To v praxi znamenalo, že jsme se nemohli zaměřit na hloubkový úklid jako při jarním úklidu, ale spíše se procházet a volným tempem sbírat pohozené PET lahve, sáčky a další věci z plastu.

img_0856 img_0860 img_0884

Plán zněl jasně, ale když jsme z vešli do lesa, začali jsme sbírat „klasicky“ všechno. Za dvacet minut jsme se tak skoro nehnuli z místa, protože tato oblast patří mezi ty s historicky největší zátěží odpadů v celém lese. Mezi točnou a kolejemi jsme tak strávili přes hodinu. Výsledkem bylo 7 pytlů, jedno zahradní křeslo a vysbíraná igelitka baterek, kterou jsme později dali do speciálního kontejneru na baterie.
Nově objevené sídlo bezdomovce, skelná vata a kupa střešních tašek však byly nad naše síly, takže je nahlásíme porubské radnici. Stejně jsme to udělali i při jarním úklidu a na podzim jsme mohli s potěšením konstatovat, že vše nahlášené bylo vzorně uklizeno.img_0863Dále jsme postupovali už přeci jen o něco rychleji. Rozdělili jsme se a pozvolna procházeli od kolejí podél potoka pod VTP a k Planetáriu. Pytle se nám rychle plnily, protože jsme narazili na další poklady jako vyřezané obaly z kabelů a dokonce i jednu pneumatiku. Ve větší vzdálenosti od kontejnerů nám velice pomáhala domluva s firmou Ostravské městské lesy a zeleň, která nám dovolila nechat pytle u svých košů umístěných ve velké části lesa. Náš dík pak patří i Městskému obvodu Poruba, který nás podpořil materiálně pytli a rukavicemi.

img_0886 img_0878 3-stresni-tasky

Rodina s dětmi se časem odpojila a navíc začalo pršet, takže jsme se od Planetária vraceli k Myslivně. Abychom vysbírali co největší část, opět jsme se rozdělili. Za hustého deště, který alespoň trochu mírnily stromy, jsme vysbírali mj. také spojnici mezi vřesinskou strží a Myslivnou. V této části bohužel nejsou instalovány koše, takže jsme měli pytle brzy plné a nebyli jsme schopni vzít všechny odpadky, které se nashromáždily v betonové skruži.

img_0885 img_0891 img_0873

Když jsme se opětovně sešli na Myslivně, museli jsme konstatovat, že jsme nasbírali dobrých patnáct pytlů. Akci proto prohlašujeme za úspěšnou. Poučeni pro příště, zvolíme jarní termín s větším ohledem na konkurenční akce a hlavně počasí, což ale v dubnu jistě nebude nejmenší problém.

Martin Bobek
organizátor úklidu v rámci akce Ukliďme Českoimg_0895

Výročí petice

By | Nezařazené | No Comments

Přesně před rokem, 12. září 2015, jsme oficiálně spustili petici, jejímž cílem bylo odvrátit výstavbu Vědecko-technologického parku (VTP) v oblasti lesoparku u Myslivny. Naše aktivita si záhy získala pozornost médií a především obyvatel Poruby, kteří byli právem rozhořčeni, že by měli přijít o svou nejoblíbenější rekreační lokalitu. Více než dvacet místních obchodníků a institucí nám spontánně nabídlo zřízení podpisového místa ve své provozovně. Spolu s několika podpisovými akcemi se nám do Vánoc podařilo překročit magickou hranici 10.000 podpisů, což udělalo z naší petice největší občanský protest minimálně v historii Poruby.

Díky našemu úsilí se pomalu začal splácet i informační dluh, který měl Magistrát města Ostravy vůči svým obyvatelům. Postupně vyšlo najevo, že celý projekt výstavby VTP na Myslivně potichu probíhal již přes sedm let a to navzdory opakovanému nesouhlasu Městského obvodu Poruba (MO Poruba). Ten byl nakonec v roce 2013 fakticky k souhlasu donucen účelovou změnou statutu, kterým Magistrát odebral obvodům právo rozhodovat o strategicky důležitých stavbách na svém katastru.

S místními volbami v roce 2014 přišla potřebná změna v přístupu ze strany vedení Magistrátu. Tomáš Macura byl prvním primátorem, který předstoupil před veřejnost a 3. listopadu 2015 uspořádal veřejnou prezentaci VTP ve Slunečnici. Vzdor svém předvolebnímu slibu, že upustí od výstavby VTP na Myslivně, i on stavěl občany před hotovou věc a spolu s rektorem VŠB Ivo Vondrákem prezentovali Myslivnu jako jediné možné řešení. Z bouřlivé debaty však nakonec vzešlo konstruktivní řešení, které se ukázalo jako klíčové pro další vývoj celého projektu.

Mezi nespokojenými občany byla totiž přítomná i architektka Eva Špačková, která vystoupila s tvrzením, že alternativy existují. Primátor i rektor ji na místě vyzvali, aby svá tvrzení doložila odbornou studií, jejíž vypracování oba finančně podpořili. 26. listopadu 2015 pak proběhla druhá prezentace VTP před zastupiteli Poruby. S alternativní prezentací vystoupil i náš zástupce. V následném hlasování pak MO Poruba přijal deklaraci, kterou všichni zástupci mimo ANO vyzvali Magistrát k upuštění od výstavby VTP na Myslivně. Na jaře se pak ve veřejné anketě Porubské desatero vyjádřili i občané, kteří s výraznou převahou zvolili zachování Myslivny za svou největší prioritu.

Tým architektů pod vedením Evy Špačkové pracoval po několik měsíců a v dubnu roku 2016 odevzdal svou práci Alternativní návrh lokalit pro VTP v Ostravě, ve které nalezl 14 alternativ. Kromě toho tým stanovil nezbytné předpoklady pro fungování úspěšného VTP, mezi něž patří např. aktivní řízení a správa parku. Jednoznačně tak vyvrátil vžité představy, že by postačilo jen vykoupit pozemky a následně je rozprodat investorům. Tento přístup popsal jako tvorbu průmyslové zóny.

V průběhu prací týmu se nad dílčími výsledky scházela pracovní skupina, k níž jsme byli přizvání. Z předložených alternativ zástupci Magistrátu a VŠB zvolili tři lokality, které podrobili dalšímu zkoumání v rámci vypracování tzv. studií proveditelnosti. Navzdory slíbenému termínu vypracování na konci července 2016 není stav studií proveditelnosti veřejnosti znám ani k dnešnímu datu 12. září. Od prezentace návrhů alternativ 28. května ve Slunečnici Magistrát nepublikoval k průběhu prací ani jednu zprávu.

Jak hodnotíme rok od spuštění petice? Bezpochyby jsme dosáhli velkého úspěchu. Kauza VTP se dostala do povědomí veřejnosti, podporu nám vyjádřili odborníci i porubští zastupitelé, byly nalezeny reálné alternativy a bylo veřejně slíbeno, že pokud se nenarazí na nějaký nepřekročitelný problém, bude jim dána přednost před Myslivnou. Po dobu hledání alternativ se primátor veřejně zavázal, že práce na původním projektu (u Myslivny) jsou zastaveny.

Přesto však není ani po roce jasno, jak vše dopadne a zda bude Myslivna zachráněna. Vyzýváme proto Magistrát města Ostravy, aby co nejdříve publikoval studie proveditelnosti v plném znění, aby je mohli případně oponovat nezávislí odborníci. Pokud se neobjeví nepřekročitelné překážky, vyzýváme ostravské zastupitele k přijetí usnesení, které by definitivně vyřadilo Myslivnu ze seznamu lokalit pro VTP. Zároveň požadujeme změnu územního plánu, která by zaručila zachování Myslivny jako klidové a rekreační oblasti i pro budoucí generace.

Věříme, že přijetím těchto usnesení by Ostrava v praxi ukázala, že tolik akcentované spolupodílení občanů na vypracování strategického plánu FajnOva je míněno vážně.

pocitova-mapa

Pocitová mapa vytvořená lidmi na Porubském desateru jasně ukazuje, že Myslivna patří k nejoblíbenějším místům v Porubě.

„Tajné“ studie proveditelnosti?

By | Nezařazené | No Comments

V reakci na náš článek nás kontaktoval člověk, který byl minulý pátek 2. 9. na předvolebním mítinku ANO v Ostravě-Zábřehu. Někdo z davu položil panu primátorovi otázku, jak to vypadá s VTP…

Z informací, které zazněly, ho nejvíce překvapilo, že se pan primátor vyjadřoval o studiích proveditelnosti jako o interním materiálu města s tím, že veřejnosti budou prezentovány pouze jejich výsledky. My jsme stejnou informaci dostali již dříve a také nás zaskočila. Stále však předpokládáme, že studie proveditelnosti budou zveřejněny stejně jako byla publikována Studie alternativních lokalit týmu p. architektky Evy Špačkové.

Klademe si proto otázku, jaký může mít Magistrát důvod studie proveditelnosti před veřejností „tajit“. Proč? Podle Wikipedie je studie proveditelnosti nejvyšším stupněm analýzy investičního záměru. Tedy přesně to, co by měli obyvatelé Ostravy znát před realizací jakéhokoli investice, na kterou se mají použít veřejné prostředky. Neméně důležité pak je, aby studie mohla oponovat odborná veřejnost a poukázat na případné nesrovnalosti.

Nechceme se však hned pouštět do spekulací a chceme si tento bod nejprve vyjasnit s panem primátorem. Na termín schůzky stále čekáme…

Ptáte se nás, co se děje s VTP. My odpovídáme…

By | Nezařazené | No Comments

odklad

V průběhu prázdnin jste se nás při různých příležitostech ptali, jak to vypadá s VTP. Uklidňovali jsme vás, že probíhají studie proveditelnosti, které budou hotové na konci července. Rádi bychom vás nyní podrobněji seznámili s tím, co se (ne)dělo v posledních měsících.

25. července jsme kontaktovali Magistrát se žádostí o schůzku nad slíbenými výsledky studií. Byli jsme požádáni o tří týdny strpení s tím, že si je vyžádal investiční úsek, který studie zpracovává.

16. srpna jsme se od pana primátora dozvěděli, že studie proveditelnosti jsou dokončeny. Požádal nás ale o další – měsíční, odklad, aby je mohl prostudovat a projednat ve vedení města. Tak dlouhá doba nás překvapila. Požádali jsme proto o dřívější termín schůzky, aby se uskutečnila ještě před zasedáním zastupitelstva magistrátu 14. září. Toto zasedání je poslední před krajskými volbami (7. – 8. října).

29. srpna jsme se však z dalšího emailu od pana primátora nečekaně dozvěděli, že k tomu, aby bylo jasno, vede ještě dlouhá cesta. Bude potřeba vykoupit pozemky, získat řadu potřebných povolení pro stavbu v alternativních lokalitách, vypořádat případné připomínky občanů atd.

Nic takového ovšem ve Slunečnici nezaznělo. Pochopitelně. Pan primátor nám v podstatě popsal stavební řízení v alternativních lokalitách. To je ovšem až následný krok poté, co byla vybrána finální lokalita. K jejímu výběru slouží právě studie proveditelnosti, které mají zodpovědět na otázku, zda je záměr VTP v dané lokalitě realizovatelný a za jakých podmínek.
Jinými slovy: pokud studie proveditelnosti ukáží, že je reálné řešení v alternativní lokalitě, je možné vyškrtnout Myslivnu. A právě tento krok, který nejvíce ze všeho zajímá přes 10000 občanů podepsaných pod naší peticí, nám stále chybí a není vůbec jasné, kdy bude učiněn.

Byli jsme ujištěni, že stále platí závazek informovat občany, ale až po doplnění studií o další informace po jejich projednání ve vedení města. To se ovšem nestane dříve, než někdy v 2. polovině září. Tedy, spekulujeme, pokud se to zase neodloží na někdy po volbách…

I přes uklidňující sdělení, že studie vyhlíží optimisticky a nalezené problémy v alternativních lokalitách by mělo jít překonat, jsme zklamaní z neustálých prodlev a že se stále neplánuje hlasování zastupitelstva o zrušení záměru vystavět VTP na Myslivně.

V tuto chvíli čekáme na sdělení termínu schůzky a představení výsledků studií proveditelnosti. Jakmile se dozvíme něco nového, budeme vás neprodleně informovat.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress